Es ist ein Ros
Sieger Köder: ‘Es is ein Ros entsprungen’ 

“Advent – een roos gaat bloeien

een lied klinkt op

een lofzang

op het komende licht

Ria Borkent

Advent

Adventus: komst, aankomst, naderingIn het oude Rome werd de officiële, ceremoniële intocht van de keizer adventus genoemd. 
Toen de christelijke kerk vanaf de de tweede helft van de vijfde eeuw steeds vaker een periode van voorbereiding op de viering van Kerst ging houden, raakte daarvoor dezelfde term in gebruik. Advent is zo een tijd van verwachting van de naderende koning. God is de Komende en komende is zijn rijk van vrede en gerechtigheid.

De tijd van Advent omvat vier zondagen. Advent vormt een geheel met Kerst en Epifanie. De kleur van Advent is paars.

2020: Jesaja: Het beste nieuws – Adventsberichten


Jesaja is een bijbelboek waaruit in de weken van Advent veel wordt gelezen. Jesaja 2, 7, 9, 11, 40 zijn de bekendste gedeeltes, prachtige profetieën die hun kracht nooit verliezen.
Deze passages komen in dit project in een breed kader te staan. Jesaja wordt hier getekend als adventsbode. Zijn boodschappen zijn berichten van Advent. Soms scherp, soms vol blijdschap en verwachting. Jesaja is een profeet, hij legt zijn vinger op de zere plek, in Gods naam, maar wijst met diezelfde vinger, en net zo goed in Gods Naam, de juiste richting aan. Zijn Adventsberichten zijn Het beste nieuws
Na delen uit de eerste hoofdstukken wordt vervolgt met het tweede deel van Jesaja, vanaf hoofdstuk 40.
Jesaja – een indrukwekkende Adventsbode met een rijke boodschap: de stronk van Isaï loopt opnieuw uit, uit de rest van de eens zo stevige en indrukwekkende stam ontspringt nieuw leven: een nieuwe scheut, een nieuwe lente, voorbode van de grote zomer. Zijn adventsberichten zijn voluit Het beste nieuws.

Het project van 2020 bestaat uit verschillende onderdelen een bijbelleesrooster voor alledag, vier adventsvespers, een uitgewerkte opzet voor het aansteken van de adventskaarsen op zondag en een handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies.
Het project sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster en ook daar wordt voor de zondagen Jesaja gelezen: Jesaja 63,19b-64,8 of Jesaja 2,1-5 (1 Advent), 40,1-11 (2 Advent) en 65,17-25 (3 Advent). Voor 4 Advent reiken we 62,1-7 aan. Qua thematiek is er afstemming op het materiaal van Kind op Zondag. Zie voor voorbeelden en/of downloads hieronder.

Speciaal met oog op de coronatijd – vol beperkingen rond samenkomen en vieren – is er ook een coronoproof:

Inspiratie- en ideeënboekje (met ook extra inspiratie en ideeën)

met allerlei suggesties en ideeën voor thuis of kleine kring.

Gedachten bij de zondag en Muziektips (bij p. 18 uit het Inspiratie- en ideeënboekje):

  • Zondag 29 november 2020 – de eerste zondag van Advent: Roepen en wachten (download)
   • Zondag 6 december 2020 – de tweede zondag van Advent: Roepen en wachten (download)
    • Zondag 13 december 2020 – de derde zondag van Advent: Terugluisteren en vooruitzien (download)
     • Zondag 20 december 2020 – de vierde zondag van Advent: Terugluisteren en vooruitzien (download)

Gedichten: werkvormen

  • Het Kind (Muus Jacobse): werkvorm (download), p. 3 Bijbelleesrooster en/of facebook
   • Eigennaam (René van Loenen): gedicht en werkvorm
    • Als een dwaze wijze geloven (Lenze L. Bouwers): gedicht en werkvorm
     • Werd jij ooit bij ons geboren (Wonno Bleij): gedicht (zie ook p. 23 Bijbelleesrooster) en werkvorm (zie ook p. 17 Inspiratieboekje)

Gebeden e.a. (TUKampen):

  • Scheurde u maar de hemel open om af te dalen (Kees van Dusseldorp, gebed bij Jesaja 64, Johannes 3:16 en Jesaja 63:19): download
   • Mijn Asafpsalm (Arco den Heijer; naar Psalm 80): download
    • Kom tot ons, de wereld wacht – nieuwe coupletten? (Geranne Tamminga en anderen (uzelf?): lees verder (gepost op 17 12 20)

Voorgelezen

Voorbeelden en downloads

Inspiratie- en ideeënboekje
VOORBEELD
Bijbelleesrooster
VOORBEELD
Korte liturgie bij het aansteken van de Adventskaarsen.
DOWNLOAD
Handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies
DOWNLOAD
Vespers voor Advent en Epifanie
VOORBEELD
Flyer
DOWNLOAD

Bestellen; prijzen
 • Bijbelleesrooster: € 5,- (privegebruik) of € 17,50 (verspreiding in gemeente of groep)
 • Inspiratie- en ideeënboekje: wordt gratis met het Bijbelleesrooster meegestuurd. Het boekje alleen kost € 5,- (privégebruik) of € 17,50 (verspreiding in gemeente of groep).
 • Vespers: € 5,- (privégebruik) of € 8,- (gemeente of groep)


  BESTELLEN

  Achtergrond en praktijk

  • Notitie Rond het Kerstfeest – over Advent, Kerst en Epifanie
  • Documentatiemap Rond het Kerstfeest I – Inhoud: Algemeen | Liturgische kleuren | Leesrooster | Diversen
  • Documentatiemap Rond het Kerstfeest II – Inhoud: Materiaal en suggesties voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten

  En verder:

   Het Steunpunt Liturgie verzorgt ieder jaar een project rond Advent en Kerst. Deze projecten bestaan altijd uit meerdere onderdelen. Deze verschillende onderdelen zijn op elkaar afgestemd maar kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. Het materiaal sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster, en kan gebruikt worden in samenhang met de projecten van Kind op Zondag.

  Materiaal van voorgaande jaren:

  • 2019: Geef licht! (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, handleiding, vespers)
  • 2018: Uitnodiging (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, handleiding, vespers)
  • 2017: Wees niet bang (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, lied, handleiding, handleiding bij materiaal Kind op Zondag voor 12+, vespers)
  • 2016: Maak het mee! (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, handleiding, handleiding bij materiaal Kind op Zondag voor 12+, vespers)
  • 2015: Er is een tijd (bijbelleesrooster, kinderlijn inclusief adventskalender, kaarsenrooster, lied, handleiding, werkbladen 12+, vespers)
  • 2014: Verder kijken (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, lied, handleiding)
  • 2013: Kom tot ons, de wereld wacht (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster
  • 2012: Het mysterie van Christus (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster)
 • Aanvragen: liturgie@gkv.nl