Documentatiemappen bieden uitgebreide achtergrondinformatie, soms ook praktische uitwerkingen. Ze worden uitsluitend per post toegezonden. De prijzen variëren van c. € 3,-  tot c. € 15,- (exclusief portokosten).  De volgende mappen zijn verkrijgbaar:

DE KERKDIENST

 • Documentatiemap Voorbereiding (Aanvang van de Dienst)
 • Documentatiemap Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging
 • Documentatiemap De Tien Woorden
 • Documentatiemap Schriftlezingen
 • Documentatiemap Voorlezer
 • Documentatiemap Collecte
 • Documentatiemap Collecte: teksten, gebeden, afbeeldingen
 • Documentatiemap Gebeden
 • Documentatiemap Vaste Liturgische Onderdelen
 • Documentatiemap Stilte

SACRAMENTEN

 • Documentatiemap Doop
 • Documentatiemap Avondmaal
 • Documentatiemap Avondmaal – frequentie
 • Documentatiemap Avondmaal – voorbereiding
 • Documentatiemap Avondmaal – vormgeving
 • Documentatiemap Avondmaal Rond Pasen

ASPECTEN VAN DE KERKDIENST

 • Documentatiemap Kerkenraad en Liturgie
 • Documentatiemap Houding en Beweging
 • Documentatiemap Liturgie en Verbeelding I: houding, beweging, dans, drama, toneel
 • Documentatiemap Liturgie en Verbeelding II: verbeelding, beamer
 • Documentatiemap Kerkdienst en [hedendaagse] Cultuur
 • Documentatiemap Gasten in de dienst

KERKLIED EN LITURGISCHE MUZIEK

 • Documentatiemap Beurtzang
 • Documentatiemap Cantorij
 • Documentatiemap Andere Instrumenten en Begeleidingsvormen
 • Documentatiemap Beleidsvorming Kerkmuziek
 • Documentatiemap De Verhouding tussen Psalmen en Gezangen
 • Documentatiemap Kerklied – cultuur, spiritualiteit, functie en stijl

KINDEREN, TIENERS, JONGEREN

 • Documentatiemap Kind en Kerkdienst
 • Documentatiemap Kind en Kerkmuziek
 • Documentatiemap Een Liturgisch Kindmoment
 • Documentatiemap Jongeren en Kerkdienst

HET LITURGISCH JAAR

 • Documentatiemap Het Kerkelijk Jaar
 • Documentatiemap Rond het Kerstfeest
 • Documentatiemap Rond het Paasfeest – Veertigdagentijd, Stille Week en Pasen
 • Documentatiemap Rond het Paasfeest – Veertigdagentijd (historie, achtergronden, gereformeerde traditie)
 • Documentatiemap Rond het Paasfeest – Vasten in de Veertigdagentijd
 • Documentatiemap Hemelvaart en Pinksteren

KERKBOUW EN KERKINTERIEUR

 • Documentatiemap Kerkinterieur
 • Documentatiemap Kerkbouw

VORMEN VAN KERKDIENST

 • Documentatiempa Orde B
 • Documentatiemap Orde C
 • Documentatiemap Orde D
 • Documentatiemap De Tweede Dienst
 • Documentatiemap Categoriale diensten
 • Documentatiemap Vespers
 • Documentatiemap Taizé-vieringen