“Daarom heeft God hem hoog verheven

en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,

opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen,

in de hemel, op de aarde en onder de aarde,

en elke tong zal belijden:

‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.”

Fil. 2: 9-11

 

“God, die uw woord gegeven, uw Zoon gezonden hebt

en naar zijn beeld het leven van wie U kent herschept, –

wees door uw Geest met allen die hebben ja gezegd,

dat zij die staan niet vallen. Maak Gij ons trouw en echt”

Lvk 341/LB 345, couplet 3 
 

Formulieren

Achtergronden

  • Notitie Avondmaal en kinderen in vroeger tijden
  • De baard, het bal en de achtertuin. Openbare geloofsbelijdenis voor het voetlicht. Artikel in de serie Van het Steunpunt Liturgie in EREdienst (jg. 10 nr. 43).

Aanvragen

Aanvragen