Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)
Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)

 

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

Willem Barnard

Ga gelijk naar:
 • Veertigdagentijd algemeen
 • Project van 2021
 • Vespers voor de Stille Week
 • Projecten van voorgaande jaren
 • Achtergrond en praktijk
 • Veertigdagentijd

  Veertig: symbolisch getal. Het verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen. Allereerst naar de veertig jaren die Israël in de woestijn moest doorbrengen. Maar ook naar de veertig dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de veertig dagen die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de veertig dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. Het getal veertig is een geladen getal, vol van afzondering, inkeer, onderweg zijn naar. De veertigdagentijd is de tijd die voorafgaat aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van vasten. Ze duurt langer dan veertig dagen. Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, dat zijn geen vastendagen. De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en beslaat zes weken en dus zes zondagen. De kleur van de Veertigdagentijd is Paars.

  Bijbelleesrooster
  VOORBEELD
  Inspiratie- en ideeënboekje
  VOORBEELD
  Vespers voor de Stille Week
  VOORBEELD
  Handreiking
  INHOUDSOPGAVE

  2021

  Het project voor de Veertigdagen- en Paastijd van 2021 heeft als titel:

  Ik ben er voor jou

  De rode draad wordt aangereikt door Matteüs 25, 31-46, een Bijbelpassage die het denken en doen van christenen vanaf het eerste begin heeft gevormd, die leidend werd bij het denken over en doen van barmhartigheid.

  Het project sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster van dit jaar, daarmee ook bij bij het materiaal van Kind op Zondag en het 40-dagenproject van Kerk in actie.

  Het stramien van het geheel wordt aangereikt door de werken van barmhartigheid. Ze zijn zo geordend dat er steeds dwarsverbanden zijn met de eigen thematiek van de Veertigdagen en de lezingen en psalmen die daarmee verbonden zijn.
  Dit leidt tot een project dat zal verrassen én verdiepen. Een project dat op deze wijze toe leidt naar die laatste week van de Veertigdagen, en uiteindelijke naar die nacht van gedenken en vieren dat Christus is opgestaan, naar die zondag van grote blijdschap, Pasen!

  Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen,
  zij gaat in alle nood door heel het leven heen.

  En daarom: Ik ben er voor jou, zo mag zichtbaar worden dat Gods goedheid door alle nood heen gaat, door heel het leven en alles wat dat leven je kan brengen heen.

  Het project bestaat uit:

 • Bijbelleesrooster: een indrukwekkend Bijbelleesrooster voor alledag. Illustraties, kaderteksten e.a. bieden extra’s voor verdieping
 • Inspiratie- en ideeënboekje
 • Vespers voor de Stille Week
 • Handreiking voor voorgangers, predikers en liturgiecommissies
 •  
  VOORBEELDEN: zie hierboven bij de afbeeldingen
   
  Prijzen

 • Bijbelleesrooster: € 7,50 (privé) / 17,50 (gemeente of groep)
 • Inspiratie- en ideeënboekje: € 7,50 (privé) / 17,50 (gemeente of groep)
 • Vespers voor de Stille Week: € 17,50
 • Handreiking voor voorgangers, predikers en liturgiecommissies: € 17,50
 • VOLLEDIGE PAKKET: € 55,00
 •  
  Bestellen
  Het materiaal wordt na bestelling digitaal toegestuurd, met daarbij de nota. Bij de bestelling graag aangeven:

  1. om welke onderdelen het gaat
  2. of het voor persoonlijk gebruik is, of voor verspreiding in gemeente of groep


  BESTELLEN

  Flyer DOWNLOAD

  Stille Week: Vespers

  In het project rond de Veertigdagentijd en Pasen van het lopende jaar zijn steeds vespers voor de Stille Week opgenomen. Het gaat om uitgewerkte vespers. Ze kunnen in die vorm worden gebruikt, maar ook kunnen ze als uitgangspunt worden gebruikt waarbij vervolgens eigen accenten worden gelegd.
  Naast de vespers van het lopende jaar kunnen ook de eerdere reeksen worden besteld:

  • 2020: Een teken van leven
   (ma: Een teken van leven, di: Wie bent U?, wo: Ja, maar…, do: Witte Donderdag, vr: Goede Vrijdag , za: Stille Zaterdag)
   • 2019: Een nieuw begin
    (ma: Door het water: Noach, di: Door het water: de Rietzee, wo: Door het water: de Jordaan, do: Door het water: voeten wassen, vr: Door het water: dorst, za: Door het water: Jona
    • 2018: De grootste van deze is de liefde
       (ma: Geloof, di: Hoop, wo: Hoop en moed, do: Liefde en moed, vr: Liefde en rechtvaardigheid; za: Liefde en wijsheid)
    • 2017: Leven naar het koninkrijk
       (ma: Anders dan gedacht, di: Tegendraads, wo: Omdenken, do: Dienen, vr: De route van het koninkrijk)
    • 2016: Volhouden
     • 2015: Een tuin bloeit rond het open graf
        (a: Begin van de Veertigdagen, b:Schepping, c: Christus bewonderen, d: Werken en bidden, e: Ontvangen om te delen, f: Het zaad moet sterven)
       • 2014: Want er staat geschreven…
          (ma: Hogepriester van al het goede, di: Iets goeds gedaan, wo: De voeten wassen, do: Samen aan tafel, vr: Hogepriester van al het goede)


       De vespers zijn volledig uitgewerkt, maar kunnen ook dienen als uitgangspunt. Ze worden digitaal toegestuurd. Prijs: € 7,50 per stuk.

       BESTELLEN

       Paasnachtviering

       Uitgewerkte paasnachtviering, met verschillende opties: Download

       Projecten van voorgaande jaren:

       • 2020: Een teken van leven (bijbelleesrooster, vespers Stille Week, handreiking, extra handreiking voor de drie zondagen voorafgaand aan de 40-dagentijd). Meer informatie.
       • 2019: Een nieuw begin (bijbelleesrooster, Kinderlijn, vespers Stille Week, handreiking). Meer informatie.
       • 2018: De grootste van deze is de liefde (bijbelleesrooster, Kinderlijn, 12+-materiaal, vespers Stille Week, handreiking). Meer informatie.
       • 2017: Leven naar het koninkrijk (bijbelleesrooster, opzet gespreksavonden, Kinderlijn, 12+-materiaal, vespers Stille Week, handreiking)
       • 2016: Volhouden. Veertig dagen en een week onderweg met Hebreeën (bijbelleesrooster, vespers, opzet gespreksavonden, suggesties leerdiensten, werkbladen 12+)
       • 2015: Een tuin bloeit rond het open graf (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender, vespers, opzet gespreksavonden)
       • 2014: Want er staat geschreven… Onderweg naar Pasen aan de hand van Matteüs (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender, vespers)
       • 2013: David – Zoon van God (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender


       Aanvragen

        

       Achtergrond en praktijk

       • Notitie Rond het Paasfeest (1) – over de Veertigdagentijd en Pasen
       • Notitie Avondmaal rond Pasen – wanneer vier je de Maaltijd van de Heer rond Pasen?
       • Notitie Lichtsymboliek rond Pasen – over de Paaskaars en eventueel ander gebruik van kaarsen rond de Veertigdagentijd en Pasen
       • Notitie Vasten in de Veertigdagentijd  – achtergronden uit Bijbel en kerkgeschiedenis (langer en korter geleden), suggesties voor praktijk en bezinning [inhoudsopgave]
       • Documentatiemap Veertigdagentijd en Pasen
       • Documentatiemap Stille Week en Pasen 
       • Documentatiemap Vasten in de Veertigdagentijd

       Aanvragen