DoopwaterGa dus op weg

en maak alle volken tot mijn discipelen

door hen te dopen in de naam van

de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

en hun te leren dat ze zich moeten houden

aan alles wat ik jullie heb opgedragen.

En houd dit voor ogen:

ik ben met jullie, alle dagen,

tot aan de voltooiing van deze wereld”

Mt. 28: 19-20
 

Formulieren

  • Formulier I, het klassieke doopformulier (versie 12017)
  • Formulier II, opgesteld in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Deputaten Eredienst (versie 2017)
  • Formulier III, eveneens opgesteld in samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Deputaten Eredienst (versie 2017)

 

Achtergrond

Meer informatie is te vinden in:

Notities

  1. Notitie Doop – over de doopformulieren, de doopvragen en de apostolische geloofsbelijdenis in formulier III, doop en gemeente (waaronder: kinderen),
  2. Notitie Doop en gemeente – uitgebreid overzicht van de geschiedenis, achtergrond en praktijk van de relatie tussen gemeente en doop, onder andere de praktijk van doopborgen, de aanwezigheid van de gemeente bij de doop, en de manier waarop de verantwoordelijkheid van de gemeente tot uiting komt of kan komen.
  3. Notitie Doop: onderdompelen, begieten, besprenkelen – is doop door onderdompeling Bijbelser dan doop door besprenkeling? Wat was de praktijk in de vroege kerk? Deze notitie geeft achtereenvolgens informatie over bijbelse gegevens, schriftelijke bronnen uit de eerste eeuwen en archeologische bronnen uit de vroege kerk. Verder komt de symboliek van water in relatie tot doop aan bod.
  4. Notitie Doopdiensten – Waar komt de praktijk van doopdiensten vandaan? Wat zijn de argumenten voor en wat de argumenten tegen?

Documentatiemappen

  1. Documentatiemap Doop 

 

Aanvragen: liturgie@gkv.nl