Zing met elkaar psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Zing en speel met heel uw hart voor de Heer. Breng God, de Vader, altijd voor alles dank in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Efeziërs 5:19-20

Ga direct naar:

 • Zingen en gemeentezang in tijden van corona
 • Kerklied; liedbundels
 • Lied van de maand
  1. Korte besprekingen van het lopende seizoen
  2. Korte besprekingen van eerdere jaren
  3. Index op functies en gebruiksmogelijkheden
 • Psalmen
 • Diaconale liederen
 • Muziekprofiel
 • Overzichten en handreikingen
 • Achtergronden
 • De Praktijk, opleidingen en ondersteuning
 •  

  Kerklied; liedbundels

  Een kerkdienst zonder zang is onvoorstelbaar. Vandaar dat de Gereformeerde Kerken veel aandacht besteden aan hun kerkliederen. Het basisrepertoire voor de kerkdiensten is te vinden in:

  De Generale Synode van Ede 2014 heeft besloten het nieuwe liedboek – Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk – de kerken voor gebruik aan te reiken.  Samen met het nieuwe en definitieve Gereformeerd Kerkboek, dat eind 2017 verscheen, biedt het nieuwe Liedboek het basisrepertoire voor de GKv. Daarbij bevat het nieuwe Gereformeerd Kerkboek vooral aanvullend identiteitsgebonden repertoire.

  Psalmen

  In het Rapport van deputaten Eredienst en de Commissie ISK van de NGK voor de generale synode en landelijke vergadering van 2020 wordt uitgebreid ingegaan op psalmen en psalmberijmingen. De aanleiding was deze opdracht van de vorige synode:
  ‘in kaart brengen wat er bestaat aan initiatieven tot nieuwe psalmberijmingen en bewerkingen en de kerken te adviseren over het gebruik ervan; daarbij o.a. te kijken naar Psalmen voor Nu, Levensliederen en De Nieuwe Psalmberijming, en te overleggen met de ISK.’

  Het resultaat is belangrijk voor ieder die de Psalmen aan het hart gaat. Het kan hieronder worden gedownload.
  In een speciale notitie wordt de omgang met de psalmen, te midden van de veelheid van liederen en mogelijkheden, in kaart gebracht.

  Advies aangaande het gebruik van nieuwe psalmberijmingen: DOWNLOAD
  Inhoudsopgave Notitie Psalmen en diversiteit in de praktijk. Notitie AANVRAGEN

  Diaconale liederen

  Liturgie zonder diaconaat is onmogelijk. Daarom is er een uitgebreid overzicht van liederen waarin allerlei diaconale invalshoeken tot spreken komen. De liederen komen uit verschillende bronnen en ze zijn thematisch gerangschikt. Bij elk van de titels staat een korte typering van de inhoud. Ook staan wat suggesties voor gebruik bij. Informatie over vindplaatsen is ook opgenomen.
  Het overzicht kan hier worden gedownload.

  Ander repertoire

   
   

  Muziekprofiel

  De synode van Ede gaf bij het besluit rond het nieuwe Liedboek het advies mee om met een muziekprofiel te gaan werken. Een ook de veelheid van liederen, de vele wensen en verschillende visies op dat vlak zijn een goede reden om te werken met een muziekprofiel.

  Simpel gezegd is het muziekprofiel dat wat je zondag aan zondag doet. Dus: wat wordt er gezongen, hoe wordt dat gedaan, wie kiest het, hoe wordt het begeleid. En tegelijk:  wat wordt er niet gezongen, hoe wordt dat niet gedaan, wie kiest niet, hoe wordt het niet begeleid. Meestal is zo’n muziekprofiel het resultaat van gewoonte, toeval of een samenloop van omstandigheden. Als het nu om een muziekprofiel gaat, dan gaat het om doordacht beleid.

