Aanvang (Intrede)
 • Votum
 • Groet
 • Kyrie
 • Gloria
Dienst van het Woord
 • Gebed om verlichting door de Heilige Geest
 • Schriftlezingen
 • Preek
 • [Lied]
 • Geloofsbelijdenis (Credo)
Dienst van de Tafel 
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven
 • Avondmaal
  • Nodiging
  • Tafelgebed
   • inclusief: Sanctus/Heilig en Agnus Dei/Lam Gods
   • afgesloten met: Onzevader
  • Uitdeling en communie
  • Dankzegging
Zending en Zegen
 • Zegen

 

Achtergrond en Praktijk

 • Notitie Basiskennis Liturgie – over het vierdelige grondpatroon van de eredienst
 • Notitie Orde D – informatie over ontstaan, achtergrond en praktijk van Orde D. Inhoudsopgave
 • Kyrie en Gloria – uitgewerkt voorbeeld
 • Documentatiemap Orde D – uitgebreide informatie bij ontstaan, achtergrond en praktijk van Orde D
 • Diverse (voorbeelden van) Tafelgebeden, o.a. bij het liturgisch jaar

Zie ook

 • De speciale pagina over Orden van Dienst met de verschillende orden op een rijtje, downloads, voorbeelden e.a.

  Aanvragen

  Aanvragen