Lied & muziek

 

Zing met elkaar psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Zing en speel met heel uw hart voor de Heer. Breng God, de Vader, altijd voor alles dank in de naam van onze Heer Jezus Christus.
Efeziers 5:19-20
Lied van de Maand oktober 2019:

‘O, God en Heer almachtig’ (GK 200). Zie verder onder  ‘Lied van de Maand’

Lied van de Maand 2019-2020:

invalshoek: Liturgie Diaconaal
Onder ‘Lied van de Maand’ is het jaaroverzicht te vinden.

Ga direct naar:

 

Kerklied; liedbundels

Een kerkdienst zonder zang is onvoorstelbaar. Vandaar dat de Gereformeerde Kerken veel aandacht besteden aan hun kerkliederen. Het basisrepertoire voor de kerkdiensten is te vinden in:

 • Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013) – afkorting: LB
 • Gereformeerd Kerkboek (2017) – afkorting: GK 

De Generale Synode van Ede 2014 heeft besloten het nieuwe liedboek – Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk – de kerken voor gebruik aan te reiken.  Samen met het nieuwe en definitieve Gereformeerd Kerkboek, dat eind 2017 verscheen, biedt het nieuwe Liedboek het basisrepertoire voor de GKv. Daarbij bevat het nieuwe Gereformeerd Kerkboek vooral aanvullend identiteitsgebonden repertoire.

Wegwijs

in het doolhof van liederen en liedwensen

Hoe ga je om met de kerkmuzikale veelkleurigheid? Je eigen lijn volgen? Aan zo veel mogelijk wensen tegemoet komen? Je houden aan dat wat vertrouwd en bekend is?
Met oog op die vragen is er de cursus:‘Voorganger, Kerkmuziek en Pluraliteit’ (opgenomen in het open erkend aanbod van de permanente eductie van de PKN (2 studiepunten). Download de flyer en lees meer.

 Liedboekavond in eigen gemeente?  

Aan de slag met het nieuwe Liedboek? Dat gaat verder dan de bekende liederen opzoeken en die vervolgens uit de nieuwe bundel zingen. Het leuke van een nieuwe bundel is juist het ontdekken van mooie nieuwe liederen. Het is als het uitpakken van een mooi cadeau. 

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is het mogelijk in eigen gemeente, of met enkele gemeenten samen, een liedboekavond te organiseren. O.a. de deputaten Jorrit Woudt en Ria Borkent verzorgen dergelijke avonden.

Belangstelling? Neem dan contact op met het Steunpunt Liturgie, met Jetze Baas (jetze.baas@versatel.nl) of Jorrit Woudt (info@jorritwoudt.nl). 

 
 

Muziekprofiel

De synode van Ede gaf bij het besluit rond het nieuwe Liedboek het advies mee om met een muziekprofiel te gaan werken. Een ook de veelheid van liederen, de vele wensen en verschillende visies op dat vlak zijn een goede reden om te werken met een muziekprofiel.

Simpel gezegd is het muziekprofiel dat wat je zondag aan zondag doet. Dus: wat wordt er gezongen, hoe wordt dat gedaan, wie kiest het, hoe wordt het begeleid. En tegelijk:  wat wordt er niet gezongen, hoe wordt dat niet gedaan, wie kiest niet, hoe wordt het niet begeleid. Meestal is zo’n muziekprofiel het resultaat van gewoonte, toeval of een samenloop van omstandigheden. Als het nu om een muziekprofiel gaat, dan gaat het om doordacht beleid.

Hoe werkt dat? Hoe ga je me zo’n muziekprofiel aan de slag? In de handreiking bij het Liedboek Met heel mijn hart is een uitgebreid hoofdstuk aan dit onderwerp gewijd: Aan de slag met een muziekprofiel. Zie verder hieronder bij Overzichten en handreiking.

