Blog archief

Lied van de Maand januari: een lied over de doop van Jezus

Een lied over de doop van Jezus. God de Zoon die zich door een mens laat dopen, onderdompelen in de rivier. Dat alleen is al overrompelend en verwonderend. De dichter haalt er echter nog veel meer bij, hij verbindt dit heilsfeit met andere gebeurtenissen in de Bijbel. Je moet dit lied eerst een paar keer zingen voordat je er over gaat lezen en praten. Laat je meenemen, dan ontdek je de mooie verbindingen en beelden. Laat de melodie, hoe bekend ook, aandachtig op je inwerken. Dan ontdek je dat die melodie je in een stemming brengt, de toonsoort maakt een emotie bij je los – eerbied, ontzag en inkeer. En dat is nu precies nodig als we het over de doop van onze Here Jezus hebben.

Het is ook precies wat bij dit lied nodig is. Het is een lied dat zwanger is van water, vol van beelden. Via die stroom brengt het je samen tot een belijdenis: Lief Lam van God, dat de hele schepping tot de orde roept… 

Lees verder over dit prachtige lied in de korte toelichting. Meer over het Lied van de Maand is hier te lezen.

Getagd met , , ,
Geplaatst in Geen categorie

Lied van de Maand december: een lied van verlangen

Verlangen, diep en intens verlangen – het is de kunst om in de weken van Advent ruimte te maken voor dit verlangen. Waarom? Hierom: ‘Op aarde plant het kwaad zich voort, de waanzin voert het hoogste woord‘. Een oud lied kan opeens hoogst actueel blijken. Of het nu om IS gaat, of om Amerikaanse presidentsverkiezingen, of om de grote monden en de betweterigheid van alle dag – er valt heel wat waanzin waar te nemen. Waanzin, kwaad dat zichzelf voortplant – je krijgt er de koude rillingen van.

Is er dan niemand die raad weet? Laten we hulp van buitenaf in roepen, of beter van bovenaf. Het Lied van de Maand december legt ons de woorden in de mond en zo biedt het hoop: O kom, o kom, Emmanuel! Verblijd uw volk, uw Israël!

Het lied is bekend, maar Willem Barnard, de dichter, heeft die bekende versie zelf aangescherpt, krachtiger, dringender gemaakt. Lees meer in de korte toelichting (bestemd voor gebruik in de eigen situatie). Meer weten over het Lied van de Maand? Dat kan hier.

Getagd met , ,
Geplaatst in Geen categorie

Lied van de Maand november: het nieuwe Jeruzalem

Het nieuws gaat rond als een lopen vuurtje: ‘Zal ik jou eens wat vertellen? Er wordt een nieuwe stad gebouwd!’

‘Heb je het grote nieuws al gehoord? De straten zijn van zuiver goud!’

Het lied van de maand november gaat over het nieuwe Jeruzalem. Het roept die sfeer van blijdschap, verrassing en verlossing op. Zo’n lied wil je zingen en dat kan heel goed in de komende tijd, als de blik gericht wordt op de voleinding. Denk aan de laatste zondag van het kerkelijk jaar – Zondag van de voleinding, ook wel: Eeuwigheidszondag. Denk ook aan het begin van advent, de eerste Adventszondag rond Jesaja 2. Verspreid het nieuws, zing dit lied als een lopend vuur: heb je het al gehoord?

Lees hier de korte toelichting. Meer informatie over het Lied van de Maand is hier te vinden (met alle korte toelichtingen van eerdere liederen).

Getagd met , , , ,
Geplaatst in Geen categorie

Lied van de Maand september 2016 – staren in de vlammen

Het lied van de maand september gaat over éénheid in veelvormigheid. Het is een lied voor iedereen die in zijn zomervakantie in de vlammen van een kampvuurtje heeft gestaard (en voor iedereen die dat op een ander moment wel eens heeft gedaan).  Dat staren roept zomaar een losse gedachtestroom op – voorbijgaande gedachten en overwegingen, diepe gedachten en overpeinzingen. Je zwijgt erover of je uit ze. De starende man of vrouw naast je kijkt je even aan, knikt, heft even het glas en richt de blik dan weer op de vlammen. Ontmoeting en herkenning. Zo is dit lied. Zing het samen en ontdek elkaar! Zing het bij de start van het nieuwe seizoen én laat het vervolgens regelmatig terugkomen als opfrisser. Zie hier de korte toelichting.

Meer over het lied van de Maand? Lees dan verder.

