We hebben het feest van de Opstanding gevierd, de Paastijd is aangebroken. Een tijd van grote blijdschap. Een tijd om te ontdekken hoe te leven vanuit de blijdschap.
Blijdschap? Na al meer dan een jaar van corona is dat bepaald niet vanzelfsprekend. En hoe doe je het als te midden van allerlei beperkingen (zoals t.a.v. de kerkdiensten)? Is het lastig om blijmoedig door te gaan?

Kom dan regelmatig even langs want we reiken hier dit voorjaar ideeën aan. Voor thuis, voor kleine kring, om de mogelijkheden te midden van de beperkingen te ontdekken. Heb je tips? We horen het graag!

PINKSTERNOVEEN 2021: DE OOGST VAN PASEN’. In de Bijbel is de tijd van Pasen tot Pinksteren oogsttijd. Laat je dat even tot je doordringen dan komen de vruchten van de Geest in een iets ander daglicht te staan. In dit leesrooster kijken we op verschillende manieren naar oogst en naar vruchten, naar dat waaruit het groeit, naar onze omgang met de opbrengst. Een dagelijks bijbellezing met een korte overweging en een gebed. En als suggestie ook een structuur om dit in te kaderen in een dagelijks getijdengebed.
De oogst van Pasen: Laat je verrassen!
Meer informatie, voorbeelden en bestellen.
MAAK SAMEN EEN PINKSTERVOGEL . Dan maak je samen een kleurig en veelvormig kunstwerk voor de kerkdienst van Pinksteren. Wat heb je daarvoor nodig? Zoveel mogelijk mensen uit de gemeente, allerlei gekleurd papier, schaar, lijm en verf en enkele creatievelingen. Download hier de beschrijving.
DE VELE TALEN VAN PINKSTEREN
Pinksteren is o.a. het feest van het talenwonder: mensen van overal vandaan horen in hun eigen taal over de grote daden van God spreken (Handelingen 2,11).
Het talenwonder van Pinksteren is een mooie aanleiding om in de dienst met talen ‘te spelen’. Op zo’n manier dat er iets zichtbaar wordt van de breedte van Gods genade, zo wijd als de wereld wijd is, zo divers als er diversiteit aan talen is.
We reiken een aantal ideeën aan, grotendeels uitgewerkt maar ook zo dat ieder ze aan de eigen situatie kan aanpassen.
En alles is ook voor de livestream te realiseren! Download.
PINKSTERNOVENEN VAN EERDERE JAREN. De pinksternovenen van eerdere jaren zijn nog altijd verkrijgbaar. Bij sommige van deze leesroosters wordt ook een opzet gegeven voor een gezamenlijk ochtend- of avondgebed gedurende de periode Hemelvaart-Pinksteren. Zo kan het op verschillende manieren worden gebruikt, als persoonlijk bijbelleesrooster, maar ook voor een korte gebedsbijeenkomst met een groep, bijvoorbeeld de huiskring, aan het begin van de werkdag of juist aan het einde van de dag. Ook is er een gebedskalender voor kinderen verkrijgbaar. (inclusief knutselblad). Meer informatie en bestellen.
ECHT WAAR, DE HEER IS OPGESTAAN! De tijd van Pasen is aangebroken, een tijd vol van vreugde. Broeders en zusters van lang geleden zagen een vanzelfsprekend verband tussen lente en Pasen. Een van hen schreef: ‘Het was lente bij de geboorte van de kosmos, toen de aarde zich tooide met de eerste plantengroei en de hemellichten geschapen werden. In ditzelfde seizoen ook heeft de Verlosser van het heelal het mysterie van dit feest, dat meer dan elk ander het zijne is, voltrokken. Hij is het ware licht, dat het aardrijk met de stralen van de godsdienst heeft overgoten en zo a.h.w. het geboortefeest van de kosmos heeft vernieuwd’ (Eusebius van Caesarea). Schepping en Herschepping – Pasen in de Lentetijd.
PASEN MET PSALMEN: Project van WeetWatJeGelooft met medewerking van twee mensen van de Theologische Universiteit Kampen – Wolter Rose en Hans Schaeffer – en met The Psalm Project. Op 26 maart een webinar rond ‘Met de Psalmen op weg naar Pasen’, op 31 maart een releaseconcert (met livestream; cd Kyrie) en op 17 mei de webinar ‘Niets nieuws. Oude liturgie in een nieuw jasje’. Alle informatie is hier te vinden.
MUZIEK BIJ DE KRUISWEG en DE ZEVEN KRUISWOORDEN.
In de loop van de eeuwen is er voor de Stille Week prachtige muziek ontstaan. Vaak vanuit de liturgische praktijk – Lamentationes Ieremiae Prophetae, Improperia, Passies – voor de persoonlijke liturgie – Boetepsalmen – of rond speciale aspecten van de lijdensgeschiedenis – de kruisweg, de zeven kruiswoorden.
Muziek voor deze intense week onderweg naar Pasen is nog veel meer dan de bekende passionen. We hebben daarom enkele indrukwekkende composities rond de Kruisweg en rond de Zeven Kruiswoorden bij elkaar gezocht, met luisterlinks. Het overzicht kan hier worden gedownload.
DE OPSTANDING VIEREN THUIS. We hebben speciaal voor Pasen 2021 een uitgewerkte opzet gemaakt om thuis ‘het aanbreken van de nieuwe morgen’ te vieren, het moment van Pasen, het ontvlammen van het Licht van Christus. Dat kan thuis, alleen of met je huisgenoten. Met wat aanpassingen kan het ook met anderen, bijvoorbeeld uit je huiskring, via het scherm. Het kan op de late zaterdagavond, als paaswake. Het kan ‘s ochtends vroeg, bij het aanbreken van de dag. Het kan ook tijdens het paasontbijt.
Het scheppingsverhaal van Genesis 1 is de rode draad. De zeven scheppingsdagen leiden tot ‘de derde dag’ (op de derde dag wederom opgestaan), de dag die De Eerste Dag is, de Dag van de Opgestane Heer. Lezingen, muziek en gedichten volgen elkaar op en er worden zeven kaarsen aangestoken: het Licht overwint het duister. Download deze viering hier.
ZONDAG 28 MAART: PALMPASEN. De zondag dat Jezus koning werd (Tom Wright). Een koningschap dat leidt tot een stille, heilige, goede week. De intocht mag gevierd worden! Bijvoorbeeld met een palmpaasstok. Een stok vol symboliek: buxustakjes (de palmtakken), kruis, een haan (Petrus; het ochtendgloren van de paasmorgen) van brood (Avondmaal), 30 rozijnen (Judas), 12 noten (apostelen), citrusvrucht (zure wijn/azijn). Bovendien: een stok die je zo mooi mogelijk versierd, maar die je na afloopt weggeeft aan iemand die aandacht nodig heeft. De broodhaan bak je natuurlijk zelf (recept); de palmpaasstok maak je zelf (zie hier of hier). Vraag je je af of een palmpaasstok wel ‘bij ons’ past? Ga tijdens het maken in gesprek met j/de kind(eren) over de symboliek van de verschillende versieringen. Lees op zondagmorgen samen het verhaal van de intocht. Kies daarna samen bewust uit aan wie je de palmpaasstok gaat geven en ga samen op weg.
[/caption]
DE LIJDENSGESCHIEDENIS GELEZEN EN GEZONGEN: dat kan in de kerk, dat kan ook gewoon thuis, dat kan samen via het scherm. Dat kan dus ook als er geen Matteüs- of Johannes Passion mogelijk is, of geen Passion-gang door de straten. Lees zo samen (of alleen) het lijdensevangelie en combineer dat met liederen. Hier zijn enkele downloads met uitgewerkte mogelijkheden:

