Es ist ein Ros
Sieger Köder: ‘Es is ein Ros entsprungen’ 

“Advent – een roos gaat bloeien

een lied klinkt op

een lofzang

op het komende licht

Ria Borkent

Advent

Adventus: komst, aankomst, naderingIn het oude Rome werd de officiële, ceremoniële intocht van de keizer adventus genoemd. 
Toen de christelijke kerk vanaf de de tweede helft van de vijfde eeuw steeds vaker een periode van voorbereiding op de viering van Kerst ging houden, raakte daarvoor dezelfde term in gebruik. Advent is zo een tijd van verwachting van de naderende koning. God is de Komende en komende is zijn rijk van vrede en gerechtigheid.

De tijd van Advent omvat vier zondagen. Advent vormt een geheel met Kerst en Epifanie. De kleur van Advent is paars.

2019: Geef licht!


Advent aan de hand van Micha: een inspirerend én opscherpend traject, verrassend actueel!

Het project van 2019 bestaat uit een bijbelleesrooster voor alledag, een adventskalender voor kinderen, drie adventsvespers, een uitgewerkte opzet voor het aansteken van de adventskaarsen op zondag en een handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies.

Het project sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster. Voor deze periode geeft het rooster als alternatieve leeslijn Micha. Op de zondagen worden kenmerkende passages uit dit bijbelboek gelezen, uitlopend op de bekende tekst van Micha 5: 1 in de Kerstnacht.
In dit project wordt dat uitgewerkt in de Handreiking.
Het Bijbelleesrooster voor alledag haakt daar bij aan: Micha wordt verspreid over de weken van Advent vrijwel geheel gelezen.

Bijbelleesrooster

De centrale invalshoek – Geef licht! – is onderverdeeld in vier weekthema’s:

 • Advent 1: Wie brengt het licht?
  • Zondagmorgen 1 december: Micha 2 (i.c.m. Rom. 13: 8-14 en Mt. 24: 32-44)
 • Advent 2: Een schitterende dag
   Zondagmorgen 8 december: Micha 4: 1-8 (i.c.m. Rom. 15: 4-13 en Mt. 3: 1-12)
 • Advent 3: Oprecht verlangen
  • Zondagmorgen 15 december: Micha 6: 1-8 (i.c.m. Jak. 5: 7-10 en Mt. 11: 2-11)
 • Advent 4: Vervulling
  • Zondagmorgen 22 december: Micha 7: 1-7, 18-20 (i.c.m. Rom. 1: 1-17 en Mt. 1: 18-20)
 • Kersttijd: Ver-schijning
  • Kerstnacht: Micha 5: 1-4a (i.c.m. Titus 2: 11-14 en Lc. 2: 1-20)

Prijs: € 15,- (verspreiding in gemeente of groep) / € 3,- (persoonlijk gebruik)

Vespers

Ook in de uitgewerkte Vespers, een voor elk van de eerste drie weken van Advent, komt Micha terug. In deze vespers is de schriftlezing uit een ander deel van Micha, dan die voor de zondagmorgen. Hieronder achtereenvolgens de psalm van het psalmgebed, de Michalezing en het ‘opschrift’ van de vesper:

 • Vesper week na 1 Advent: Psalm 80 – Micha 1: 1-9 – Groots en Verheven
 • Vesper week na 2 Advent: Psalm 137 – Micha 4: 9-14 – NoodSchreeuw
 • Vesper week na 3 Advent: Psalm 85 – Micha 6: 9-15 – Wijsheid en ontzag
 • Omdat de drie Micha-lezingen niet tot de gemakkelijkste bijbelpassages horen, is de optie voor een korte overweging na de lezing opgenomen. Daarvoor is er een exegetische schets van de drie passages beschikbaar (via de algemene Handreiking bij het project).
  Het overkoepelende thema, Geef licht!, klinkt vooral door in de vaste onderdelen van de vesper.
  De drie adventsvespers zijn volledig uitgewerkt en kunnen in deze vorm gebruikt worden. Wie wil kan vanzelfsprekend het een en ander aanpassen aan de eigen praktijk.

