Das Himmlisches Jerusalem Henning Hauke
Het hemels Jeruzalem – Henning Hauke (2000)

 

Ik zag een stad verblindend naderkomen, 

een middelpunt van feest, 

Jeruzalem, zoals het in Gods dromen

vanouds moet zijn geweest. 

Willem Barnard (LB 766)
 

Einde wordt nieuw begin

De laatste zondagen van het kerkelijk jaar betekenen niet dat alles nu op een eind loopt. De blik wordt juist geopend naar de nieuwe wereld, het Koninkrijk van God in volle werkelijkheid, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Vanuit dat besef kan er opnieuw Advent worden gevierd: de verwachting van het komen van Christus, toen, nu en straks.

 

Handreiking Preken over de Openbaring
download

2018: Openbaring

Het Oecumenisch Leesrooster geeft voor november en december 2018 als alternatieve leeslijn Openbaring aan. Om precies te zijn: het middendeel van dit laatste boek van de Bijbel. In het project voor Advent en Kerst 2019 van het Steunpunt Liturgie wordt met deze leeslijn rekening gehouden. Ook in het materiaal voor kinderen komt het terug, net als overigens in het Adventsmateriaal van Kind op Zondag (beide projecten zijn op elkaar afgestemd).
Met oog op deze Openbaring-leeslijn, en in samenhang met het project voor Advent & Kerst biedt het Steunpunt Liturgie een speciale Handreiking: Preken over de Openbaring.

Na een inleiding waarin deze lezingenreeks in het kader van het liturgisch jaar wordt gezet (zondagen van de Voleinding en Advent) volgt een hoofdstuk waarin algemene lijnen worden geschetst, inclusief suggesties voor beeldmateriaal en liturgie. Daarna volgt een schets voor exegese en preek bij elk van de vier zondagen van november. De handreiking voor de zondagen van Advent zijn te vinden in de Handreiking bij het project voor Advent en Kerst 2018.

 • Handreiking Preken over de Openbaring: download
 • Meer informatie over het project voor Advent & Kerst 2018: zie hier

 

Achtergrond en praktijk

 • Notitie Het gedenken van overleden gemeenteleden: informatie over historische en inhoudelijke achtergronden, handreikingen en suggesties voor de praktijk (inclusief een uitgewerkte opzet).
 • Notitie Het kerkelijk jaar
 • Zie ook de pagina over het kerkelijk jaar.

 

Liedsuggesties

Voleinding: o.a.:

 • LB 758 ‘Bij ‘t steken der bazuinen’
 • LB 766 ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’
 • GK2006 112 ‘O God die ons uit stof formeerde’
 • GK2006 74 ‘Als een bruid op haar mooist’

Gedenken overledenen: o.a.:

 • LB 90a ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’
 • LB 412 ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’
 • GK2006 139 ‘Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam’
 • GK2017 185 ‘Heer, wij loven en aanbidden U’
 • LB 513 ‘God heeft het eerste woord’
 • LB 725 ‘Gij boden rond Gods troon’
 • LB 726 ‘Hoor, een heilig koor van stemmen’ (bij Openb. 7,9-17)
 • LB 727 ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’
 • LB 728 ‘De heiligen, ons voorgegaan’ (bij Hebr. 11)
 • LB 817 ‘O Christus, bron van lentebloei’
 • GK2006 66 ‘Het zaad zal vruchten dragen’
 • GK2006 113 ‘Alle mensen moeten sterven’
 • GK2017 245 (LvK 267: 1 en 2) ‘Zalig die in Christus sterven’
 • GK2017 246 (LvK 95) ‘Nu bidden wij met ootmoed en ontzag’

Meer suggesties in de Notitie Het gedenken van overleden gemeenteleden.

Aanvragen