[Download niet gevonden]Notities geven beknopte informatie bij allerlei liturgische onderwerpen en aspecten. Het gaat om achtergronden maar ook om praktische suggesties. De Notities zijn stuk voor stuk ontstaan naar aanleiding van vragen die aan het Steunpunt Liturgie worden gesteld. Ze worden als dat nodig is, steeds bijgewerkt, uitgebreid of geactualiseerd. Notities worden per mail toegestuurd.

Aanvragen

BASAAL

DE KERKDIENST

 • Notitie Aanvang: het begin van de kerkdienst[inhoudsopgave]
 • Notitie Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging [inhoudsopgave]
 • Notitie De Tien Woorden
 • Notitie Schriftlezingen
 • Notitie Voorlezer [inhoudsopgave]
 • Notitie Preekvoorbereidingsgroep
 • Notitie Credo – de geloofsbelijdenis als liturgische handeling
 • Notitie Collecte [inhoudsopgave]
 • Notitie Gebeden[inhoudsopgave]
 • Notitie Handreiking bij de Voorbeden [inhoudsopgave]
 • Notitie Vaste Liturgische Onderdelen
 • Notitie Liturgische Formulieren
 • Notitie Stilte
 • Notitie Het Voorbereiden van een Kerkdienst
 • Notitie Afkondigingen en mededelingen [inhoudsopgave]

SACRAMENTEN

 • Notitie Doop
 • Notitie Doop en Gemeente
 • Notitie Doop – wijze van dopen in de vroege kerk [inhoudsopgave]
 • Notitie Doop – aanwezigheid moeder
 • Notitie Doopzondagen [ inhoudsopgave]
 • Notitie Avondmaal [inhoudsopgave]
 • Notitie Avondmaal – frequentie [inhoudsopgave]
 • Notitie Avondmaal – de structuur van de viering
 • Notitie Avondmaal – vormgeving
 • Notitie Avondmaal – voorbereiding [inhoudsopgave]
 • Notitie Avondmaal – gasten
 • Notitie Avondmaal – kinderen (historische ontwikkelingen) [inhoudsopgave]
 • Notitie Avondmaal – Sursum Corda [inhoudsopgave]

ASPECTEN VAN DE KERKDIENST

 • Notitie De Actieve Gemeente [inhoudsopgave]
 • Notitie Kerkenraad en Liturgie [inhoudsopgave]
 • Notitie Houding en Beweging [inhoudsopgave]
 • Notitie Liturgie en Verbeelding (o.a. beamer, drama)
 • Notitie Christelijke Symboliek
 • Notitie Symbolische Bloemsierkunst
 • Notitie Kaarsen in de liturgie [inhoudsopgave]
 • Notitie Kerkdienst en (hedendaagse) Cultuur [inhoudsopgave]
 • Notitie Gasten in de dienst
 • Notitie Loven, Lofprijzing, Lofprijzingsdiensten – bouwstenen voor bezinning en beleid

KERKLIED EN LITURGISCHE MUZIEK

 • Notitie Liederen en Gezangen [inhoudsopgave]
 • Notitie Liedboek 2013 (praktische informatie)
 • Notitie Psalmen en diversiteit in de praktijk [inhoudsopgave]
 • Notitie Beurtzang
 • Notitie Cantorij
 • Notitie Andere instrumenten en begeleidingsvormen
 • Notitie Regeling Kerkmuziek
 • Notitie Beleidsvorming Kerkmuziek [inhoudsopgave]
 • Notitie Kerkmuziekopleidingen

GEMEENTE EN KERKDIENST

KINDEREN, TIENERS, JONGEREN

HET LITURGISCH JAAR

KERKBOUW EN KERKINTERIEUR

VORMEN VAN KERKDIENST

Aanvragen