Het Steunpunt Liturgie is het uitvoerende deel van deputaten Eredienst van de GKv.
Anje de Heer werkt op donderdag en vrijdag, in samenwerking met de Theologische Universiteit te Kampen.