Lied & muziek

 

Zing met elkaar psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Zing en speel met heel uw hart voor de Heer. Breng God, de Vader, altijd voor alles dank in de naam van onze Heer Jezus Christus.
Efeziers 5:19-20
Lied van de Maand maart 2018:

‘Het hoogste woord daalt uit het licht’ (LB 565). Zie verder onder  ‘Lied van de Maand’.

Lied van de Maand april 2018:

‘When Israël was in Egypt’s land’ (LB 168). Zie verder onder  ‘Lied van de Maand’.

Lied van de Maand 2017-2018:

invalshoek: Wereldwijd
Onder ‘Lied van de Maand’ is het jaaroverzicht te vinden.

Een kerkdienst zonder zang is onvoorstelbaar. Vandaar dat de Gereformeerde Kerken veel aandacht besteden aan hun kerkliederen. Het basisrepertoire voor de kerkdiensten is te vinden in:

  • Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013) – afkorting: LB
  • Gereformeerd Kerkboek (2017) – afkorting: GK 

De Generale Synode van Ede 2014 heeft besloten het nieuwe liedboek – Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk – de kerken voor gebruik aan te reiken.  Samen met het nieuwe en definitieve Gereformeerd Kerkboek, dat eind 2017 verscheen, biedt het nieuwe Liedboek het basisrepertoire voor de GKv. Daarbij bevat het nieuwe Gereformeerd Kerkboek vooral aanvullend identiteitsgebonden repertoire.