Geref. Kerkboek 2006, p. 680

 

Hemelse Vader,

uw Woord is een betrouwbaar getuigenis,

een lamp voor onze voet

en een licht op ons pad.

 

Wij bidden U,

geef ons inzicht in uw Woord

en verlicht ons verstand door uw Heilige Geest.

Wij belijden

dat wij uit onszelf hoogmoedig onze eigen weg willen gaan

en niet de weg van uw inzettingen.

Overwin ons toch door uw macht.

Leer ons ootmoedig te buigen

voor uw Woord

en laat heel ons leven daardoor beheerst worden.

 

Wij danken U,

dat uw kerk door de eeuwen heen

uw Woord heeft nagesproken in haar belijdenis

en dat mee daardoor

uw kinderen van geslacht tot geslacht

de waarheid van dat Woord mochten vasthouden.

 

Open door de prediking van deze middag

de Schriften voor ons.

Bevestig ons daardoor in het christelijk geloof.

En breng tot bekering

die van uw waarheid afdwalen,

zodat wij samen met hen U eensgezind dienen.

 

Wil ons verhoren, hemelse Vader,

in de naam van Jezus Christus, uw Zoon.

Amen

 

Zie ook

Zie ook: Geref. Kerkboek gez. 178 (berijming van het bovenstaande gebed; Lieuwe Beuving, tekst, Frederikus aan het Rot, melodie)

Downloads

download (pdf)

download (Word)