Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)
Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)

 

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

Willem Barnard

Ga gelijk naar:
 • Veertigdagentijd algemeen
 • Project van 2022
 • Vespers voor de Stille Week
 • Projecten van voorgaande jaren
 • Achtergrond en praktijk
 • Veertigdagentijd

  Veertig: symbolisch getal. Het verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen. Allereerst naar de veertig jaren die Israël in de woestijn moest doorbrengen. Maar ook naar de veertig dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de veertig dagen die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de veertig dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. Het getal veertig is een geladen getal, vol van afzondering, inkeer, onderweg zijn naar. De veertigdagentijd is de tijd die voorafgaat aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van vasten. Ze duurt langer dan veertig dagen. Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, dat zijn geen vastendagen. De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en beslaat zes weken en dus zes zondagen. De kleur van de Veertigdagentijd is Paars.

  2022

  Ben je klaar voor het feest?

  Het project van 2022 voor de Veertigdagentijd en Pasen volgt de lezingen uit het evangelie van Johannes die worden aangereikt door het Oecumenisch Leesrooster.
  Ben je klaar voor het feest? Die vraag laat zien dat er, voordat het feest kan beginnen, voordat je naar een feest toe kunt gaan nog wel het een en ander moet gebeuren. Wat?
  Dat geldt ook voor het feest waar we met dit project naar onderweg zijn, het feest van Pasen. Ook voordat dit feest gevierd kan worden moet er nog wel het een ander gebeuren. Wat?
  De weekthema’s laten daar al iets van zien:

  1. Op(-)Stap (Mt. 6,16-18)
  2. Kriebels: het maakt iets los (Joh. 11,55-12,11)
  3. Het is anders dan je verwacht! (Joh. 12,20-36)
  4. Geloof: wat doe je met de uitnodiging? (Joh. 12,37-50)
  5. Hou me vast! (Joh. 15,1-8)
  6. Waar ben ik mee bezig? Wat is wijs? (Joh. 15,18-27)
  7. Is dit het eindpunt? (Joh. 12,12-19)
  8. Feest! (Joh.20,1-18)

  Het project bestaat uit:

 • Bijbelleesrooster: een Bijbelleesrooster voor alledag. Illustraties, kaderteksten e.a. bieden allerlei extra’s voor verdieping
 • Inspiratie- en ideeënboekje: gericht op vieren thuis en in kleine kring, met alle leeftijden en op allerlei manieren
 • Vespers voor de Stille Week. Deze vespers werken het hoofdthema Ben je klaar voor het feest uit aan de hand Jezus’ woorden ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Ze zijn in samenhang met het hele project te gebruiken, maar ook zelfstandig.
 • Handreiking voor voorgangers, predikers en liturgiecommissies
 • Podcast Veertig dagen Hier en Nu. (In dit project van 2022 zijn Veertig dagen Hier en Nu en de verschillende onderdelen van het het project van het Steunpunt Liturgie op elkaar afgestemd.) Zie hiervoor: 40dagenhierennu
 • Materiaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking: samengesteld door Dit Koningskind. Zie hiervoor: www.ditkoningskind.nl
 •  
  Voor kinderen sluit het project aan bij het materiaal voor de Veertigdagen van 2022 van Kind op Zondag. De inhoudelijke lijn is door hen aangereikt en ook uitgebreid met Kind op Zondag besproken. Zie voor dit materiaal: www.kindopzondag.nl. Daar is ook informatie te vinden op de webinar bij het materiaal, 1 februari a.s.

   

  Voorbeelden en Bestellen

  Download hier een voorbeeld van het Bijbelleesrooster
  Download hier een voorbeeld van de vespers
  Download hier een voorbeeld van het Inspiratie- en Ideeënboekje
  Download hier de inhoudsopgave en het voorwoord

  Het materiaal wordt na bestelling digitaal toegestuurd, met daarbij de nota. Informatie over prijzen e.a. volgt.

  BESTELLEN

  Stille Week: Vespers van eerdere jaren

  In het project rond de Veertigdagentijd en Pasen van het lopende jaar zijn steeds vespers voor de Stille Week opgenomen. Naast de vespers van het lopende jaar (zie daarvoor hierboven) blijven ook de vespers van eerdere jaren beschikbaar:

  • 2021: Ik ben er voor jou
   (ma: De barmhartige Samaritaan, di: De genezing van de bloedvloeiende vrouw, wo: De voornaamste plaats?, do: Het broodwonder, za: De opwekking van Lazarus)
   • 2020: Een teken van leven
    (ma: Een teken van leven, di: Wie bent U?, wo: Ja, maar…, do: Witte Donderdag, vr: Goede Vrijdag , za: Stille Zaterdag)
    • 2019: Een nieuw begin
     (ma: Door het water: Noach, di: Door het water: de Rietzee, wo: Door het water: de Jordaan, do: Door het water: voeten wassen, vr: Door het water: dorst, za: Door het water: Jona
     • 2018: De grootste van deze is de liefde
        (ma: Geloof, di: Hoop, wo: Hoop en moed, do: Liefde en moed, vr: Liefde en rechtvaardigheid; za: Liefde en wijsheid)
     • 2017: Leven naar het koninkrijk
        (ma: Anders dan gedacht, di: Tegendraads, wo: Omdenken, do: Dienen, vr: De route van het koninkrijk)
     • 2016: Volhouden
      • 2015: Een tuin bloeit rond het open graf
         (a: Begin van de Veertigdagen, b:Schepping, c: Christus bewonderen, d: Werken en bidden, e: Ontvangen om te delen, f: Het zaad moet sterven)
        • 2014: Want er staat geschreven…
           (ma: Hogepriester van al het goede, di: Iets goeds gedaan, wo: De voeten wassen, do: Samen aan tafel, vr: Hogepriester van al het goede)


        De vespers zijn volledig uitgewerkt, maar kunnen ook dienen als uitgangspunt. Ze worden digitaal toegestuurd. Prijs: € 17,50 per jaar.

        BESTELLEN

        Paasnachtviering

        Uitgewerkte paasnachtviering, met verschillende opties: Download

        Projecten van voorgaande jaren:

        • 2021: Ik ben er voor jou (bijbelleesrooster, vespers Stille Week, handreiking, Inspiratie- en ideeënboekje). Meer informatie.
        • 2020: Een teken van leven (bijbelleesrooster, vespers Stille Week, handreiking, extra handreiking voor de drie zondagen voorafgaand aan de 40-dagentijd). Meer informatie.
        • 2019: Een nieuw begin (bijbelleesrooster, Kinderlijn, vespers Stille Week, handreiking). Meer informatie.
        • 2018: De grootste van deze is de liefde (bijbelleesrooster, Kinderlijn, 12+-materiaal, vespers Stille Week, handreiking). Meer informatie.
        • 2017: Leven naar het koninkrijk (bijbelleesrooster, opzet gespreksavonden, Kinderlijn, 12+-materiaal, vespers Stille Week, handreiking)
        • 2016: Volhouden. Veertig dagen en een week onderweg met Hebreeën (bijbelleesrooster, vespers, opzet gespreksavonden, suggesties leerdiensten, werkbladen 12+)
        • 2015: Een tuin bloeit rond het open graf (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender, vespers, opzet gespreksavonden)
        • 2014: Want er staat geschreven… Onderweg naar Pasen aan de hand van Matteüs (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender, vespers)
        • 2013: David – Zoon van God (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender


        Aanvragen

         

        Achtergrond en praktijk

        • Notitie Rond het Paasfeest (1) – over de Veertigdagentijd en Pasen
        • Notitie Avondmaal rond Pasen – wanneer vier je de Maaltijd van de Heer rond Pasen?
        • Notitie Lichtsymboliek rond Pasen – over de Paaskaars en eventueel ander gebruik van kaarsen rond de Veertigdagentijd en Pasen
        • Notitie Vasten in de Veertigdagentijd  – achtergronden uit Bijbel en kerkgeschiedenis (langer en korter geleden), suggesties voor praktijk en bezinning [inhoudsopgave]
        • Documentatiemap Veertigdagentijd, Stille Week en Pasen
        • Documentatiemap Vasten in de Veertigdagentijd

        Aanvragen