 • Johannes 18 en 19 met het lied ‘Licht voor de wereld’- staties bij Johannes 18 en 19 (t. Ria Borkent, LB 587).
 • Matteüs 26 en 27 met Psalm 22
 • Psalmpasen : Matteüs 21, 26 en 27 met diverse psalmen (PvN) en liederen (GKv Den Haag-Scheveningen 2020)
 •  
  En een idee om met een kleine groep (de huiskring?) zelf zoiets te doen aan de hand van het lijdensevangelie zoals het wordt weergeven door Marcus of door Lucas.

  DE STILLE PASSIE: De weken voorafgaand aan Pasen zijn weken vol uitvoeringen van Matteüs- en Johannespassies. Nu is het stil. Wat betekent dat? Wat is de impact op de musici, die dit jaar na jaar uit het diepst van hun wezen doen en die dit voor het tweede jaar op rij moeten missen?
   
  Het Nederlands Kamerkoor biedt op de eigen internetsite enkele filmpjes onder de titel De stille passie. Een van de zangers van dit professionele koor bereid een aria voor en zingt die in een intieme setting. Een ziekenhuis, een lege kerk, een huiskamer met naast de musici één luisteraar en een presentator (Maartje van Wegen).
  Na afloop gaan ze gedrieën in gesprek – over de muziek, over wat deze tijd met je doet, over de betekenis van muziek, over het speciale van deze setting.
   
  Een prachtige serie over universele aspecten van muziek in een unieke tijd. Muziek die je nu op een andere manier dan anders aangrijpt. Zie hier.

