Doop

Openbare Geloofsbelijdenis

Avondmaal

Bevestiging

Huwelijk

Kerkelijke tucht

Aangepast

Aangepaste formulieren voor a) verstandelijk beperkten, en b) doven en slechthorenden:

Anderstalig

Bij het Steunpunt Liturgie zijn ook verschillende anderstalige formulieren verkrijgbaar:

 • Engels: Doop 1, Avondmaal 1 t/m 5
 • Engels: zie ook het materiaal van de Canadian & American Reformed Churches: zie hier
 • Frans: Doop 1
 •  

  Achtergrond en Praktijk

  • Notitie Liturgische formulieren
  • Notitie Avondmaal
  • Notitie De frequentie van de Avondmaalsviering
  • Notitie Doop

  Aanvragen

Downloads: zie hierboven