Es ist ein Ros
Sieger Köder: ‘Es is ein Ros entsprungen’ 

“Advent – een roos gaat bloeien

een lied klinkt op

een lofzang

op het komende licht

Ria Borkent

Advent

Adventus: komst, aankomst, naderingIn het oude Rome werd de officiële, ceremoniële intocht van de keizer adventus genoemd. 
Toen de christelijke kerk vanaf de de tweede helft van de vijfde eeuw steeds vaker een periode van voorbereiding op de viering van Kerst ging houden, raakte daarvoor dezelfde term in gebruik. Advent is zo een tijd van verwachting van de naderende koning. God is de Komende en komende is zijn rijk van vrede en gerechtigheid.

De tijd van Advent omvat vier zondagen. Advent vormt een geheel met Kerst en Epifanie. De kleur van Advent is paars.

2020: Jesaja – Adventsbode


Jesaja is een bijbelboek waaruit in de weken van Advent veel wordt gelezen. Jesaja 2, 7, 9, 11, 40 zijn de bekendste gedeeltes, prachtige profetieën die hun kracht nooit verliezen. Deze passages komen in dit project in een breed kader te staan. Jesaja wordt hier getekend als adventsbode.
Na delen uit de eerste hoofdstukken wordt vervolgt met het tweede deel van Jesaja, vanaf hoofdstuk 40.
Het project sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster en ook daar wordt voor de zondagen Jesaja gelezen: Jesaja 63,19b-64,8 (1 Advent), 40,1-11 (2 Advent) en 65,17-25 (3 Advent). Voor 4 Advent reiken we 62,1-7 aan. Qua thematiek is er afstemming op het materiaal van Kind op Zondag.
Het project van 2020 zal bestaan uit in ieder geval een bijbelleesrooster voor alledag, vier adventsvespers, een uitgewerkte opzet voor het aansteken van de adventskaarsen op zondag en een handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies.
Jesaja – een indrukwekkende Adventsbode met een rijke boodschap: de stronk van Isaï loopt opnieuw uit, uit de rest van de eens zo stevige en indrukwekkende stam ontspringt nieuw leven: een nieuwe scheut, een nieuwe lente, voorbode van de grote zomer.

Achtergrond en praktijk

 • Notitie Rond het Kerstfeest – over Advent, Kerst en Epifanie
 • Documentatiemap Rond het Kerstfeest I – Inhoud: Algemeen | Liturgische kleuren | Leesrooster | Diversen
 • Documentatiemap Rond het Kerstfeest II – Inhoud: Materiaal en suggesties voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten

En verder:

  Het Steunpunt Liturgie verzorgt ieder jaar een project rond Advent en Kerst. Deze projecten bestaan altijd uit meerdere onderdelen. Deze verschillende onderdelen zijn op elkaar afgestemd maar kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. Het materiaal sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster, en kan gebruikt worden in samenhang met de projecten van Kind op Zondag.

Materiaal van voorgaande jaren:

 • 2019: Geef licht! (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, handleiding, vespers)
 • 2018: Uitnodiging (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, handleiding, vespers)
 • 2017: Wees niet bang (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, lied, handleiding, handleiding bij materiaal Kind op Zondag voor 12+, vespers)
 • 2016: Maak het mee! (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, handleiding, handleiding bij materiaal Kind op Zondag voor 12+, vespers)
 • 2015: Er is een tijd (bijbelleesrooster, kinderlijn inclusief adventskalender, kaarsenrooster, lied, handleiding, werkbladen 12+, vespers)
 • 2014: Verder kijken (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, lied, handleiding)
 • 2013: Kom tot ons, de wereld wacht (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster
 • 2012: Het mysterie van Christus (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster)

Aanvragen: liturgie@gkv.nl