William Blake, De hemelvaart (c. 1805/06)
William Blake, De hemelvaart (c. 1805/06)

Naam van Jezus, nu verheven

boven alle namen uit, 

om een leidsman ons te geven

die in alle waarheid leidt

Willem Barnard (zie LB 664)

Hemelvaart

Hemelvaart: de 40ste dag van de Paastijd. Vanaf de 4de eeuw ging men de hemelvaart van de opgestane Heer Jezus Christus als apart feest vieren en in de 5de eeuw werd dat algemeen. Eerder was Christus’ verhoging een vanzelfsprekend aspect van de Paasviering. Vanaf het begin was hemelvaart verbonden met Psalm 47, en ook Psalm 68, naar Paulus’ verwijzing in Efeziërs 4,8.

Hemelvaart is een onderdeel van de Paastijd en vormt zo een eenheid met de Veertigdagentijd, Pasen en de Paastijd (de 50 dagen van Pasen).

Van Hemelvaart tot Pinksteren

De dagen van Hemelvaart tot en met Pinksteren vormen de afsluiting van de Paastijd. Om deze afronding van de 50 dagen van Pasen te markeren heeft het Steunpunt Liturgie verschillende Bijbelleesroosters beschikbaar. De term die daarvoor wel wordt gebruikt is Pinksternoveen. Een noveen is een samenhangende reeks van negen gebeden op negen achtereenvolgende dagen. Je hebt ze voor verschillende perioden, maar die voor de dagen van Hemelvaart tot Pinksteren is de bekendste.

Bij sommige leesroosters wordt ook een opzet gegeven voor een gezamenlijk ochtend- of avondgebed gedurende de periode Hemelvaart-Pinksteren. Zo kan het op verschillende manieren worden gebruikt, als persoonlijk bijbelleesrooster, maar ook voor een korte gebedsbijeenkomst met een groep, bijvoorbeeld de huiskring, aan het begin van de werkdag of juist aan het einde van de dag.

 • De grootste van deze is de liefde – aan de hand van de eerste brief van Johannes. Bijbelleesrooster, opzet ochtend- of avondgebed
 • Vier het koninkrijk – aan de hand van o.a. enkele koningspsalmen. Bijbelleesrooster, opzet ochtend- of avondgebed
 • Neem plaats aan mijn rechterhand – aan de hand van de brief aan de Hebreeën. Bijbelleesrooster, opzet ochtend- of avondgebed
 • Rivieren van levend water. Bijbelleesrooster
 • Ik zal u niet als wezen achterlaten. Bijbelleesrooster
Voor kinderen: gebedskalender

Voor kinderen is er een speciale gebedskalender (inclusief knutselblad). De kalender biedt voor elke dag een gebedsonderwerp.

Prijs
 • Pinksternoveen: € 3,- voor persoonlijk gebruik en € 15,- voor gebruik in groep of gemeente
 • Gebedskalender voor kinderen: € 2,50 voor persoonlijk gebruik en € 10,- voor gebruik in groep of gemeente
 • Aanvragen

   

  Achtergronden en praktijk

  • Notitie Rond het Paasfeest (2): Hemelvaart en Pinksteren  Over Hemelvaart en Pinksteren in het kader van de Paastijd
  • Documentatiemap Hemelvaart en Pinksteren – Achtergronden, ideeën en suggesties
  • Van Hemelvaart naar Pinksteren. In negen stappen (plus een) van negen gedichten (plus een) ‘rooster’ voor de dagen van Hemelvaart tot Pinksteren

  Aanvragen