  Hoe werkt dat? Hoe ga je me zo’n muziekprofiel aan de slag? In de handreiking bij het Liedboek Met heel mijn hart is een uitgebreid hoofdstuk aan dit onderwerp gewijd: Aan de slag met een muziekprofiel. Zie voor de volledige handreiking hieronder bij Overzichten en handreiking. Het afzonderlijke hoofdstuk kan hier worden gedownload: Download

   

  Overzichten en handreikingen

   Algemeen
   • Notitie Liederen en Gezangen: overzicht van de vrijgegeven liederen en gezangen in de periode 1996 – 2013, met daarbij een overzicht van de besluiten van de GS Ede 2014 rond Liedboek en Geref. Kerkboek.
   Beamen en auteursrechten
   Diversiteit, repertoire, repertoirekeuze

   Met oog op de omgang met de diversiteit aan repertoire zijn er de volgende Handreikingen:


     

   Lied van de Maand

   Ga direct naar:

    1. Korte besprekingen van het lopende seizoen
    2. Korte besprekingen van eerdere jaren
    3. Index op functies en gebruiksmogelijkheden

    LIED VAN DE MAAND
    2021-2022

    Heel ons leven

    download


    Om vertrouwd te raken met de vele beschikbare liederen en gezangen is er het Lied van de Maand, een rooster met een lied per maand. Per jaar is er een ‘rode draad’. In seizoen 2021-2022 is dat HEEL ONS LEVEN, met liederen rond de ups and downs van een mensenleven.

    Eerder kwamen aan de orde WERELDWIJD (seizoen 2017-2018; liederen afkomstig uit andere landen dan Nederland), BEWEGING (2018-2019: liederen waarin of waardoor allerlei vormen van beweging aan de orde zijn), LITURGIE DIACONAAL en (seizoen 2019-2020; liederen rond allerlei diaconale aspecten en onderwerpen, OUD EN NIEUW (seizoen 2020-2021; liederen waarin op allerlei manieren sprake is van oud en nieuw). Oude jaarroosters zijn hier te vinden.

    Het Lied van de Maand is bedoeld om kennis te maken met waardevolle liederen waar het oog anders misschien niet op zou vallen. Het is vooral ook bedoeld als hulpmiddel bij het opbouwen van een kernrepertoire, in de eigen context. De liederen komen daarom allereerst uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk en het Gereformeerd Kerkboek (2017), en daarnaast ook uit Weerklank (2016) en Hemelhoog (2015).
    Elk lied is gerelateerd aan de tijd van het jaar, of speciale momenten en gelegenheden in het kerkelijk of persoonlijk leven. In het jaaroverzicht staat dat ook steeds aangegeven.

    Bij elk van de liederen verschijnt in EREdienst, het tijdschrift van de Vereniging van Geref. Kerkmusici een uitgebreide bespreking (tenzij er een bespreking in het digitale Compendium is te vinden). Daarin wordt op de inhoud van het lied ingegaan, op de muzikale aspecten ervan, en er worden suggesties voor gebruik gegeven. Met ingang van het seizoen 2016-2017 zal er ook steeds een bewerking voor orgel (of piano) bij het lied van de maand gepubliceerd worden.

    Verder wordt op deze pagina steeds een korte toelichting bij het lied van de komende maand geplaatst. Deze tekst kan in de eigen gemeente worden gebruikt om het lied te introduceren. De korte besprekingen van het lopende seizoen zijn direct hieronder te vinden. Eerdere besprekingen kunnen hier worden gedownload. Er is ook een speciale Index op functie en gebruiksmogelijkheden van alle liederen van de maand sinds 2015 te vinden. Zie daarvoor hier.

