De jongste nieuwsbrief van het Steunpunt Liturgie is verstuurd. De onderwerpen zijn dit maal: Studiemateriaal - Zingen en spelen bij brood en wijn Een nieuw rooster Lied…