  VOLK OM EEN VREEMD VERHAAL – Door het Bijbelse passieverhaal in 9 songs .
  Een project dat ontstond in de Tituskapel in Amsterdam. De twee musici aldaar, Roeland Scherff en Paul Koster, gingen samen aan de slag, met oog op verstillende samenkomsten in de Stille Week. Hun predikant, Wim van der Schee, dacht mee.
  9 songs en bijbellezingen met op de achtergrond de o zo bekende geschiedenis van gevangenneming, verhoor, kruisiging, het graf, de stilte van de dood en het onverwachte van de Paasmorgen. En tegelijk het universeel menselijke, het wrede, het dieppijnlijke. Dat alles gefocust door de songs en de geheel eigen popstijl die je in impressionistische en expressionistische klankbeelden meeneemt. De website waar je dit alles kunt volgen voegt beelden toe.
  Ja – denk je al meegaand – inderdaad: volk om een vreemd verhaal! Juist dat vreemde is de kern! Zie www.volkomeenvreemdverhaal.nl.
  MUZIEK IN DE VEERTIG DAGEN? Natuurlijk een van Bachs passies. Maar er is veel meer. Voor iedere zondag staat er op onze facebookpagina een luisterlink (met toelichting). Bijvoorbeeld Psalm 51, een van de boetepsalmen, in twee versies: het Miserere van Allegri en Witter dan sneeuw van The Psalm Project. Volg de tips op facebook.
  IK BEN ER VOOR JOU – Het project voor de Veertigdagentijd en Pasen 2021 rond de Werken van Barmhartigheid. Een project dat uit verschillende onderdelen bestaat: een Bijbelleesrooster voor thuis, vespers voor de Stille Week (die ook thuis gebruikt kunnen worden), een Inspiratie- en ideeënboekje (voor thuis of kleine kring) en een Handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies. Lees en kijk hier verder .
  DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID IN PRAKTIJK? Hoofdstuk 11 uit het Inspiratie- en ideeënboekje zet bij elk van de Werken een aantal suggesties op een rijtje. De belangrijkste suggestie: ‘Kijk wat zich voordoet in de eigen omgeving, de eigen woonplaats, de eigen regio. Werk samen met je eigen diaconie’. Kortom: laat je ogen openen door het bijbelleesrooster, leer met nieuwe ogen te kijken en handel daarnaar. En voor extra ideeën en inspiratie hebben we verschillende ideeën (en organisaties) op en rij gezet: laat je inspireren!
  EEN VIER-HOEK IN DE KERK.
  In het Inspiratie- en ideeënboekje staat de suggestie voor een ‘vier-hoek’, een speciale plek voor verstilling, gebed, rust. Je kunt zo’n vierhuis thuis maken, maar het kan ook in de buurt. Het kan ín de kerk maar het kan ook heel goed in een van de kerkramen, zichtbaar vanaf de straat.

  In Nijkerk is in de kerk zo’n vier-hoek gemaakt: ‘Ik ben er voor jou’ met daaronder zes panelen: elke zondag wordt een volgend paneel gevuld met foto’s en voorwerpen de passen bij het Werk van Barmhartigheid van deze zondag.
  De bidstoel staat er uitnodigend bij.
  VASTENMAALTIJD: Vasten betekent niet dat er niet gegeten wordt, wel dat er sober gegeten wordt. Dat krijgt nog meer betekenis als er ook een symbolisch aspect aan de maaltijd zit. De website www.sameneerlijketen.nl biedt daar ideeën voor, uitgaande van de Bijbelgedeelten die nauw met de Veertigdagentijd verbonden zijn.

  FOTO’S BIJ VERSTILLEN IN DE VEERTIGDAGEN. Het Nederlands Dagblad plaatst iedere zaterdag een foto die Maarten Boersema, predikant en fotograaf, eerder die week maakte. Iedere week opnieuw een speciale Veertigdagenfoto, gemaakt in lege en stille corona-kerken, kerken waar toch gevierd wordt. Kijken doet mee-vieren: alles is terug te zien via www.nd.nl.
  VEERTIG DAGEN OP TWEE SPOREN:
  Wat gaan we doen in de Veertigdagentijd? Persoonlijk, als gezin, als ‘online-gemeente’? Is het een tijd voor een challenge? Of juist voor stille bezinning?
  Ds. Harrie de Hullu neemt je hier mee langs deze vragen.

  VASTEN: DAT IS IN. Het is ook oeroud. En het is nauw verbonden met de Veertigdagentijd (want die heet ook wel De grote vasten. Vasten gaat niet alleen over het dagelijks leven maar ook over liturgie. Meer weten? Bekijk hier de inhoudsopgave van de Notitie Vasten in de Veertigdagentijd. Of vraag de notitie gelijk aan.