Veertigdagentijd

Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)

Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)

 

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

Willem Barnard

Ga gelijk naar:
 • Veertigdagentijd algemeen
 • Project van 2019
 • Vespers voor de Stille Week
 • Projecten van voorgaande jaren
 • Achtergrond en praktijk
 • Veertigdagentijd

  Veertig: symbolisch getal. Het verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen. Allereerst naar de veertig jaren die Israël in de woestijn moest doorbrengen. Maar ook naar de veertig dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de veertig dagen die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de veertig dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. Het getal veertig is een geladen getal, vol van afzonderinginkeer, onderweg zijn naar.  De veertigdagentijd is de tijd die voorafgaat aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van vasten. Ze duurt langer dan veertig dagen. Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, dat zijn geen vastendagen. De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en beslaat zes weken en dus zes zondagen. De kleur van de Veertigdagentijd is Paars

  2019

  Het project voor de Veertigdagen- en Paastijd van 2019 heeft als titel:

  Een nieuw begin

  Het project sluit op de zondag aan bij het Oecumenisch Leesrooster van dit jaar en daarmee ook bij het materiaal van Kind op Zondag.
  Het project zal als altijd uit verschillende onderdelen bestaan:

  • Bijbelleesrooster

   Bijbelleesrooster voor de Veertigdagentijd
   voorbeeld

   • Het Bijbelleesrooster is een leesrooster van alle dagen van de week.
    Het is om te beginnen een handreiking bij het dagelijks bijbellezen in deze Veertigdagentijd.
    Verder ga je met dit rooster dieper in op de invalshoek Een nieuw begin.
    Elke week wordt er een schijnwerper gezet op een nieuw begin uit het Oude Testament. Want de geschiedenis van het Israël uit de Bijbel wordt gemarkeerd door ‘nieuwe starts’: het leven buiten de Hof van Eden, de geschiedenissen van Noach, Abraham, de uittocht uit Egypte, de terugkeer uit de ballingschap. En uiteindelijk de Opstanding van Jezus.
    Zo kom je de rijkdom van een nieuw begin in Bijbels perspectief op het spoor
  • Bijbelleesrooster in kring of groep
   • In het Bijbelleesrooster zijn wekelijks enkele aandachtspunten opgenomen, als aanzet tot verdere doordenking en gesprek over de vraag wat ‘een nieuw begin’ betekent, in de context van Bijbel en geloof maar evengoed in de context van het eigen leven. Dat kan persoonlijk, maar zo kan het leesrooster ook als bezinning voor een huiskring o.i.d. worden gebruikt.
  • Kinderlijn
   • De Kinderlijn bestaat uit twee posters en een bouwplaat. De eerste poster is voor de eerste vijf weken van de Veertigdagentijd. Voor elke week is er één korte tekst: er wordt een stukje uit de Bijbel gelezen, daar wordt in de tekst verder op doorgegaan en er is een opdracht (een onderdeel van de bouwplaat). De tweede poster is voor de Stille Week. Dan wordt er elke dag een stukje uit de Bijbel gelezen. Aan het eind van deze week kan de bouwplaat in elkaar worden gezet.
    De Kinderlijn sluit aan bij het Bijbelleesrooster, maar kan ook los daarvan worden gebruikt. Het materiaal is allereerst voor thuis bestemd, maar andere mogelijkheden zijn er ook, natuurlijk.

  • Vespers voor de Stille Week

   Vespers voor de Stille Week
   voorbeeld

   • De vespers werken ‘Een nieuw begin’ verder uit, namelijk vanuit de invalshoek: Door het water. Achtereenvolgens: Noach en de zondvloed (maandag), Israël trekt door de Rietzee (dinsdag), Israël trekt door de Jordaan (woensdag), de voetwassing (donderdag), ‘Mij dorst’ (vrijdag) en Jona in de vis (zaterdag). Voor vrijdag en zaterdag zijn ook uitwerkingen beschikbaar rond Joh. 18-19 (Goede Vrijdag) en de Paasnacht (Stille Zaterdag).

  • Handreiking voor predikers, voorgangers en liturgiecommissies.
  • Paasnachtviering.
   Prijzen

   • Bijbelleesrooster: € 3,- (persoonlijk gebruik) / € 15,- (gebruik in gemeente of groep)
   • Kinderlijn: € 5,- (persoonlijk gebruik) / € 15,- (gebruik in gemeente of groep)
   • Vespers voor de Stille Week: € 7,50

   Aanvragen

   Stille Week: Vespers

   In het project rond de Veertigdagentijd en Pasen van het lopende jaar zijn steeds vespers voor de Stille Week opgenomen. Het gaat om uitgewerkte vespers. Ze kunnen in die vorm worden gebruikt, maar ook kunnen ze als uitgangspunt worden gebruikt waarbij vervolgens eigen accenten worden gelegd.
   Naast de vespers van het lopende jaar kunnen ook de eerdere reeksen worden besteld:

   • 2019: Zie hier
   • 2018: De grootste van deze is de liefde
      (ma: Geloof, di: Hoop, wo: Hoop en moed, do: Liefde en moed, vr: Liefde en rechtvaardigheid; za: Liefde en wijsheid)
   • 2017: Leven naar het koninkrijk
      (ma: Anders dan gedacht, di: Tegendraads, wo: Omdenken, do: Dienen, vr: De route van het koninkrijk)
   • 2016: Volhouden
      (1: Begin van de Veertigdagen, 2:Schepping, 3: Christus bewonderen, 4: Werken en bidden, 5: Ontvangen om te delen, 6: Het zaad moet sterven)
   • 2015: Een tuin bloeit rond het open graf
   • 2014: Want er staat geschreven…
      (ma: Hogepriester van al het goede, di: Iets goeds gedaan, wo: De voeten wassen, do: Samen aan tafel, vr: Hogepriester van al het goede)

   Aanvragen

   Projecten van voorgaande jaren:

   • 2018: De grootste van deze is de liefde (bijbelleesrooster, Kinderlijn, 12+-materiaal, vespers Stille Week, handreiking). Meer informatie.
   • 2017: Leven naar het koninkrijk (bijbelleesrooster, opzet gespreksavonden, Kinderlijn, 12+-materiaal, vespers Stille Week, handreiking)
   • 2016: Volhouden. Veertig dagen en een week onderweg met Hebreeën (bijbelleesrooster, vespers, opzet gespreksavonden, suggesties leerdiensten, werkbladen 12+)
   • 2015: Een tuin bloeit rond het open graf (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender, vespers, opzet gespreksavonden)
   • 2014: Want er staat geschreven… Onderweg naar Pasen aan de hand van Matteüs (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender, vespers)
   • 2013: David – Zoon van God (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender

   Aanvragen

    

   Achtergrond en praktijk

   • Notitie Rond het Paasfeest (1) – over de Veertigdagentijd en Pasen
   • Notitie Avondmaal rond Pasen – wanneer vier je de Maaltijd van de Heer rond Pasen?
   • Notitie Lichtsymboliek rond Pasen – over de Paaskaars en eventueel ander gebruik van kaarsen rond de Veertigdagentijd en Pasen
   • Notitie Vasten in de Veertigdagentijd  – achtergronden uit Bijbel en kerkgeschiedenis (langer en korter geleden), suggesties voor praktijk en bezinning [inhoudsopgave]
   • Documentatiemap Veertigdagentijd en Pasen
   • Documentatiemap Stille Week en Pasen 
   • Documentatiemap Vasten in de Veertigdagentijd

   Aanvragen