Das Himmlisches Jerusalem Henning Hauke
Het hemels Jeruzalem – Henning Hauke (2000)

 

Ik zag een stad verblindend naderkomen, 

een middelpunt van feest, 

Jeruzalem, zoals het in Gods dromen

vanouds moet zijn geweest. 

Willem Barnard (LB 766)
 

Einde wordt nieuw begin

De laatste zondagen van het kerkelijk jaar betekenen niet dat alles nu op een eind loopt. De blik wordt juist geopend naar de nieuwe wereld, het Koninkrijk van God in volle werkelijkheid, het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel. Vanuit dat besef kan er opnieuw Advent worden gevierd: de verwachting van het komen van Christus, toen, nu en straks.
 

Het gedenken van overleden gemeenteleden


De maand november met de laatste zondagen van het kerkelijk jaar is een sterke periode om de overleden gemeenteleden en geliefden te gedenken. Het zijn de zondagen van de voleinding en zo staat dit gedenken in het teken van het Koninkrijk van God, van de eeuwigheid. Dit gedenken kan op de zondag die het dichtst bij 1 november ligt. Dat kan ook op de laatste zondag van het liturgisch jaar.

Hoe doe je dit gedenken?
Daarvoor is er een speciale notitie verkrijgbaar. Deze notitie gaat op verschillende manieren in op dit gedenken. O.a. door de achtergronden te schetsen van de drie momenten die je in de praktijk tegen kunt komen – Allerheiligen, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en oudjaar. Verder door in te gaan op de protestantse en daarbinnen ook de gereformeerde traditie. En vooral door de verschillende mogelijkheden voor de praktijk te schetsen.

Met oog op de coronapandemie is er een speciale paragraaf met coronaproof-mogelijkheden te geven.

 

Achtergrond en praktijk

notities
 • Notitie Het gedenken van overleden gemeenteleden: informatie over historische en inhoudelijke achtergronden, handreikingen en suggesties voor de praktijk (inclusief een uitgewerkte opzet).
 • Notitie Het kerkelijk jaar
 • Meer informatie over het kerkelijk (of liturgisch) jaar is te vinden op deze pagina .
 • handreikingen
 • Handreiking Preken over de Openbaring (In 2018 bood het Oecumenisch Leesrooster als alternatieve leeslijn een lezingenreeks uit Openbaring, voor de zondagen van november en de adventszondagen. Daarbij verscheen een speciale handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies. Na een inleiding waarin deze lezingenreeks in het kader van het liturgisch jaar wordt gezet (zondagen van de Voleinding) volgt een hoofdstuk waarin algemene lijnen worden geschetst, inclusief suggesties voor beeldmateriaal en liturgie. Daarna volgt een schets voor exegese en preek bij elk van de vier zondagen van november. De Handreiking is blijvend verkrijgbaar. Bestellen.)
 • Handreiking Preken over de Openbaring. Bestellen.

   

  Liedsuggesties

  Voleinding: o.a.:

  • LB 758 ‘Bij ‘t steken der bazuinen’
  • LB 766 ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’
  • GK2006 112 ‘O God die ons uit stof formeerde’
  • GK2006 74 ‘Als een bruid op haar mooist’

  Gedenken overledenen: o.a.:

  • LB 90a ‘O God, die droeg ons voorgeslacht’
  • LB 412 ‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’
  • GK2006 139 ‘Wij loven U, o God, wij prijzen uwen naam’
  • GK2017 185 ‘Heer, wij loven en aanbidden U’
  • LB 513 ‘God heeft het eerste woord’
  • LB 725 ‘Gij boden rond Gods troon’
  • LB 726 ‘Hoor, een heilig koor van stemmen’ (bij Openb. 7,9-17)
  • LB 727 ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’
  • LB 728 ‘De heiligen, ons voorgegaan’ (bij Hebr. 11)
  • LB 817 ‘O Christus, bron van lentebloei’
  • GK2006 66 ‘Het zaad zal vruchten dragen’
  • GK2006 113 ‘Alle mensen moeten sterven’
  • GK2017 245 (LvK 267: 1 en 2) ‘Zalig die in Christus sterven’
  • GK2017 246 (LvK 95) ‘Nu bidden wij met ootmoed en ontzag’

  Meer suggesties in de Notitie Het gedenken van overleden gemeenteleden.

  Aanvragen