Getagd met , ,
Geplaatst in Geen categorie

Lied van de Maand augustus 2016 – een lied om tot rust te komen

Augustus: vakantietijd, tijd die bedoeld is om tot rust te komen. Soms gaat dat bijna vanzelf, soms kost het moeite. Dit lied helpt, door de tekst, door de melodie, door de oproep (‘Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt’), door de onderliggende woorden van Jezus: ‘Kom tot mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaat, dan zal ik jullie rust geven.’ En – ook interessant in het kader van vakantie – het is een lied uit Indonesië! Gelukkig hoeven we onze Nederlandse tong niet te breken over ‘Lirih terdengar lagu kasih’, want Elly Zuiderveld maakte een Nederlandse vertaling bij de sierlijke en ingetogen melodie. Lees hier meer in de korte toelichting.

Getagd met ,
Geplaatst in Geen categorie

Lied van de Maand juli 2016 – een avondlied voor de zomertijd

Wie zingt er tegenwoordig nog een avondlied? Je denkt daarbij eerder aan een rustiek dorpspleintje in Oostenrijk of Spanje in de zomertijd waar een zanger een avondlied zingt voor een meisje. Of – dichterbij – gitaarmuziek aan het strand bij ondergaande zon. Vroeger, toen de avonden nog lang en zonder Pauw of DWDD waren, zongen de mensen avondliederen. Tegenwoordig wordt er voor ons opgetreden, laten we voor ons zingen.

Breng daar op lange zomeravonden eens verandering in. Luister naar de wind, de vogels, de stilte. En zing samen – of alleen – als het licht verdwijnt en het donker valt een avondlied. Het lied van deze maand bijvoorbeeld, Vriendelijk licht, dat heel de dag. Lees hier meer over dat lied, in de korte toelichting.

Getagd met , ,
Geplaatst in Geen categorie

Lied van de Maand 2016-2017

Nieuw: het rooster Lied van de Maand 2016-2017 is verschenen. De invalshoek is dit jaar: Vlammen zijn er vele, één is de licht. Dit motto, ontleend aan het eerste lied (LB 970) hangt nauw samen met 500 jaar Reformatie. Dat is terug

Getagd met , , ,
Geplaatst in Geen categorie

Kennismaking met het nieuwe Liedboek

Wordt er bij u in de kerk al uit het nieuwe liedboek (2013) gezongen? Nog niet? Dan is het nieuwe seizoen straks een mooie aanleiding daar eens mee te beginnen. Organiseer een kennismakingsavond bij u in de kerk. Neem daarvoor contact op met Jetze Baas (jetze.baas@versatel.nl) of Jorrit  Woudt (info@jorritwoudt.nl).

Zie hier voor meer informatie.

Getagd met ,
Geplaatst in Geen categorie

Lied van de maand juni 2016: LB 23d ‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder’

Psalm 23 kan op allerlei manieren gezongen worden. Bijvoorbeeld op de manier van 23d uit het nieuwe Liedboek: ‘Was ik een schaap, was Hij mijn herder’. Het taalgebruik doet denken aan dat van spelende kinderen: ‘En toen deden we herdertje. En dan was ik het schaap en jij de herder…’. Al zingend verplaats je je met dit lied in het schaap, vertrouwend op de herder. Niet alleen Psalm 23 klinkt in dit lied door, maar ook de gelijkenis van de goede herder. En in elk refrein heeft de herder wat weg van Mozes, die zijn kudde leidt in de richting van het beloofde land. Lees hier meer, in de korte toelichting (die overgenomen mag worden voor gebruik in eigen situatie).

Getagd met , ,
Geplaatst in Geen categorie

Lied van de Maand mei 2016 LB 362 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’

Het lied voor de maand mei is gebaseerd op twee zinnetjes uit het slot van de brief aan de Tessalonicenzen: ‘Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand’ (vers 24′). Zo nu en dan kan een mens zich afvragen: wordt het ooit nog wat met deze wereld? Het is Pasen geweest, maar dat is het al meer dan 2000 keer geweest. Je leest je Bijbel en bidt elke dag, maar er is vanaf het begin der tijden al door zoveel mensen gebeden. Wordt het ooit nog wat met deze wereld? Met het Koninkrijk? Jazeker, zegt dit lied, geïnspireerd op Paulus’ zinnetje. Want Gods woord klinkt en gaat door de tijden. Kijk naar toen, naar de woestijnreis, naar de latere Bijbelse verhalen en je ziet: Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. Hij is ook onze toekomst. Lees meer over dit lied in de korte bespreking (die u ook in de eigen gemeente kunt gebruiken).

Getagd met , , ,
Geplaatst in Geen categorie