Soichi Watanabe: Neerdaling van de Heilige Geest
Soichi Watanabe: Neerdaling van de Heilige Geest

Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht.

Pia Perkiö/Sytze de Vries (zie LB 695)

 

Pinksteren

Pinksteren: de 50ste dag van de Paastijd. De geschiedenis van de komst van de Geest begint in Handelingen 2,1  met de woorden ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak…’. Daar gaat het om het Wekenfeest, een oogstfeest zoals beschreven in Leviticus 23,15-21 en Deuteronomium 16,9-11. Later kwam op dit feest de gave van de Tien Woorden op de Sinaï centraal te staan.

Het woord ‘pinksteren’ gaat terug op een Grieks woord, pentekonta – vijftig. In feite betekent het gewoon de vijftigste dag. Aanvankelijk was deze vijftigste dag niet meer dan de laatste dag van de Paastijd. Vanaf ongeveer de vierde eeuw ging men op deze dag de Hemelvaart gedenken, soms gecombineerd met de komst van de Heilige Geest. Vanaf het eind van de 5de eeuw is het min of meer gewoon om de komst van de Geest als zelfstandig feest te gaan vieren, op de vijftigste en laatste dag van de Paastijd. De kleur van Pinksteren is rood

Van Hemelvaart tot Pinksteren

De dagen van Hemelvaart tot en met Pinksteren vormen de afsluiting van de Paastijd. Om deze afronding van de 50 dagen van Pasen te markeren heeft het Steunpunt Liturgie verschillende Bijbelleesroosters beschikbaar. De term die daarvoor wel wordt gebruikt is Pinksternoveen. Een noveen is een samenhangende reeks van negen gebeden op negen achtereenvolgende dagen. Je hebt ze voor verschillende perioden, maar die voor de dagen van Hemelvaart tot Pinksteren is de bekendste.

Bij sommige leesroosters wordt ook een opzet gegeven voor een gezamenlijk ochtend- of avondgebed gedurende de periode Hemelvaart-Pinksteren. Zo kan het op verschillende manieren worden gebruikt, als persoonlijk bijbelleesrooster, maar ook voor een korte gebedsbijeenkomst met een groep, bijvoorbeeld de huiskring, aan het begin van de werkdag of juist aan het einde van de dag.

  • De grootste van deze is de liefde – aan de hand van de eerste brief van Johannes. Bijbelleesrooster, opzet ochtend- of avondgebed
  • Vier het koninkrijk – aan de hand van o.a. enkele koningspsalmen. Bijbelleesrooster, opzet ochtend- of avondgebed
  • Neem plaats aan mijn rechterhand – aan de hand van de brief aan de Hebreeën. Bijbelleesrooster, opzet ochtend- of avondgebed
  • Rivieren van levend water. Bijbelleesrooster
  • Ik zal u niet als wezen achterlaten. Bijbelleesrooster
Voor kinderen: gebedskalender

Voor kinderen is er een speciale gebedskalender (inclusief knutselblad). De kalender biedt voor elke dag een gebedsonderwerp.

Prijs
  • Pinksternoveen: € 3,- voor persoonlijk gebruik en € 15,- voor gebruik in groep of gemeente
  • Gebedskalender voor kinderen: € 2,50 voor persoonlijk gebruik en € 10,- voor gebruik in groep of gemeente
  • Aanvragen