    Korte besprekingen van het lopende seizoen
    • Lied van de Maand december 2021: LB 445 ‘De nacht is haast ten einde’: pdf; word
    • Lied van de Maand november 2021: LB 876 ‘Heel ons leven, de gave van God’: pdf; word
    • Lied van de Maand oktober 2021: LB 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’: pdf; word
    • Lied van de Maand september 2021: LB 119a ‘Uw woord omvat mijn leven’: pdf; word
    • Lied van de Maand juli 2021: LB 154b ‘Heel de schepping, prijs de Heer’: pdf; word
    • Lied van de Maand juni 2021: HH 386 ‘Wil je opstaan en mij volgen’: pdf; word
    • Lied van de Maand mei 2021: LB 351 ‘In U zijn wij begrepen’: pdf; word
    • Lied van de Maand maart 2021: HH 203 ‘In de Via Dolorosa’: pdf; word
    • Lied van de Maand februari 2021: LB 406c ‘Holy, holy, holy Lord’: pdf; word
    • Lied van de Maand januari 2021: GK 194 ‘Laat mij beschikbaar zijn, zoals Maria’: pdf; word
    Korte besprekingen van eerdere jaargangen

    Hieronder zijn de korte toelichtingen van eerdere seizoenen (vanaf 2015) te vinden. Als eerste die bij liederen uit Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, als tweede bij Gereformeerd Kerkboek (2017).
    Zie ook de Index op liturgische functies en gebruiksmogelijkheden bij de onderstaande liederen.

    Liedboek
     Psalmen

    • 23d ‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder’ (juni 2016): pdf; word
    • 62a ‘Bij God alleen verstilt mijn ziel’ (augustus 2019): pdf; word
    • 62b ‘Mon âme se repose’ (augustus 2019): pdf; word
    • 62c ‘Stel je vertrouwen op God alleen’ (augustus 2019): pdf; word
    • 63a ‘O God, u bent mijn God’ (juli 2018): pdf; word
    • 78a ‘Luister, volk van God’ (maart 2015): pdf
    • 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’: pdf; word
    • 118a ´Mijn God zijt Gij, U wil ik danken´: pdf; word
    • 119a ‘Uw woord omvat mijn leven’: pdf; word
    • 137a ‘Toen wij zaten langs het water’ (juni 2018): pdf; word
    • 150b ‘Alles wat adem heeft love de Heer’ pdf; word
    •  
     Cantica

    • 154b ‘Heel de schepping, prijs de Heer’: pdf; word
    • 157e ‘De barmhartige ziet naar mij om’ (december 2018): pdf; word
    •  
     Bijbelse vertelliederen

    • 168 ‘When Israel was in Egypt’s land’ (april 2018):pdf; word
    •  
     Getijden van de dag

    • 226 en 230 – canons bij de maaltijd – juni 2015 pdf; word
    • LB 237 ‘O zalig licht, Drievuldigheid’ (augustus 2017) pdf; word
    • 249 ‘All night, all day’ (augustus 2014): pdf; word
    • 254 ‘Vriendelijk licht, dat heel de dag ’(juli 2016): pdf; word
    •  
     De eerste dag

    • 272 ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht’ (februari 2018) pdf; word
    • 287 ‘Rond het licht dat leven doet’ (september 2014): pdf
    • 301 ‘Kyrie’ (maart 2017): pdf; word
    • 305 ‘Alle eer en alle glorie’ (mei 2017): pdf; word
    • 310 ´Een is de Heer, de God der goden´ (november 2019): pdf; word
    • 326 ´Van ver, van oudsher aangereikt´ (december 2019): pdf; word
    • 342 ‘In God de Vader op zijn troon’ (oktober 2014): pdf
    • 343 ´Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt´: pdf; word
    • 351 ‘In U zijn wij begrepen’: pdf; word
    • 353 ´Nu heeft het oude leven afgedaan´: pdf; word
    • 362 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ (mei 2016): pdf; word
    • 367k ‘Hoor ons bidden, God, en luister’ en 368b ‘Dauw hemel, wolken regen heil’ (november 2015): pdf; word
    • 378 ´Sterk, Heer, de handen tot uw dienst´: pdf; word
    • 386 ‘Vier met alles wat in je is’ (mei 2018): pdf; word
    • 391 ´Hij ging van stad tot stad, Hij sprak´: pdf; word
    • 400 ‘Voordat ik kan ontvangen brood en wijn’ (maart 2016): pdf; word
    • 406c ‘Holy, holy, holy Lord’ (februari 2021): pdf; word
    • 416 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’ (juli 2015): pdf; word
    • 418 ‘God, schenk ons de kracht’ (juli 2019): pdf; word
    •  
     Getijden van het jaar

