Achtergronden en praktijk

  • Samenspel. Over liturgie als teamwork. Artikel in de rubriek Van het Steunpunt Liturgie in EREdienst (jg. 40 nr. 6)
  • Notitie Coördinator Liturgie
  • Notitie Beleidsvorming Kerkmuziek
  • Notitie Visiedocument Liturgie

Aanvragen