• NOTITIES:
  Rond allerlei liturgische en liturgisch-muzikale onderwerpen zijn stukken ontstaan met aandachtspunten, achtergronden, praktische suggesties en literatuurverwijzingen. De stukken zijn bedoeld als een introductie op het onderwerp, ook al zijn ze in de praktijk soms omvangrijker geworden dan aanvankelijk de bedoeling was. De Notities worden altijd geactualiseerd of bijgewerkt, zodra daar reden voor is. Hier is het overzicht van alle titels te vinden, gerangschikt op thema. Bij steeds meer notities kan de inhoudsopgave ingezien worden. Bestellen gaat via liturgie@gkv.nl
 • DOCUMENTATIEMAPPEN:
  Voor meer achtergrondinformatie of verdieping zijn er Documentatiemappen. Zie hier voor een overzicht van de beschikbare titels. Bestellen gaat via liturgie@gkv.nl
 • GEMEENTEPROJECTEN ROND HET LITURGISCH JAAR
  Bij de twee brandpunten van het kerkelijk jaar – rond Kerst en rond Pasen – biedt het Steunpunt Liturgie sinds jaren projecten aan die steeds bestaan uit een Bijbelleesrooster voor alledag, een Handreiking voor de zondagse diensten en ander verwant materiaal zoals uitgewerkte vespers en een Inspiratie- en Ideeënboekje voor thuis en kleine kring. Dat alles met oog op gemeenteprojecten. Informatie daarover is te vinden op de pagina’s Advent en Veertigdagentijd
 • WERKBLADEN:
  De werkbladen zijn bedoeld voor het gesprek over liturgie en verschillende onderdelen of aspecten daarvan in kleinere kring. Op dit moment zijn de volgende werkbladen verkrijgbaar: overzicht.
 • HANDREIKINGEN:
  Met oog op de liturgische en kerkmuzikale praktijk zijn er verschillende Handreikingen beschikbaar. Op de pagina Liederen en muziek is te vinden om welke Handreikingen het gaat.
 • UITWISSELING:
  Veel kerken, commissies en taakgroepen buigen zich over dezelfde onderwerpen. Wie het resultaat daarvan naar het Steunpunt Liturgie stuurt, biedt anderen de kans om te delen in het resultaat.