Ooit van de O-antifonen gehoord?
Ieder die in de tijd van Advent en Kerst regelmatig ‘O kom, o kom Immanuel’ zingt of ‘O Wijsheid, daal als vruchtbare taal’ – en wie doet dat eigenlijk niet – komt er mee in aanraking. En nu net het boekje O is verschenen, van Esther Maria Magnis, is de kans al weer groter dat ook de term O-antifonen bekend is.

Sinds eeuwen wordt het Magnificat (Lofzang van Maria) – dagelijks in de vespers gezongen – van 17 tot en met 23 december omlijst door keerverzen – antifonen – die steeds beginnen met de aanroep O…. En na de O volgt dan een aan de Bijbel ontleende benaming voor Christus:

      Sapientiae – Wijsheid, Adonai – Heer, Radix Jesse – Wortel van Isaï, Clavis David – Sleutel van David, Oriens – Dageraad, Rex gentium – Koning van de volken, Emmanuel – Immanuel.

Elke antifoon is zo een aanroep, gedenkend van karakter, uitlopend op een korte gebedsfrase.

De O-antifonen hebben een prachtige, rijke inhoud. Ze dragen ook een geheim in zich, want door de zeven dagen heen wordt er – taalkundig verscholen – afgeteld in omgekeerde richting. Bovendien is er in de loop van de eeuwen prachtige muziek bij geschreven.

Meer weten, vertalingen bijvoorbeeld, verwijzingen naar de Bijbel, links naar mooie muziek, de O-antifonen om te kleuren? Lees dan hier verder.