Overzichten en handreikingen

In verband met een goede lied- en gezangkeuze zijn de volgende stukken van belang:

Met oog op de omgang met de diversiteit aan repertoire zijn er de volgende Handreikingen:

Achtergronden en praktijk

  • Notitie Basiskennis Liturgie
  • Notitie Beleidsvorming Kerkmuziek
  • Notitie Andere instrumenten en begeleidingsvormen
  • Notitie Liederen en Gezangen 
  • Notitie Beurtzang
  • Notitie Cantorij 
  • Notitie Liturgie en het auteursrecht

En verder

Zie de pagina Lied & Muziek met ook deze onderwerpen: