Handreiking Bevestiging werkers in de kerk

anders dan predikanten, ouderlingen en diakenen

Nu er naast de gangbare ambten – predikant, ouderling, diakenen, steeds vaker ook andere werkers in de kerk zijn (met een officiële functie) kwam er een speciale Handreiking met oog op de bevestiging van deze kerkelijk werkers. Deze Handreiking biedt achtergrondinformatie maar ook praktisch materiaal. Allereerst rond de vraag wanneer is een bevestiging in de zondagmorgendienst wel en wanneer niet van toepassing? Vervolgens zijn er ook een aantal liturgische bouwstenen opgenomen. Ook zijn er enkele concrete ‘formulieren’ in te vinden.

Download: Handreiking Bevestiging Werkers in de Kerk