Aanvang (Intrede)
 • Votum
 • Groet
 • Lied
Dienst van het Woord
 • Gebed om opening van het Woord
 • Schriftlezingen
 • Lezing uit de Heidelbergse Catechismus of andere belijdenisgeschriften
 • Onderwijzing in de leer
 • Belijdenis van het geloof of een trinitarisch lied
Dienst van de Dankbaarheid
 • Inzameling van de gaven
Zending en Zegen
 • Lied
 • Zegen

 

Achtergrond en Praktijk

 • Notitie Basiskennis Liturgie – over het vierdelige grondpatroon van de eredienst
 • Notitie Orde B – korte informatie over ontstaan, achtergrond en praktijk van Orde B
 • Documentatiemap Orde B – uitgebreide informatie bij ontstaan, achtergrond en praktijk van Orde B

Zie ook

 • De speciale pagina over Orden van Dienst met de verschillende orden op een rijtje, downloads, voorbeelden e.a.

Aanvragen

Aanvragen