Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)
Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)

 

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

Willem Barnard

Ga gelijk naar:
 • Veertigdagentijd algemeen
 • Project van 2020
 • Vespers voor de Stille Week
 • Projecten van voorgaande jaren
 • Achtergrond en praktijk
 • Veertigdagentijd

  Veertig: symbolisch getal. Het verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen. Allereerst naar de veertig jaren die Israël in de woestijn moest doorbrengen. Maar ook naar de veertig dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de veertig dagen die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de veertig dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. Het getal veertig is een geladen getal, vol van afzondering, inkeer, onderweg zijn naar. De veertigdagentijd is de tijd die voorafgaat aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van vasten. Ze duurt langer dan veertig dagen. Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, dat zijn geen vastendagen. De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en beslaat zes weken en dus zes zondagen. De kleur van de Veertigdagentijd is Paars.

  2020

  Het project voor de Veertigdagen- en Paastijd van 2019 heeft als titel:

  Een teken van leven

  .
  Centraal staat de doorlopende lezing van het Bijbelboek Exodus: de slavernij in Egypte, de uittocht uit die slavernij, de doortocht door de Rietzee en uiteindelijk de grootse gebeurtenissen rond de Sinaï.
  Het project sluit op de zondag aan bij het Oecumenisch Leesrooster van dit jaar (om precies te zijn de alternatieve leeslijn uit Exodus). Daarmee sluit het ook direct aan bij het materiaal van Kind op Zondag.
  Het project zal als altijd uit verschillende onderdelen bestaan, in ieder geval een bijbelleesrooster voor alledag, vespers voor de Stille Week en een handreiking voor voorgangers, exegeten en liturgiecommissies.

  De informatie over dit project wordt vanaf 1 januari steeds verder worden aangevuld.

  Stille Week: Vespers

  In het project rond de Veertigdagentijd en Pasen van het lopende jaar zijn steeds vespers voor de Stille Week opgenomen. Het gaat om uitgewerkte vespers. Ze kunnen in die vorm worden gebruikt, maar ook kunnen ze als uitgangspunt worden gebruikt waarbij vervolgens eigen accenten worden gelegd.
  Naast de vespers van het lopende jaar kunnen ook de eerdere reeksen worden besteld:

  • 2019: Een nieuw begin
  • 2018: De grootste van deze is de liefde
     (ma: Geloof, di: Hoop, wo: Hoop en moed, do: Liefde en moed, vr: Liefde en rechtvaardigheid; za: Liefde en wijsheid)
  • 2017: Leven naar het koninkrijk
     (ma: Anders dan gedacht, di: Tegendraads, wo: Omdenken, do: Dienen, vr: De route van het koninkrijk)
  • 2016: Volhouden
     (1: Begin van de Veertigdagen, 2:Schepping, 3: Christus bewonderen, 4: Werken en bidden, 5: Ontvangen om te delen, 6: Het zaad moet sterven)
  • 2015: Een tuin bloeit rond het open graf
  • 2014: Want er staat geschreven…
     (ma: Hogepriester van al het goede, di: Iets goeds gedaan, wo: De voeten wassen, do: Samen aan tafel, vr: Hogepriester van al het goede)

  Aanvragen

  Projecten van voorgaande jaren:

  • 2019: Een nieuw begin (bijbelleesrooster, Kinderlijn, vespers Stille Week, handreiking). Meer informatie.
  • 2018: De grootste van deze is de liefde (bijbelleesrooster, Kinderlijn, 12+-materiaal, vespers Stille Week, handreiking). Meer informatie.
  • 2017: Leven naar het koninkrijk (bijbelleesrooster, opzet gespreksavonden, Kinderlijn, 12+-materiaal, vespers Stille Week, handreiking)
  • 2016: Volhouden. Veertig dagen en een week onderweg met Hebreeën (bijbelleesrooster, vespers, opzet gespreksavonden, suggesties leerdiensten, werkbladen 12+)
  • 2015: Een tuin bloeit rond het open graf (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender, vespers, opzet gespreksavonden)
  • 2014: Want er staat geschreven… Onderweg naar Pasen aan de hand van Matteüs (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender, vespers)
  • 2013: David – Zoon van God (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender

  Aanvragen

   

  Achtergrond en praktijk

  • Notitie Rond het Paasfeest (1) – over de Veertigdagentijd en Pasen
  • Notitie Avondmaal rond Pasen – wanneer vier je de Maaltijd van de Heer rond Pasen?
  • Notitie Lichtsymboliek rond Pasen – over de Paaskaars en eventueel ander gebruik van kaarsen rond de Veertigdagentijd en Pasen
  • Notitie Vasten in de Veertigdagentijd  – achtergronden uit Bijbel en kerkgeschiedenis (langer en korter geleden), suggesties voor praktijk en bezinning [inhoudsopgave]
  • Documentatiemap Veertigdagentijd en Pasen
  • Documentatiemap Stille Week en Pasen 
  • Documentatiemap Vasten in de Veertigdagentijd

  Aanvragen