Per 1 januari 2023 is het Steunpunt Liturgie onderdeel van Kerkpunt. Met deze stap willen Commissie Eredienst en Kerkpunt zorgen voor meer en betere advisering op het gebied van liturgie. Lees meer