Christus bevrijd Adam en Eva uit de gevangenschap van de dood - 'Nederdaling ter helle' Fresco in de grafkapel van het Choraklooster te Istanbul (13de eeuw)
Christus bevrijd Adam en Eva uit de gevangenschap van de dood – ‘Nederdaling ter helle’
Fresco in de grafkapel van het Choraklooster te Istanbul (13de eeuw)

Juich, hemelen, één koor van engelen, 

juich, hemelen, om de grote koning, 

juich om de overwinning. 

Steek de bazuinen, vreugde klinkt alom. 

Schep vreugde, aarde in dit licht, 

helder en stralend, 

het duister is verdreven. 

Zing, kerk van God, het hoogste lied, 

zuivere klanken over de aarde; 

heel deze ruimte is een jubelzang. 

Paasjubel ‘Exsultet’, bewerking Andries Govaart

Pasen, Paastijd

Pasen is het feest van de kruisinging en opstanding van Christus. Pasen is een woord in de meervoudsvorm, het gaat om de reeks van feestdagen. Het woord gaat via via terug op het Aramese woord pasha en daarin is het Hebreeuwse pesach te herkennen, het feest van de uittocht uit Egypte. Al vroeg vierde de kerk dit feest tijdens de drie dagen van Pasen, het paastriduum. Dat begint op de avond van Witte Donderdag en gaat via Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de paaswake naar de paaszondag.

Pasen gaat over in de paastijd, de vijftig dagen tot en met Pinksteren (vergelijk Leviticus 23: 15). ‘Deze 50 dagen moeten als Pasen worden gevierd, en ze zijn als een doorlopende zondag’ (Ambrosius). Zoals de tijd voor Pasen Veertigdagentijd wordt genoemd – 40 dagen vasten – zo worden de vijftig dagen na Pasen ook wel Vijftigdagentijd genoemd.

De Paastijd vormt een geheel met de Veertigdagentijd en de drie dagen van Pasen: voorbereiding – feest – doorwerking. De liturgische kleur van Pasen en de Paastijd is wit. 

De veertigste dag van de Paastijd is Hemelvaart(naar Handelingen 1, 3: ‘Na zijn lijden en dood is Jezus gedurende veertig dagen in het midden van de apostelen verschenen…’).
De vijftigste dag is Pinksteren(‘pinksteren’ komt van pentèkostè = vijftigste, dat wil zeggen de vijftigste dag van de zogenoemde omertijd; zie Leviticus 23,16).

Hemelvaart

lees meer

Pinksteren

lees meer

 

2021: De oogst van Pasen

Als afsluiting van de Paastijd is er een Pinksternoveen: De oogst van Pasen – Laat je verrassen. Kijk hier voor meer informatie, een voorbeeld en bestellen.

2021: Ik ben er voor jou

De informatie over het project Ik ben er voor jou voor de Veertigdagentijd en Pasen 2021 is hier te vinden: [klik]
Ook is er een uitgewerkte opzet voor een Paasnachtviering verkrijgbaar.

 

Achtergronden

  • Notitie Rond het Paasfeest (1) – Veertigdagentijd, Stille Week en Pasen
  • Notitie Rond het Paasfeest (2) – de vijftig dagen van Pasen inclusief Hemelvaart en Pinksteren
  • Notitie Lichtsymboliek rond Pasen – over de Paaskaars en eventueel ander gebruik van kaarsen rond de Veertigdagentijd en Pasen
  • Documentatiemap Avondmaal rond Pasen
  • Documentatiemap Hemelvaart en Pinksteren

Aanvragen