    • advent
    • 432: introïtusantifonen voor de adventszondagen (december 2014): pdf
    • 443 ‘De engel Gabriël komt aangesneld’ (december 2017):pdf; word
    • 445 ‘De nacht is haast ten einde’: pdf; word
    • 466 ‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ (december 2016): pdf; word
    • kersttijd
    • 505 ‘In de nacht gekomen’ (December 2015) pdf; word
    • 511 ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’: pdf; word
    • Epifaniëntijd
    • 524 ‘Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan’ (januari 2017): pdf; word
    • 525 ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’ (januari 2016): pdf; word
    • Veertigdagentijd
    • 537 ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’ (februari 2015): pdf
    • 540 ‘Het waren tien geboden’ (februari 2016): pdf; word
    • 560 ‘Hij ging die weg zo eenzaam’ (april2015): pdf; word
    • Drie dagen van Pasen
    • 565 ‘Het hoogste woord daalt uw het licht’ (maart 2018): pdf; word
    • 574 ‘Glorie zij U, Christus’ pdf; word
    • 618 ‘Christus lag in de dood terneer’ (april 2017): pdf; word
    • Paastijd
    • 647 ‘Voor mensen die naamloos’: pdf; word
    • 652 ‘Zing jubilate voor de Heer’ (april 2016):pdf; word
    • Pinksteren
    • 673 ‘Heilige liefdeskracht’ (juni 2017): pdf; word
    • 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ (mei 2018): pdf; word
    • Trinitatis
    • 706 ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ (juni 2019): pdf; word
    • Herfsttijd
    • 712 ‘Het jaar neigt zich tot stille groet’ (oktober 2015): pdf; word
    • 716 ‘Zaaien, maaien, oogsten’ (november 2014): pdf
    • Allerheiligen
    • 725 ‘Gij boden rond Gods troon’ (november 2017): pdf; word
    • Geloofsgetuigen
    • 743 ‘Wij offerden aan goden’ (oktober 2017): pdf; word
    • Voleinding
    • 776 ‘Er wordt een nieuwe stad gebouwd’ (november 2016): pdf; word
    • 777 ‘Hem komt alle eer toe’ (november 2018): pdf; word
    •  
     Leven

    • 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ (oktober 2018): pdf; word
    • 817 ‘O, Christus, bron van lentebloei’ (januari 2019): pdf; word
    • 876 ‘Heel ons leven, de gave van God’: pdf; word
    • 936 ‘Luister naar de wind’ (augustus 2016): pdf; word
    •  
     Samen leven

    • 970 ‘Vlammen zijn er vele’ (september 2016): pdf; word
    • 973 ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ (februari 2017): pdf; word
    • 976 ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’ (juli 2017): pdf; word
    • 982 ´In de bloembol is de krokus´: pdf; word
    • 997 ‘…en vele duizenden, ontheemd’ (januari 2018): pdf; word
    • 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’ (september 2017): pdf; word
    • LB 1016 ‘Kom, laat ons opgaan’ (september 2019): pdf; word
    Gereformeerd Kerkboek (2017)

    Index op functie en gebruiksmogelijkheden

    De Index op functie en gebruiksmogelijkheden kan hier worden gedownload: klik (deze index wordt regelmatig geactualiseerd).
     

    Achtergronden en praktijk