Meester van de Reichenauer School (c. 1010)

Er heeft een stem gesproken, 
de Heer was daar! 
Antwoord Hem vastbesloten, 
sta voor Hem klaar!

Leer ons eenvoudig leven
niet afgeleid
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid

Evert Louis Smelik
LB 361
couplet 1 en 4

Formulieren

  • Bevestigingsformulier predikanten
  • Bevestigingsformulier ouderlingen en diakenen