Met oog op het gesprek in de gemeente – of kring – over liturgie zijn er Werkbladen. Op dit moment zijn verkrijgbaar:

 

WERKBLADEN

  1. De kerkdienst in beeld – Algemene bezinning: wat denken we over en verwachten we van de kerkdienst?
  2. Hoe zit je in de kerkdienst? – Hoe zitten wij in de dienst? Hoe nemen wij deel? Wat is onze ‘geestelijk houding’?
  3. Liturgie en levensheiliging – Over de wisselwerking tussen de zondagse kerkdienst en het dagelijks leven
  4. Het kerkelijk jaar – Wat is het kerkelijk jaar? Hoe kun je daarmee omgaan?
  5. Stilte – Stilte in de kerkdienst, waarom? waartoe?
  6. Jeugd en kerkdienst – Niet voor  maar over de jeugd in relatie tot de kerkdienst. Hoe wijd je ze in in de kunst van het vieren?
  7. Inleiding in liturgie – Speciaal voor jongeren. Aan de hand van vragen over ‘feest vieren’ en twee beeldopdrachten.
  8. De maaltijd van de Heer – Nadenken en doorpraten over verschillende aspecten van het Avondmaal – vertrouwde maar misschien ook wel nieuwe.
  9. Hoe zit een kerkdienst in elkaar? – Speciaal voor jongeren, maar ook geschikt voor niet-meer-jongeren: inzicht krijgen in de structuur van de kerkdienst

De werkbladen kunnen worden aangevraagd bij liturgie@gkv.nl.

Prijs per blad: € 5,-