Lied & muziek

 

Zing met elkaar psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Zing en speel met heel uw hart voor de Heer. Breng God, de Vader, altijd voor alles dank in de naam van onze Heer Jezus Christus.
Efeziers 5:19-20
Lied van de Maand november 2017:

‘Gij boden rond Gods troon’ (LB 725). Zie verder onder  ‘Lied van de Maand’.

Lied van de Maand december 2017:

‘De engel Gabriël komt aangesneld’ (LB 443). Zie verder onder  ‘Lied van de Maand’.

Lied van de Maand 2017-2018:

invalshoek: Wereldwijd
Onder ‘Lied van de Maand’ is het jaaroverzicht te vinden.

Een kerkdienst zonder zang is onvoorstelbaar. Vandaar dat de Gereformeerde Kerken veel aandacht besteden aan hun kerkliederen. De basis van het kerkelijk lied zijn de (berijmde) psalmen. Daarnaast is er een groeiende hoeveelheid gezangen. Vanaf 1996 wordt er gewerkt aan een nieuw kerkelijk liedboek. Op dit moment zijn dit de vindplaatsen van de vrijgegeven liederen:

 • Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013) – afkorting: LB
 • Gereformeerd Kerkboek (2006) – afkorting: GK 
 • Liedboek voor de Kerken (1973) – afkorting: LvK
 • De reeks van liederen uit diverse bronnen (GS Zwolle-Zuid 2008)

De Generale Synode van Ede 2014 heeft besloten het nieuwe liedboek – Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk – de kerken voor gebruik aan te reiken.  Samen met het nieuwe en definitieve Gereformeerd Kerkboek, dat in 2016 zal verschijnen, biedt het nieuwe Liedboek het basisrepertoire voor de GKv. Daarbij bevat het nieuwe Gereformeerd Kerkboek vooral aanvullend identiteitsgebonden repertoire. Zie voor het overzicht van de gezangen in het nieuw Gereformeerd Kerkboek hier.

Aan deze twee bundels is een aparte ‘etalage’ gewijd. Zie op de homepage de link onder de afbeelding van Liedboek 2013 en die onder de afbeelding van Gereformeerd Kerkboek 2015.

In de praktijk wordt ook gezongen uit de uitgavenreeksen Opwekking en Psalmen voor Nu en verwant repertoire. Zie daarvoor ook onder Overzichten en Handreikingen. 

 Liedboekavond in eigen gemeente?  

Aan de slag met het nieuwe Liedboek? Dat gaat verder dan de bekende liederen opzoeken en die vervolgens uit de nieuwe bundel zingen. Het leuke van een nieuwe bundel is juist het ontdekken van mooie nieuwe liederen. Het is als het uitpakken van een mooi cadeau. 

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is het mogelijk in eigen gemeente, of met enkele gemeenten samen, een liedboekavond te organiseren. O.a. de deputaten Jorrit Woudt en Ria Borkent verzorgen dergelijke avonden.

Belangstelling? Neem dan contact op met het Steunpunt Liturgie, met Jetze Baas (jetze.baas@versatel.nl) of Jorrit Woudt (info@jorritwoudt.nl). 

 

Muziekprofiel

De synode van Ede gaf bij het besluit rond het nieuwe Liedboek het advies mee om met een muziekprofiel te gaan werken. Een ook de veelheid van liederen, de vele wensen en verschillende visies op dat vlak zijn een goede reden om te werken met een muziekprofiel.

Simpel gezegd is het muziekprofiel dat wat je zondag aan zondag doet. Dus: wat wordt er gezongen, hoe wordt dat gedaan, wie kiest het, hoe wordt het begeleid. En tegelijk:  wat wordt er niet gezongen, hoe wordt dat niet gedaan, wie kiest niet, hoe wordt het niet begeleid. Meestal is zo’n muziekprofiel het resultaat van gewoonte, toeval of een samenloop van omstandigheden. Als het nu om een muziekprofiel gaat, dan gaat het om doordacht beleid.

