Orde voor een leerdienst*

Opening
 • Lied
 • Groet (bijvoorbeeld 2 Tess. 1,2 of 1 Tim. 1,2 of Tit. 1,4), beantwoord door de gemeente met ‘amen’
Woord van God
 • Gebed om Gods zegen en de verlichting met Gods  Geest.
 • Lezing(en) uit de Schriften, afgewisseld met liederen
 • Lezing uit de Heidelberger Catechismus of een van de belijdenisgeschriften
 • Onderwijs in de leer
 • [Bijdragen uit de gemeente die verband houden met het onderwijs]**
 • [(Groeps)bespreking]
 • Lied
Dankzegging en gebeden
 • Afsluitend woord, uitmondend in gezamenlijke Geloofsbelijdenis
 • Dankgebed en [beknopte] voorbede
 • [collecte]
zending en zegen
 • Bemoediging, besloten door zegen (bijv. Fil. 4,7)
 • Slotlied

*Naar deputaten eredienst in het Rapport voor de generale synode van Amersfoort-Centrum 2005.

* *De elementen tussen vierkante haken zijn facultatief

Achtergrond en Praktijk

 • Notitie Basiskennis Liturgie – over het vierdelige grondpatroon van de eredienst
 • Notitie Orde B – korte informatie over ontstaan, achtergrond en praktijk van Orde B
 • Documentatiemap Orde B – uitgebreide informatie bij ontstaan, achtergrond en praktijk van Orde B

Zie ook

 • De speciale pagina over Orden van Dienst met de verschillende orden op een rijtje, downloads, voorbeelden e.a.

Aanvragen

Aanvragen