Binnen het materiaal van het Steunpunt Liturgie nemen de Notities en Documentatiemappen een centrale plaats in.

  • NOTITIES: Rond allerlei liturgische en liturgisch-muzikale onderwerpen zijn stukken ontstaan met aandachtspunten, achtergronden, praktische suggesties en literatuurverwijzingen. De stukken zijn bedoeld als een introductie op het onderwerp, ook al zijn ze in de praktijk soms omvangrijker geworden dan aanvankelijk de bedoeling was. De Notities worden altijd geactualiseerd of bijgewerkt, zodra daar reden voor is. Ze worden op aanvraag toegestuurd. Hier is het overzicht van alle titels te vinden, gerangschikt op thema.
  • DOCUMENTATIEMAPPEN: Voor meer achtergrondinformatie of verdieping zijn er de Documentatiemappen. Deze mappen worden alleen per post toegestuurd. Zie hier voor een overzicht van de titels.

Daarnaast is ook het volgende beschikbaar:

  • WERKBLADEN: De werkbladen zijn bedoeld voor het gesprek over liturgie en verschillende onderdelen of aspecten daarvan in kleinere kring. Op dit moment zijn de volgende werkbladen verkrijgbaar: overzicht.
  • HANDREIKING: Met oog op de liturgische en kerkmuzikale praktijk zijn er verschillende Handreikingen verkrijgbaar. Op de pagina Liederen en muziek is te vinden om welke Handreikingen het gaat.
  • UITWISSELING: Veel kerken, commissies en taakgroepen buigen zich over dezelfde onderwerpen. Wie het resultaat daarvan naar het Steunpunt Liturgie stuurt, biedt anderen de kans om te delen in het resultaat.

Rond de twee brandpunten van het liturgisch jaar – de drieslag Advent, Kerst en Epifanie en de trits Veertigdagentijd, Pasen en Paastijd – biedt het Steunpunt Liturgie sinds jaren bijbelleesroosters en verwant materiaal, met oog op gemeenteprojecten. Informatie daarover is te vinden op de pagina´s van de afdeling Liturgisch jaar (zie het menu).

Download

Totaaloverzicht van het aanbod en materiaal van het Steunpunt Liturgie