Hoe vier je dit jaar de Veertigdagen en Pasen? Is het een tijd die er voor jou eigenlijk niet uitspringt? Of wil je deze weken onderweg naar Pasen juist heel bewust doorlopen? Daar is alle reden voor. Altijd al, maar de actualiteit van het wereldtoneel is wel een extra aansporing.
Hoe het voor jou ook is, kom regelmatig op deze pagina kijken. Onderweg naar Pasen – een tijd van bezinning en inkeer. Niet alleen op zondag in de kerk, maar ook thuis en in kleine kring.

Bidden om vrede: vaak moeilijker dan gedacht, want welke woorden doen recht aan dat wat je ziet, hoort en wat je niet kunt overzien?
Er zijn woorden die al bestaan. Meebidden met deze woorden doet je ervaren dat je er niet alleen voor staat: door de tijden heen en verspreid over heel de aarde wordt gebeden. Hier reiken we GEBEDSTEKSTEN aan, speciaal voor nu.
Als de oorlog dichtbij komt,
als machtswellust van het scherm afspat,
als mensen op de vlucht slaan,
als raketten worden afgevuurd,
als het je koud om het hart wordt –
zing dan om vrede! Want: zingen is bidden!
Download hier SUGGESTIES voor enkele INDRINGENDE LIEDEREN.
De mooiste, meest indringende muziek ontstaat in situaties van verdriet, pijn, onrecht. Hier zijn een aantal suggesties om te luisteren naar muziek voor vrede en gerechtigheid, muziek die ontstond juist doordat vrede en gerechtigheid ontbraken! Muziek van Valentin Silvestrov tot Stef Bos, van ‘Hymn for the healing of the nations’ tot ‘Otsje Nasj’.
Download hier deze LUISTERSUGGESTIES.

VOLK OM EEN VREEMD VERHAAL – Door het Bijbelse passieverhaal in 9 songs .
Dit project ontstond in de Tituskapel in Amsterdam. De twee musici aldaar, Roeland Scherff en Paul Koster, gingen samen aan de slag, met oog op verstillende samenkomsten in de Stille Week. Hun predikant, Wim van der Schee, dacht mee. Negen songs en bijbellezingen rond Passie en Pasen, met oog voor het universeel menselijke, het wrede, het dieppijnlijke – hoe actueel! De website waar je dit alles kunt volgen voegt beelden toe.
Zie www.volkomeenvreemdverhaal.nl.
Volk om een vreemd verhaal gaat ook live. En via een podcast.
LICHT is een van de meest krachtige bijbelse symbolen. Het hart van de christelijke lichtsymboliek is Pasen en dat is zichtbaar aan het ontsteken van de nieuwe paaskaars in de paasnacht, het doorgeven en verspreiden van dit licht via handkaarsen. Het is blijvend zichtbaar in de brandende paaskaars. Alle verdere liturgische lichtsymboliek is van dit Licht van Pasen afkomstig. Hoe het zit met deze lichtsymboliek rond Pasen is te lezen in de gelijknamige Notitie. Verder is er de notitie Kaarsen in de kerk. Bekijk de inhoudsopgaven [Lichtsymboliek rond Pasen | Kaarsen in de kerk] of vraag de notities direct aan.
VASTEN: DAT IS IN.
Het is ook oeroud, ook in Bijbelse tijd was vasten een vaste praktijk. Bovendien kennen vrijwel alle religies wel een vorm van vasten.
In het christelijk geloof is vasten nauw verbonden met de Veertigdagentijd (niet voor niets heet die ook wel De Grote Vasten’.
Vasten gaat niet alleen over het dagelijks leven maar ook over liturgie. Want: er is ook zoiets als liturgisch vasten.
In de Notitie Vasten in de Veertigdagentijd lees je over achtergronden en praktijk, toen en nu, hier en daar.
Meer weten? Bekijk hier de inhoudsopgave van deze notitie. Of vraag de notitie gelijk aan.
VASTENMAALTIJD: Vasten betekent niet dat er niet gegeten wordt, wel dat er sober gegeten wordt. Dat krijgt nog meer betekenis als er ook een symbolisch aspect aan de maaltijd zit. De website www.sameneerlijketen.nl biedt daar ideeën voor, uitgaande van de Bijbelgedeelten die nauw met de Veertigdagentijd verbonden zijn.
Ben Je Klaar Voor Het Feest? Dat is de vraag voor de Veertigdagentijd 2022. Het project van Kerkpunt (waarvan het Steunpunt Liturgie nu deel uitmaakt) neemt je op allerlei manieren bij de hand om over die vraag na te denken. Via een Bijbelleesrooster, materiaal voor de kerkdiensten op zondag, vespers in de Stille Week, een podcast, een Inspiratie- en Ideeënboekje voor thuis of kleine kring. Kijk verder en bestel.