Aanvang (Intrede)
 • Votum
 • Groet
 • Schuldbelijdenis
 • Genadeverkondiging
 • Lied
Dienst van het Woord
 • Gebed om opening van het Woord en verlichting door de Heilige Geest
 • Schriftlezingen
 • Preek
 • Lied
Dienst van de Tafel / Dienst van de Dankbaarheid
 • Tien Woorden
 • Lied
 • [Doop]
 • Dankzegging en voorbede
 • Inzameling van de gaven
 • Avondmaal

Als er geen avondmaal wordt gevierd is de volgorde: 

  • Tien Woorden
  • Lied
  • [Doop]
  • Dankzegging en voorbeden
  • Geloofsbelijdenis (of een trinitarisch lied)
  • Inzameling van de gaven 
Zending en Zegen
 • Lied
 • Zegen

Achtergrond en Praktijk

 • Notitie Basiskennis Liturgie – over het vierdelige grondpatroon van de eredienst. [inhoudsopgave]
 • Notitie Orde C – korte informatie over ontstaan, achtergrond en praktijk van Orde C
 • Documentatiemap Orde C – uitgebreide informatie bij ontstaan, achtergrond en praktijk van Orde C
 • Notitie De frequentie van de Avondmaalsviering – over het Avondmaal als vast onderdeel van de zondagmorgendienst, over ‘vaker avondmaal vieren’
 • Notitie Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging – over de achtergrond en vooral de praktijk van dit liturgisch element
 • Notitie De Tien Woorden – over de Tien Woorden in de liturgie en de wisselwerking tussen het moment in de dienst en de functie van de Tien Woorden

Aanvragen