  Prijs: € 7,50

  Kinderlijn

  De kinderlijn bestaat dit jaar uit een Adventskalender in de vorm van een slinger. Elke dag wordt er een vlaggetje uitgeknipt en aan de slinger gehangen. Elk vlaggetje bevat een opdracht: een stukje uit de Bijbel lezen, een lied zingen, een vraag, een kleine opdracht etc. En natuurlijk het vlaggetje kleuren, aan beide kanten.
  Als het laatste vlaggetje is bevestigd is het Kerst. De slinger mag dan worden omgedraaid en daar valt dan ook wat te zien (en te lezen).

  Prijs: € 15,- (verspreiding in gemeente of groep) / € 5,- (persoonlijk gebruik)

  Handreiking

  In de Handreiking is allerlei praktische informatie rond het project bijeengebracht. Hoofdstuk 1 bevat algemene achtergrondinformatie, hoofdstuk 2 liturgische handreikingen en suggesties. Hoofdstuk 3 gaat in op vormen van verbeelding en hoofdstuk 4 geeft informatie over materiaal voor kinderen. Hoofdstuk bevat aanwijzingen voor exegese en prediking bij de achtereenvolgende Micha-passages die op de zondagen aan de orde zijn. Ook worden er inhoudelijke lijnen aangereikt voor de Kersttijd, Epifanie en de zondagen na Epifanie.

  Voorbeelden en downloads

  BIJBELLEESROOSTER
  voorbeeld
  VESPERS
  voorbeeld
  KINDERLIJN: ADVENTSKALENDER
  voorbeeld
  LITURGIE ADVENTSKAARSEN
  download
  HANDREIKING
  download
  FLYER
  download

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Prijzen
  • Bijbelleesrooster: € 3,- (persoonlijk gebruik) / € 15,- (gebruik in gemeente of groep)
  • Kinderlijn (adventskalender): € 5,- (persoonlijk gebruik) / € 15,- (gebruik in gemeente of groep)
  • Adventsvespers: € 7,50
  Bestellen

  liturgie@gkv.nl
   

  Achtergrond en praktijk

  • Notitie Rond het Kerstfeest – over Advent, Kerst en Epifanie
  • Documentatiemap Rond het Kerstfeest I – Inhoud: Algemeen | Liturgische kleuren | Leesrooster | Diversen
  • Documentatiemap Rond het Kerstfeest II – Inhoud: Materiaal en suggesties voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten

  En verder:

   Het Steunpunt Liturgie verzorgt ieder jaar een project rond Advent en Kerst. Deze projecten bestaan altijd uit meerdere onderdelen. Deze verschillende onderdelen zijn op elkaar afgestemd maar kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. Het materiaal sluit aan bij het Oecumenisch Leesrooster, en kan gebruikt worden in samenhang met de projecten van Kind op Zondag.

  Materiaal van voorgaande jaren:

  • 2018: Uitnodiging (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, handleiding, vespers)
  • 2017: Wees niet bang (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, lied, handleiding, handleiding bij materiaal Kind op Zondag voor 12+, vespers)
  • 2016: Maak het mee! (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, handleiding, handleiding bij materiaal Kind op Zondag voor 12+, vespers)
  • 2015: Er is een tijd (bijbelleesrooster, kinderlijn inclusief adventskalender, kaarsenrooster, lied, handleiding, werkbladen 12+, vespers)
  • 2014: Verder kijken (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster, lied, handleiding)
  • 2013: Kom tot ons, de wereld wacht (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster
  • 2012: Het mysterie van Christus (bijbelleesrooster, adventskalender, kaarsenrooster)

  Aanvragen: liturgie@gkv.nl