Geref. Kerkboek 2006, p. 686

 

Barmhartige God en Vader,

Wij danken U,

dat wij naar de verkondiging

van uw Woord mochten luisteren.

Wat maakt U ons rijk

met het Evangelie,

dat U aan de kerk hebt toevertrouwd

en dat zij in haar belijdenis

van geslacht tot geslacht

heeft nagesproken.

 

Wij bidden U,

dat wij door het regelmatige onderwijs in uw Woord

scherp mogen onderscheiden

tussen wat goed en kwaad is in uw ogen.

Geef dat wij alle dwaling

afwijzen

en niet heen en weer geslingerd worden

onder invloed van allerlei wind van leer.

Doe ons steeds dichter

naar Christus toe groeien,

totdat wij volwassen geworden zijn

in alle wijsheid

en gerechtigheid.

 

Wij bidden U,

of wij onze kinderen goed mogen onderwijzen

in de kennis van U,

zodat zij,

overtuigd door de Heilige Geest,

uw Woord van harte geloven.

Zegen ook het catechetisch onderwijs

dat aan hen gegeven wordt.

 

Geef dat wij ons voor Christus’ naam

niet schamen in deze wereld,

en dat door de goede belijdenis

van ons en onze kinderen

het rijk van de duivel verstoort

en het rijk van Christus versterkt wordt.

 

Verhoor ons gebed

tot uw eer

en tot ons behoud,

door Jezus Christus,

onze Here.

Amen

 

Downloads

download (pdf)

download (Word)