Rogier van der Weyden, 'Doop van Christus' (detail). In de tekstwolk rond de duif de woorden 'hic est filius meus dilectus in quo mihi complacui, ipsum audite' - Dit is mijn uitverkoren zoon, in wie ik behagen heb. Hoort naar Hem'
Rogier van der Weyden, ‘Doop van Christus’ (detail). In de tekstwolk rond de duif de woorden ‘hic est filius meus dilectus in quo mihi complacui, ipsum audite’ – Dit is mijn uitverkoren zoon, in wie ik behagen heb. Hoort naar Hem’

Gij rijst uit onze dood en van omhoog

klinkt er een stem: ‘Mijn Zoon, mijn diepste vreugde’.

En eindelijk kan Noachs duif haar vleugels 

dichtvouwen; zie, de aarde is weer droog

Anton J. Metske

Epifanie

Epifanie: verschijning, aan het licht komen, openbaar worden

Epifanie gaat over de verschijning van de Zoon van God, het openbaar worden van het kind van Bethlehem als koning van de volken, als de Messias.  Epifanie kent drie kernthema’s: de komst van de magiërs uit het oosten die, geleid door een ster, naar de pasgeboren koning komen, de doop van Jezus in de Jordaan waarbij uit de hemel klinkt ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde’, en de bruiloft te Kana, als Jezus voor het eerst in de openbaarheid treed en toont wie hij is.

Epifanie vormt een samenhangend geheel met Advent en Kerst.

2021: Het plakboek van Lucas

Flyer
Download de flyer.

Uitgebreide informatie, downloads en voorbeelden: ZIE HIER.


Het plakboek van Lucas – dat is de invalshoek voor Advent, Kerst en Epifanie 2021. De bekende beginhoofdstukken uit het Lucas-evangelie, vanuit een verrassende invalshoek!
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

 • bijbelleesrooster voor alledag
 • Inspiratie- en Ideeënboekje
 • vier Adventsvespers
 • korte liturgie rond het aansteken van de Adventskaarsen
 • Handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies
 •  

  2020: Het beste nieuws

  Het beste nieuws – dat was de invalshoek voor Advent, Kerst en Epifanie 2020. De profeet Jesaja is de gids.
  Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

 • bijbelleesrooster voor alledag
 • Coronaproof Inspiratie- en ideeënboekje: voor thuis en kleine kring
 • Adventskalender voor kinderen
 • vijf vespers (voor de adventsweken en Epifanie) /li>
 • korte liturgie rond het aansteken van de Adventskaarsen
 • Handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies
 • 2017

  wright-omslag
  Download hier de flyer

  Aansluitend op het project voor Advent en Kerst – Maak het mee – wordt nu het tweede deel ingezet. De rode lijn wordt aangereikt door lezingen van het Oecumenisch Leesrooster, namelijk uit de Bergrede. Dat wordt gecombineerd met een opzet voor een leesproject en/of gespreksavonden aan de hand van het boek Hoe God koning werd van N.T. (Tom) Wright.

  Voor velen zijn Kerst en Pasen de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. We verwachten en vieren de geboorte van Jezus, huilen om het onrecht in de wereld en in onszelf en verwonderen ons over de zelfgave van Gods Zoon. Maar vergeten we niet iets? Wat vertelt Jezus’ leven op aarde ons? Wat heeft dat voor betekenis? Waarom heeft hij het zo vaak over het koninkrijk?

  Op die vraag gaat het project voor de tijd van Epifanie en de Veertigdagentijd in onder de invalshoek:

  Leven naar het koninkrijk

  Het project bestaat uit een bijbelleesrooster voor thuis, en materiaal voor zes gespreksavonden. Het materiaal is grotendeels gebaseerd op het boek Hoe God koning werd van de Engelse theoloog N.T. (Tom) Wright. Het is zo gemaakt dat het gebruikt kan worden in combinatie met dit boek, maar ook los daarvan. Het project omvat de tijd van Epifanie – in aansluiting bij het Advents- en Kerstproject Maak het mee! –  en wordt voortgezet in de Veertigdagentijd. Vanuit de vraag ‘Hebben we iets gemist’ wordt de blik gericht op de evangeliën, de bredere geschiedenis van Israël, de botsende machten in de wereld en het evangelie van ‘koninkrijk en kruis’. Aan het eind van het project, als Pasen daar is, kijken we met nieuwe blik naar Jezus’ koningschap!

  Prijs

  € 3,- (voor persoonlijk gebruik) | € 15,- (voor gebruik in gemeente of groep)

  Aanvragen

  Achtergronden

  Notitie Rond het Kerstfeest – over Advent, Kerst en Epifanie

  Aanvragen