Es ist ein Ros
Sieger Köder: ‘Es is ein Ros entsprungen’ 

“Advent – een roos gaat bloeien

een lied klinkt op

een lofzang

op het komende licht

Ria Borkent

Advent

Adventus: komst, aankomst, naderingIn het oude Rome werd de officiële, ceremoniële intocht van de keizer adventus genoemd. 
Toen de christelijke kerk vanaf de de tweede helft van de vijfde eeuw steeds vaker een periode van voorbereiding op de viering van Kerst ging houden, raakte daarvoor dezelfde term in gebruik. Advent is zo een tijd van verwachting van de naderende koning. God is de Komende en komende is zijn rijk van vrede en gerechtigheid.

De tijd van Advent omvat vier zondagen. Advent vormt een geheel met Kerst en Epifanie. De kleur van Advent is paars.

2022: Levenslicht

Flyer – DOWNLOAD
Flyer – DOWNLOAD
In het programma Verborgen Verleden gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis. Via de ouders en grootouders steeds verder terug in de tijd. Verrassend, onthullend, ontroerend, schokkend – het kan allemaal.
Met het Advents- en Kerstproject van Kerkpunt (Steunpunt Liturgie) doen we iets dergelijks: we gaan op zoek naar de familiegeschiedenis van Jezus. Stapsgewijs gaan we terug in de tijd, en daarbij komen we enkele markante voorouders tegen, vier vrouwen. Denken we dat we wel weten wie ze zijn? Of is er veel meer te ontdekken?

We gaan dat ontdekken vanuit de invalshoek Levenslicht. ‘Hij/zij zag het levenslicht’ kan er worden gezegd bij een geboorte. ‘Iets komt aan het licht’, zeggen we als er iets wordt onthuld dat eerst verborgen werd gehouden. ‘In het Woord was leven en het leven wat het licht voor de mensen’ schrijft de evangelist Johannes in zijn weergave van het kerstevangelie. Het speelt allemaal mee bij deze ontdekkingstocht.

En niet voor niets is de ondertitel ontleend aan het bekende programma, want we werken niet chronologisch, maar gaan steeds verder terug in de tijd: Levenslicht. Ontdek het verborgen verleden van Jezus .

Onder het overkoepelende thema hangen de volgende weekthema’s:

 1. Kom erbij (Batseba)
 2. Waar kom je vandaan? (Ruth)
 3. Deze kant op! (Rachab)
 4. Wie ben jij? (Tamar)
 5. Daar ben je dan! Maria en Jezus

Het project zal bestaan uit een Bijbelleesrooster voor alledag, een Handreiking voor liturgiecommissies, voorgangers en predikers, vespers voor Advent en een Inspiratie- en ideeënboekje.
Voor kinderen is er het adventsmateriaal van Kind op Zondag, beide project zijn op elkaar afgestemd. Zie daarvoor www.kindopzondag.nl
Het project sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster.

  Vespers
  Ook in de vespers staan vrouwen centraal, maar dan andere (Eva, Sifra en Pua, Ester, Elisabet en Maria). De centrale invalshoek is: Levengevend en levenreddend.

Voorbeelden

VOORBEELD
VOORBEELD
VOORBEELD
VOORBEELD

Prijzen

 1. Kerkenpakket (Bijbelleesrooster, Handreiking, Vespers, Inspiratie- en ideeënboekje, kaarsenrooster): € 65,00
 2. Vespers: € 20,00
 3. Handreiking: € 20,00
 4. Bijbelleesrooster voor privégebruik: € 7,50

Bestellen

Vanaf de eerste week van oktober, via de webshop van Kerkpunt. Of stuur een mail.

 

Achtergrond en praktijk

 • Notitie Rond het Kerstfeest – over Advent, Kerst en Epifanie
 • Documentatiemap Rond het Kerstfeest I – Inhoud: Algemeen | Liturgische kleuren | Leesrooster | Diversen
 • Documentatiemap Rond het Kerstfeest II – Inhoud: Materiaal en suggesties voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten

En verder:

  Het Steunpunt Liturgie verzorgt ieder jaar een project rond Advent en Kerst. Deze projecten bestaan altijd uit meerdere onderdelen. Deze verschillende onderdelen zijn op elkaar afgestemd maar kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. Het materiaal sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster, en kan gebruikt worden in samenhang met de projecten van Kind op Zondag.


Materiaal van voorgaande jaren:

 • 2020: Het beste nieuws. Adventsberichten (bijbelleesrooster, Inspiratie- en ideeënboekje, kaarsenrooster, handleiding, vespers) – [Flyer]
 • 2019: Geef licht! (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, handleiding, vespers)
 • 2018: Uitnodiging (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, handleiding, vespers)
 • 2017: Wees niet bang (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, lied, handleiding, handleiding bij materiaal Kind op Zondag voor 12+, vespers)
 • 2016: Maak het mee! (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, handleiding, handleiding bij materiaal Kind op Zondag voor 12+, vespers)
 • 2015: Er is een tijd (bijbelleesrooster, kinderlijn inclusief adventskalender, kaarsenrooster, lied, handleiding, werkbladen 12+, vespers)
 • 2014: Verder kijken (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, lied, handleiding)
 • 2013: Kom tot ons, de wereld wacht (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster
 • 2012: Het mysterie van Christus (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster)

Aanvragen: liturgie@gkv.nl