 

Overzichten en handreikingen

  Algemeen
  • Notitie Liederen en Gezangen: overzicht van de vrijgegeven liederen en gezangen in de periode 1996 – 2013, met daarbij een overzicht van de besluiten van de GS Ede 2014 rond Liedboek en Geref. Kerkboek.
  Beamen en auteursrechten
  Diversiteit, repertoire, repertoirekeuze

  Met oog op de omgang met de diversiteit aan repertoire zijn er de volgende Handreikingen:


    

  Lied van de Maand

  Ga direct naar:

  • Korte besprekingen van het lopende seizoen
  • Korte besprekingen van eerdere jaren
  • Index op functies en gebruiksmogelijkheden
  • LIED VAN DE MAAND
   Rooster 2019-2020

   LITURGIE DIACONAAL

   download

   BIJLAGE bij dit rooster:
   Overzicht van diaconale liederen uit eerdere roosters
   download

   Om vertrouwd te raken met de vele beschikbare liederen en gezangen is er het Lied van de Maand, een rooster met een lied per maand. Per jaar is er een ‘rode draad’. In seizoen 2019-2020 is dat: LITURGIE DIACONAAL.

   Eerder kwamen aan de orde WERELDWIJD (seizoen 2017-2018; liederen afkomstig uit andere landen dan Nederland) en BEWEGING (2018-2019: liederen waarin of waardoor allerlei vormen van beweging aan de orde zijn).

   Het Lied van de Maand is bedoeld om kennis te maken met waardevolle liederen waar het oog anders misschien niet op zou vallen. Het is vooral ook bedoeld als hulpmiddel bij het opbouwen van een kernrepertoire, in de eigen context. De liederen komen daarom vooral uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk en het Gereformeerd Kerkboek (2017).
   Elk lied is gerelateerd aan de tijd van het jaar, of speciale momenten en gelegenheden in het kerkelijk of persoonlijk leven. In het jaaroverzicht staat dat ook steeds aangegeven.

   Bij elk van de liederen verschijnt in EREdienst, het tijdschrift van de Vereniging van Geref. Kerkmusici een uitgebreide bespreking (tenzij er een bespreking in het digitale Compendium is te vinden). Daarin wordt op de inhoud van het lied ingegaan, op de muzikale aspecten ervan, en er worden suggesties voor gebruik gegeven. Met ingang van het seizoen 2016-2017 zal er ook steeds een bewerking voor orgel (of piano) bij het lied van de maand gepubliceerd worden.

   Verder wordt op deze pagina steeds een korte toelichting bij het lied van de komende maand geplaatst. Deze tekst kan in de eigen gemeente worden gebruikt om het lied te introduceren. Ook via de nieuwsbrief van het Steunpunt Liturgie wordt hierop attent gemaakt. De korte bespreking van het lopende seizoen zijn direct hieronder te vinden. Eerdere besprekingen kunnen ‘hier’ worden gedownload. Er is ook een speciale Index op functie en gebruiksmogelijkheden van alle liederen van de maand sinds 2015 te vinden. Zie daarvoor hier.

   Korte besprekingen van het lopende seizoen
   Korte besprekingen van eerdere jaargangen

   Hieronder zijn de korte toelichtingen van eerdere seizoenen (vanaf 2015) te vinden. Als eerste die bij liederen uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, als tweede bij Gereformeerd Kerkboek (2017).
   Zie ook de Index op liturgische functies en gebruiksmogelijkheden bij de onderstaande liederen.

   Liedboek
    Psalmen

   • 23d ‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder’ (juni 2016): pdf; word
   • 62a ‘Bij God alleen verstilt mijn ziel’ (augustus 2019): pdf; word
   • 62b ‘Mon âme se repose’ (augustus 2019): pdf; word
   • 62c ‘Stel je vertrouwen op God alleen’ (augustus 2019): pdf; word
   • 63a ‘O God, u bent mijn God’ (juli 2018): pdf; word
   • 78a ‘Luister, volk van God’ (maart 2015): pdf
   • 137a ‘Toen wij zaten langs het water’ (juni 2018): pdf; word
   • 150b ‘Alles wat adem heeft love de Heer’ pdf; word
   • Cantica

   • 157e ‘De barmhartige ziet naar mij om’ (december 2018): pdf; word
   • Bijbelse vertelliederen

   • 168 ‘When Israel was in Egypt’s land’ (april 2018):pdf; word
   • Getijden van de dag

   • 226 en 230 – canons bij de maaltijd – juni 2015 pdf; word
   • LB 237 ‘O zalig licht, Drievuldigheid’ (augustus 2017) pdf; word
   • 249 ‘All night, all day’ (augustus 2014): pdf; word
   • 254 ‘Vriendelijk licht, dat heel de dag ’(juli 2016): pdf; word
   • De eerste dag

