flyer


 

Gemeenteproject Vieren in de kerk


Een inspirerende viering, gevold door bezinning en verkenning rond de praktijk van de liturgie, met deskundige ondersteuning. Aangeboden door de Commissie Eredienst van de GKv/NGK en het Steunpunt Liturgie.

Algemeen

  • Wat is liturgie?
  • Wat gebeurt er eigenlijk in een kerkdienst en waarom?
  • Is het voor mij en voor ons inderdaad de hemel op aarde?
  • Hoe kan het dat je een kerkdienst soms heel verschillend beleeft?
  • Hoe kan ik meer betrokken zijn bij de kerkdienst?

Zomaar wat vragen die waarschijnlijk overal in kerkelijke gemeentes wel leven.
Wil je hierover samen in gesprek? Dat kan met het project Vieren in de kerk dat de Commissie Eredienst van de NGK/GKv samen met het Steunpunt Liturgie speciaal hiervoor ontwikkelde.
Vieren in de kerk bestaat uit drie onderdelen:

  Kerkdienst
  De dienst wordt in overleg, samen met de musici ter plaatse, samengesteld en ingevuld. Een van de predikanten van de Commissie Eredienst gaat voor.

  Gemeenteavond
  De gemeenteavond bestaat uit twee blokken. In het eerste deel gaat het over aspecten van liturgie, in het tweede over de opbouw van liturgie. Gesprek en presentatie wisselen elkaar daarbij af.
  Het doel van deze avond is dat de deelnemers…

  1. … ontdekken dat in het begrip liturgie allerlei elementen samenkomen: invulling, structuur en orde(ning), verticaliteit, horizontaliteit, tijd en eeuwigheid (verleden, heden, toekomst), etc.;
  2. … gaan met elkaar in gesprek over hun beleving van de liturgie in hun gemeente;
  3. … leren dat een orde van dienst is (of: zou moeten zijn) opgebouwd volgens het grondpatroon komen-zijn-gaan en herkennen dit in de liturgie van hun eigen gemeente;
  4. … komen tot een bewuster vieren van de liturgie.

  Liturgische wandeling
  Deze wandeling vindt aansluitend aan de dienst plaats, met daarbij koffie. [Op een ander moment is natuurlijk ook mogelijk.] Het gaat om een uitgezette wandeling door het kerkgebouw, langs plaatsen en voorwerpen die een liturgische betekenis hebben. Bij elk van die ‘haltes’ liggen steeds enkele vragen, de een gericht op het zintuiglijke, de ander op bezinning.
  Kinderen verzamelen daarnaast per halte een letter, waarmee uiteindelijk een woord/uitdrukking kan worden samengesteld.
  Het doel van deze wandeling is: zintuiglijk bewustzijn van het kerkgebouw en de liturgische plekken daarin.

Prijzen
  • kerkdienst: gebruikelijke vergoeding van de predikant inclusief reiskosten
  • gemeenteavond: € 350,00
  • liturgische wandeling: wordt bij de kerkdienst en/of de gemeenteavond bijgeleverd.
Meer informatie en aanvragen
  1. Download hier de flyer
  2. Als u dit project boekt, leveren wij – datum altijd in overleg – de voorganger en mensen en materiaal voor de gemeenteavond. De liturgische wandeling wordt door de gemeente zelf georganiseerd, met behulp van het aangeleverde materiaal.

   

  AANVRAGEN

   

  Achtergronden en praktijk

  Bezinning
  • Notitie Basiskennis Liturgie [inhoudsopgave]
  • Notitie De actieve gemeente
  • Notitie Kerkdienst, beleving en betrokkenheid
  • Gemeente en liturgie, dl I en II. Artikel in de rubriek Van het Steunpunt Liturgie in EREdienst (jg. 37 nr. 2 en jg. 38 nr. 4)
  Voor gesprek in gemeente, groep of kring
  • Werkblad 1 De kerkdienst in beeld
  • Werkblad 2 Hoe zit je in de kerkdienst?
  • Werkblad 3 Liturgie en levensheiliging
  • Werkblad 4 Het kerkelijk jaar
  • Werkblad 5 Stilte
  • Werkblad 8 De Maaltijd van de Heer
  • Werkblad 9 Hoe zit een kerkdienst in elkaar? 
  Aanvragen

  De notities worden op verzoek digitaal toegestuurd. De werkbladen kosten € 5,- per stuk; daarna kunnen ze naar behoefte worden vermenigvuldigd (zie voor het complete overzicht van Werkbladen hier).