Barmhartig leven: in vieringen en daarbuiten

  Vieringen

  Juni 2020: de kerkdeuren gaan weer op een kier. Maar samenkomsten waar iedereen aan kan deelnemen zijn het voorlopig niet.
  Vanaf zondag 4 april – Palmzondag – tot en met zondag 7 juni – Zondag van de Drie-eenheid – verscheen er wekelijks een aflevering van In Mijn Naam… een viering voor thuis, om in zijn geheel te gebruiken of als uitgangspunt voor een eigen viering.
  [Kijk hier voor alle afleveringen]
  Nu de kerkdeuren weer een beetje open zijn gegaan, is deze handreiking aangepast. Aflevering 15, voorlopig de laatste in de reeks, bevat een opzet voor zeven vieringen. Die opzet gaat samen met de zeven podcasts rond de Zeven Werken van Barmhartigheid die Weetwatjegelooft.nl uitbrengt. In die podcasts gaat Arthur Alderliesten in op deze Werken van Barmhartigheid (Matteüs 25, 35-36), en hij gebruikt daarbij het werk van Dietrich Bonhoeffer.

  Hoe handelen we verantwoord in tijden van crises? Als mens in relatie tot al die naasten om ons heen? En specifiek als christen: hoe nemen we onze verantwoordelijkheid? Wie is onze naaste om goed aan te doen? Nu niet als veel voorkomende vraag tijdens een Bijbelstudie, maar een opgave die zich vanuit een crisissituatie aan ons opdringt.
  Download en link

  1. In Mijn Naam… 15: opzet voor zeven vieringen rond de Zeven Werken van BarmhartigheidDe Naam. Download
  2. De podcast zijn te vinden op de site van Weet wat je Gelooft: klik HIER


  Aan de slag

  Naast deze opzet voor vieringen, is er ook allerlei extra’s verzameld. Suggesties voor beeldende kunst, muziek, gedichten, liederen, songs, werkvormen. Zo kun je op allerlei manieren met dit onderwerp aan de slag. Het materiaal kan in of bij de vieringen worden gebruikt, maar er is veel meer mogelijk. Thuis, met je tablet op de bank, maar net zo goed tijdens een volledig gemeenteproject.
  Al deze extra’s zijn te vinden op de website van Weet wat je gelooft: www.weetwatjegelooft.nl, steeds bij de bijbehorende podcast.


  Downloads
  Hier zijn alvast de downloads te vinden:

  1. Algemeen: werkvormen e.a. [Download]
  2. Bij podcast 1: Inleiding op Barmhartig leven [Download]
  3. Bij podcast 2: De doden begraven [Download]
  4. Bij podcast 3: Eten en drinken geven [Download]
  5. Bij podcast 4: Naakten kleden [Download]
  6. Bij podcast 5: Vreemdelingen herbergen [Download]
  7. Bij podcast 6: Zieken bezoeken [Download]
  8. Bij podcast 7: Gevangenen bezoeken [Download]


  Uitgelicht

  Twee extra’s zijn speciaal voor dit project gemaakt. Allereerst een gedicht (of eigenlijk: zeven gedichten): Menno van der Beek schreef zeven kwatrijnen en een coda: De Zeven Werken van Barmhartigheid. Vervolgens: voor kinderen (en andere liefhebbers) beeldde Jaap van der Boor de zeven werken van barmhartigheid uit in Playmobil. Beide extra’s roepen de betekenis van werken van barmhartigheid op eigen wijze op, de een in puntige, actuele en beeldende taal, de ander als variant op oude schilderkunst. Beide extra’s kunnen hier worden gedownload.

  Downloads

  1. Menno van der Beek, De Zeven Werken van Barmhartigheid [Download]
  2. De Zeven Werken van Barmhartigheid in Playmobil (pptx) [Download]
Menno van der Beek: De zeven werken van Barmhartigheid – zeven kwatrijnen en een coda