Hoe werkt dat? Hoe ga je me zo’n muziekprofiel aan de slag? In de handreiking bij het Liedboek Met heel mijn hart is een uitgebreid hoofdstuk aan dit onderwerp gewijd: Aan de slag met een muziekprofiel. Zie verder hieronder bij Overzichten en handreiking.

 

Overzichten en handreikingen

In verband met een goede lied- en gezangkeuze zijn de volgende stukken van belang:

Met oog op de omgang met de diversiteit aan repertoire zijn er de volgende Handreikingen:

 

Lied van de Maand

NIEUW:
Rooster Lied van de Maand 2017-2018

WERELDWIJD

download

Om vertrouwd te raken met de vele beschikbare liederen en gezangen is er het Lied van de Maand, een rooster met een lied per maand.

Het Lied van de Maand is bedoeld om kennis te maken met waardevolle liederen waar het oog anders misschien niet op zou vallen. Het is vooral ook bedoeld als hulpmiddel bij het opbouwen van een kernrepertoire, in de eigen context.

Elk lied is gerelateerd aan de tijd van het jaar, of speciale momenten en gelegenheden in het kerkelijk of persoonlijk leven. In het jaaroverzicht staat dat ook steeds aangegeven.

Bij elk van de liederen verschijnt in EREdienst, het tijdschrift van de Vereniging van Geref. Kerkmusici een uitgebreide bespreking (tenzij er een bespreking in het digitale Compendium is te vinden). Daarin wordt op de inhoud van het lied ingegaan, op de muzikale aspecten ervan, en er worden suggesties voor gebruik gegeven. Met ingang van het seizoen 2016-2017 zal er ook steeds een bewerking voor orgel (of piano) bij het lied van de maand gepubliceerd worden.

Op dit moment komen de liederen vooral uit het nieuwe Liedboek, als ondersteuning bij het proces van vertrouwd raken met deze bundel. (Het lied voor oktober 2016 kwam uit het nieuwe Geref. Kerkboek. Dat hangt samen met de afstemming op het Reformatiejaar in het seizoen, 2016-2017.Dit lied kan hier  gedownload worden. 

In het seizoen 2017-2018 zijn alle liederen gekozen uit andere landen dan Nederland. En het motto is daarom: WERELDWIJD. De kerken krijgen maandelijks een korte tekst bij het lied toegestuurd en deze tekst kan in de eigen gemeente worden gebruikt om het lied te introduceren:

Korte besprekingen Seizoen 2017-2018
 • Lied van de Maand december 2017: LB 443 ‘De engel Gabriël komt aangesneld’ [word-versie: zie hier
 • Lied van de Maand november 2017: LB 725 ‘Gij boden rond Gods troon’ [word-versie: zie hier]
 • Lied van de Maand oktober 2017: LB 743 ‘Wij offerden aan goden’ [word-versie: zie hier]
 • Lied van de Maand september 2017: LB 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’ [word-versie: zie hier]
 • Archief

  Hier zijn de korte toelichtingen van eerdere seizoenen (vanaf 2015-2015) te vinden:

  Seizoen 2016-2017 (VLAMMEN ZIJN ER VELE)
  Seizoen 2015-2016 (ALLES WAT ADEM HEEFT)
  Seizoen 2014-2015 (VERTROUWD RAKEN MET HET NIEUWE LIEDBOEK)

  Achtergrond en praktijk

  Algemeen
  • Notitie Beurtzang
  • Notitie Cantorij
  • Notitie Andere instrumenten en begeleidingsvormen
  • Notitie Regeling Kerkmuziek
  • Notitie Beleidsvorming Kerkmuziek
  • Zie verder hierboven onder ‘Overzichten en handreikingen’
  Liedboek 2013
  • Notitie Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk – praktische informatie over het  Liedboek 2013 [download]
  • Liedboek en Geref. Kerkboek – twee zusjes – informatieve lezing van een taakgroep eredienst uit het land [download]
  • Zie verder hierboven onder ‘Overzichten en handreikingen’ en Lied van de Maand
  Geref. Kerkboek 2015
  • Zie op de openingspagina onder de afbeelding van het Geref. Kerkboek 2015

   Aanvragen