   • 272 ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht’ (februari 2018) pdf; word
   • 287 ‘Rond het licht dat leven doet’ (september 2014): pdf
   • 301 ‘Kyrie’ (maart 2017): pdf; word
   • 305 ‘Alle eer en alle glorie’ (mei 2017): pdf; word
   • 342 ‘In God de Vader op zijn troon’ (oktober 2014): pdf
   • 362 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ (mei 2016): pdf; word
   • 367k ‘Hoor ons bidden, God, en luister’ en 368b ‘Dauw hemel, wolken regen heil’ (november 2015): pdf; word
   • 386 ‘Vier met alles wat in je is’ (mei 2018): pdf; word
   • 400 ‘Voordat ik kan ontvangen brood en wijn’ (maart 2016): pdf; word
   • 416 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ (juli 2015): pdf; word
   • 418 ‘God, schenk ons de kracht’ (juli 2019): pdf; word
   • Getijden van het jaar

   • 432: introïtusantifonen voor de adventszondagen (december 2014): pdf
   • 443 ‘De engel Gabriël komt aangesneld’ (december 2017):pdf; word
   • 466 ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ (december 2016): pdf; word
   • 505 ‘In de nacht gekomen’ (December 2015) pdf; word
   • 524 ‘Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan’ (januari 2017): pdf; word
   • 525 ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’ (januari 2016): pdf; word
   • 537 ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’ (februari 2015): pdf
   • 540 ‘Het waren tien geboden’ (februari 2016): pdf; word
   • 560 ‘Hij ging die weg zo eenzaam’ (april2015): pdf; word
   • 565 ‘Het hoogste woord daalt uw het licht’ (maart 2018): pdf; word
   • 574 ‘Glorie zij U, Christus’ pdf; word
   • 618 ‘Christus lag in de dood terneer’ (april 2017): pdf; word
   • 652 ‘Zing jubilate voor de Heer’ (april 2016):pdf; word
   • 673 ‘Heilige liefdeskracht’ (juni 2017): pdf; word
   • 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ (mei 2018): pdf; word
   • 706 ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ (juni 2019): pdf; word
   • 712 ‘Het jaar neigt zich tot stille groet’ (oktober 2015): pdf; word
   • 716 ‘Zaaien, maaien, oogsten’ (november 2014): pdf
   • 725 ‘Gij boden rond Gods troon’ (november 2017): pdf; word
   • 743 ‘Wij offerden aan goden’ (oktober 2017): pdf; word
   • 776 ‘Er wordt een nieuwe stad gebouwd’ (november 2016): pdf; word
   • 777 ‘Hem komt alle eer toe’ (november 2018): pdf; word
   • Leven

   • 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ (oktober 2018): pdf; word
   • 817 ‘O, Christus, bron van lentebloei’ (januari 2019): pdf; word
   • 936 ‘Luister naar de wind’ (augustus 2016): pdf; word
   • Samen leven

   • 970 ‘Vlammen zijn er vele’ (september 2016): pdf; word
   • 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ (februari 2017): pdf; word
   • 976 ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’ (juli 2017): pdf; word
   • 997 ‘…en vele duizenden, ontheemd’ (januari 2018): pdf; word
   • 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’ (september 2017): pdf; word
   • LB 1016 ‘Kom, laat ons opgaan’ (september 2019): pdf; word
   Gereformeerd Kerkboek (2017)
    De eerste dag

   • 179 ‘Geloofd zijt Gij, God onze Heer’ (februari 2019): pdf; word
   • Getijden van het jaar

   • 200 ‘O, God en Heer almachtig’ (oktober 2019): pdf; word
   • 221 ‘Nu zingen wij getroost en blij’ (oktober 2016): pdf; word]
   • Samen Leven: Gerechtigheid

   • 259 ‘Ontferm U over kinderen’ (maart 2019): pdf; word
   • 260 ‘Heer, voor alle mensen roepen wij u aan’ (april 2019): pdf; word
   De jaarroosters

Index op functie en gebruiksmogelijkheden

De Index op functie en gebruiksmogelijkheden kan hier worden gedownload (deze index wordt regelmatig geactualiseerd).
 

Achtergrond en praktijk

  Algemeen
  • Notitie Beurtzang
  • Notitie Cantorij
  • Notitie Andere instrumenten en begeleidingsvormen
  • Notitie Regeling Kerkmuziek
  • Notitie Beleidsvorming Kerkmuziek
  • Zie verder hierboven onder ‘Overzichten en Handreikingen’

   Aanvragen