Notities geven beknopte informatie bij allerlei liturgische onderwerpen en aspecten. Het gaat om achtergronden maar ook om praktische suggesties. De Notities zijn stuk voor stuk ontstaan naar aanleiding van vragen die aan het Steunpunt Liturgie worden gesteld. Ze worden als dat nodig is, steeds bijgewerkt, uitgebreid of geactualiseerd. Notities worden per mail toegestuurd.

Aanvragen

BASAAL

 • Notitie Basiskennis Liturgie
 • Notitie Liturgische besluiten en ontwikkelingen vanaf 1993
 • Notitie Liturgie en Kerkorde
 • Notitie Visiedocument Liturgie
 • Notitie Liturgie en het Auteursrecht
 • Notitie Opstellen van een Werkplan
 • Notitie Coördinator Eredienst

DE KERKDIENST

 • Notitie Voorbereiding (Aanvang van de dienst)
 • Notitie Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging
 • Notitie De Tien Woorden
 • Notitie Schriftlezingen
 • Notitie Voorlezer
 • Notitie Preekvoorbereidingsgroep
 • Notitie Credo – de geloofsbelijdenis als liturgische handeling
 • Notitie Collecte
 • Notitie Gebeden
 • Notitie Handreiking bij de Voorbeden
 • Notitie Vaste Liturgische Onderdelen
 • Notitie Liturgische Formulieren
 • Notitie Stilte
 • Notitie Het Voorbereiden van een Kerkdienst
 • Notitie Afkondigingen en mededelingen

SACRAMENTEN

 • Notitie Doop
 • Notitie Doop en Gemeente
 • Notitie Doop – wijze van dopen in de vroege kerk
 • Notitie Doop – aanwezigheid moeder
 • Notitie Doopzondagen
 • Notitie Avondmaal
 • Notitie Avondmaal – frequentie
 • Notitie Avondmaal – de structuur van de viering
 • Notitie Avondmaal – vormgeving
 • Notitie Avondmaal – voorbereiding
 • Notitie Avondmaal – gasten
 • Notitie Avondmaal – kinderen; openbare geloofsbelijdenis

ASPECTEN VAN DE KERKDIENST

 • Notitie De Actieve Gemeente
 • Notitie Kerkenraad en Liturgie
 • Notitie Houding en Beweging
 • Notitie Liturgie en Verbeelding (o.a. beamer, drama)
 • Notitie Christelijke Symboliek
 • Notitie Symbolische Bloemsierkunst
 • Notitie Kaarsen in de liturgie
 • Notitie Kerkdienst en (hedendaagse) Cultuur
 • Notitie Gasten in de dienst
 • Notitie Loven, Lofprijzing, Lofprijzingsdiensten – bouwstenen voor bezinning en beleid

KERKLIED EN LITURGISCHE MUZIEK

 • Notitie Liederen en Gezangen
 • Notitie Liedboek 2013 (praktische informatie)
 • Notitie Psalmen en diversiteit in de praktijk
 • Notitie Beurtzang
 • Notitie Cantorij
 • Notitie Andere instrumenten en begeleidingsvormen
 • Notitie Regeling Kerkmuziek
 • Notitie Beleidsvorming Kerkmuziek
 • Notitie Kerkmuziekopleidingen

GEMEENTE EN KERKDIENST

 • Notitie Kerkdienst – Beleving en betrokkenheid

KINDEREN, TIENERS, JONGEREN

 • Notitie Kind en Kerkdienst
 • Notitie Kind en Sacramenten
 • Notitie Jongeren en Kerkdienst

HET LITURGISCH JAAR

 • Notitie Het Liturgisch Jaar
 • Notitie Rond het Kerstfeest
 • Notitie Rond het Paasfeest I: Veertigdagentijd en Pasen
 • Notitie Rond het Paasfeest II: Hemelvaart en Pinksteren
 • Notitie Lichtsymboliek rond Pasen
 • Kaarsen in de liturgie
 • Notitie Kerkdiensten op Feestdagen (kerkrechtelijk)
 • Notitie Het Gedenken van Overleden Gemeenteleden
 • Notitie Vasten in de Veertigdagentijd

KERKBOUW EN KERKINTERIEUR

 • Notitie Kerkinterieur

VORMEN VAN KERKDIENST

 • Notitie Orde B
 • Notitie Orde C
 • Notitie Orde D
 • Notitie De Tweede Dienst
 • Notitie De Tweede Dienst – samenkomsten in Bijbel en kerkgeschiedenis
 • Notitie Het Eigen Karakter van Morgendienst en Middagdienst
 • Notitie Categoriale Diensten
 • Notitie Vespers
 • Notitie Uitvaartsamenkomsten
 • Notitie Taizé-vieringen
 • Notitie Ouderendiensten?

Aanvragen