Achtergrond en praktijk

  • Notitie Kind en Kerkdienst – over de benadering van dit onderwerp, de plaats van kinderen in de dienst, het belang van symboliek, het gesprek met kinderen, en enkele suggesties
  • Notitie Kind en Sacramenten over het betrekken van kinderen bij doop en avondmaal, en over de manier waarop kinderen in dit opzicht vormt
  • Documentatiemap Kind en Kerkdienst – achtergrondinformatie en praktische suggesties
  • Documentatiemap Kind en Kerkmuziek – achtergrondinformatie en praktische suggesties
  • Documentatiemap Een liturgisch kindmoment – over het kindmoment of het gesprek met kinderen in de dienst, bezien vanuit een liturgische invalshoek, met aandacht voor verschillende aspecten

Aanvragen

Projecten bij het liturgisch jaar

Bij de projecten rond Advent-Kerst-Epifanie en Veertigdagentijd en Pasen van het Steunpunt Liturgie is altijd een onderdeel voor kinderen. Zie hiervoor steeds de actuele informatie in de aanloop naar deze perioden van het liturgisch jaar op de pagina’s Advent en Veertigdagentijd. Het materiaal van eerdere jaren blijft verkrijgbaar. Het streven is dat het kindermateriaal steeds gebruikt kan worden in combinatie met de methode van Kind op Zondag.

Zie ook

  • Internet: Het onderdeel Kinderwerk van www.opkijken.nl
  • InternetKidsmomenten van ds. Jeroen Sytsma
  • Boek: Hanna Holwerda, God heeft jou gemaakt. Bijbelmateriaal voor 3+ groepen, bij de Prentenbijbel. Heerenveen 2014 (uitg. Royal Jongbloed). Deze uitgave bevat verwerkingsmateriaal voor kindmomenten, kinderkerk/kindernevendienst en creche. Link hier door naar de website van de uitgever.
  • Boek: Hanneke Schaap-Jonker, Herman van Wijnen, Alle aandacht! Preken voor kinderen en jongeren. Zoetermeer 2001 (uitg. Boekencentrum en HGJB)