Voor de invulling van de kerkdiensten zijn de kerkenraden verantwoordelijk. In landelijk verband hebben de kerken diverse orden van dienst ontwikkeld en aanvaard bij wijze van voorbeeld en als aanbevolen orden, waarvan de kerken gebruik kunnen maken. Deze orden van dienst zijn mogelijkheden om een gereformeerde kerkdienst in te vullen op een manier die bijbels-theologisch, confessioneel en oecumenisch verantwoord is.


Hieronder een uitwerking van Orde D en verder een reeks uitgewerkte voorbeelden van Orde B, Orde C, Orde D voor gelegenheden uit het kerkelijk jaar.

Orden van dienst zijn niet bedoeld als een strak keurslijf. Ook niet als een draaiboek of overzicht van van dat wat allemaal hooguit in een kerkdienst kan plaatsvinden en hoe dat uitgevoerd moet worden. Ze bieden een inhoudelijk verloop voor de kerkdienst.
De basisstructuur is het zogenaamde grondpatroon van de christelijke eredienst :

  • Aanvang
  • Dienst van het Woord
  • Dienst van de Tafel / Dienst van de Dankbaarheid
  • Zending en Zegen

In feite komt dat hier op neer:

  • Samenkomen
  • eerste brandpunt: Rond de Schrift
  • tweede brandpunt: Rond de Tafel en de Dankbaarheid
  • Uitwaaieren

Orde B, C en D – vergelijking.
Download
Die basisstructuur leidt ertoe dat er bij alle verschillen, ook overeenkomsten zijn in het patroon van de kerkdienst. Zo vormt de kerkdienst steeds een inhoudelijk traject: samenkomen en samen gemeente van Christus worden, zo luister je gezamenlijk naar de Schrift, vier je gezamenlijk de Maaltijd van de Heer en geef je gezamenlijk uiting aan dankzegging en diaconaat. En zo gevormd waaier je weer uit, om in de wereld tot zegen te zijn.
In de Notitie Basiskennis Liturgie wordt hier dieper op ingegaan.

Achtergrond en praktijk; doorlinken, downloads

 • Notitie Basiskennis Liturgie [inhoudsopgave]
 • Notitie Het eigen karakter van de morgendienst en de tweede dienst
 • Notitie Orde B
 • Notitie Orde C
 • Notitie Orde D
 • Documentatiemap Orde B
 • Documentatiemap Orde C
 • Documentatiemap Orde D
 • Pagina Zondag met links naar zondagmorgendienst, tweede dienst en allerlei liturgische onderdelen en elementen

  Aanvragen