Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)
Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)

 

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

Willem Barnard

Ga gelijk naar:
 • Veertigdagentijd algemeen
 • Project van 2023
 • Vespers voor de Stille Week
 • Projecten van voorgaande jaren
 • Achtergrond en praktijk
 • Veertigdagentijd

  Veertig: symbolisch getal. Het verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen. Allereerst naar de veertig jaren die Israël in de woestijn moest doorbrengen. Maar ook naar de veertig dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de veertig dagen die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de veertig dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. Het getal veertig is een geladen getal, vol van afzondering, inkeer, onderweg zijn naar. De veertigdagentijd is de tijd die voorafgaat aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van vasten. Ze duurt langer dan veertig dagen. Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, dat zijn geen vastendagen. De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en beslaat zes weken en dus zes zondagen. De kleur van de Veertigdagentijd is Paars.

  2023

  Alle informatie over het project van 2023 – Verander je mee? – is hier te vinden

  In het kort: download de flyer

  Stille Week: Vespers van eerdere jaren

  In het project rond de Veertigdagentijd en Pasen van het lopende jaar zijn steeds vespers voor de Stille Week opgenomen. Naast de vespers van het lopende jaar (zie daarvoor hierboven) blijven ook de vespers van eerdere jaren beschikbaar:

  • 2022: Ben je klaar voor het feest?
   (ma: De weg, di: De waarheid, wo: Het leven, do t/m za: Zó is de weg, de waarheid en het leven)
   • 2021: Ik ben er voor jou
    (ma: De barmhartige Samaritaan, di: De genezing van de bloedvloeiende vrouw, wo: De voornaamste plaats?, do: Het broodwonder, za: De opwekking van Lazarus)
    • 2020: Een teken van leven
     (ma: Een teken van leven, di: Wie bent U?, wo: Ja, maar…, do: Witte Donderdag, vr: Goede Vrijdag , za: Stille Zaterdag)
     • 2019: Een nieuw begin
      (ma: Door het water: Noach, di: Door het water: de Rietzee, wo: Door het water: de Jordaan, do: Door het water: voeten wassen, vr: Door het water: dorst, za: Door het water: Jona
      • 2018: De grootste van deze is de liefde
         (ma: Geloof, di: Hoop, wo: Hoop en moed, do: Liefde en moed, vr: Liefde en rechtvaardigheid; za: Liefde en wijsheid)
      • 2017: Leven naar het koninkrijk
         (ma: Anders dan gedacht, di: Tegendraads, wo: Omdenken, do: Dienen, vr: De route van het koninkrijk)
      • 2016: Volhouden
       • 2015: Een tuin bloeit rond het open graf
          (a: Begin van de Veertigdagen, b:Schepping, c: Christus bewonderen, d: Werken en bidden, e: Ontvangen om te delen, f: Het zaad moet sterven)
         • 2014: Want er staat geschreven…
            (ma: Hogepriester van al het goede, di: Iets goeds gedaan, wo: De voeten wassen, do: Samen aan tafel, vr: Hogepriester van al het goede)


         De vespers zijn volledig uitgewerkt, maar kunnen ook dienen als uitgangspunt. Ze worden digitaal toegestuurd. Prijs: € 17,50 per jaar.

         BESTELLEN

         Paasnachtviering

         Uitgewerkte paasnachtviering, met verschillende opties: Download

         Projecten van voorgaande jaren:

         • 2021: Ik ben er voor jou (bijbelleesrooster, vespers Stille Week, handreiking, Inspiratie- en ideeënboekje). Meer informatie.
         • 2020: Een teken van leven (bijbelleesrooster, vespers Stille Week, handreiking, extra handreiking voor de drie zondagen voorafgaand aan de 40-dagentijd). Meer informatie.
         • 2019: Een nieuw begin (bijbelleesrooster, Kinderlijn, vespers Stille Week, handreiking). Meer informatie.
         • 2018: De grootste van deze is de liefde (bijbelleesrooster, Kinderlijn, 12+-materiaal, vespers Stille Week, handreiking). Meer informatie.
         • 2017: Leven naar het koninkrijk (bijbelleesrooster, opzet gespreksavonden, Kinderlijn, 12+-materiaal, vespers Stille Week, handreiking)
         • 2016: Volhouden. Veertig dagen en een week onderweg met Hebreeën (bijbelleesrooster, vespers, opzet gespreksavonden, suggesties leerdiensten, werkbladen 12+)
         • 2015: Een tuin bloeit rond het open graf (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender, vespers, opzet gespreksavonden)
         • 2014: Want er staat geschreven… Onderweg naar Pasen aan de hand van Matteüs (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender, vespers)
         • 2013: David – Zoon van God (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender


         Aanvragen

          

         Achtergrond en praktijk

         • Notitie Rond het Paasfeest (1) – over de Veertigdagentijd en Pasen
         • Notitie Avondmaal rond Pasen – wanneer vier je de Maaltijd van de Heer rond Pasen?
         • Notitie Lichtsymboliek rond Pasen – over de Paaskaars en eventueel ander gebruik van kaarsen rond de Veertigdagentijd en Pasen
         • Notitie Vasten in de Veertigdagentijd  – achtergronden uit Bijbel en kerkgeschiedenis (langer en korter geleden), suggesties voor praktijk en bezinning [inhoudsopgave]
         • Documentatiemap Veertigdagentijd, Stille Week en Pasen
         • Documentatiemap Vasten in de Veertigdagentijd

         Aanvragen