---

• Aanvulling op het Liedboek

• Uitgelicht: Het lied van het zout

---

Gereformeerd Kerkboek: aanvulling op het Liedboek

Het Gereformeerd Kerkboek 2017 is een identiteitsgebonden aanvulling  op het Liedboek 2013. Ze horen bij elkaar. 

Het Liedboek bevat een schat aan liederen, van de middeleeuwen tot nu, verzameld van over de hele wereld. Vertegenwoordigers uit de GKv hebben meegedacht met het tot stand komen van het Liedboek. De synode van Ede 2014 heeft zowel het Gereformeerde Kerboek als het Liedboek als gebruiksbundel in de GKv aanvaard.

Het Gereformeerd Kerkboek bevat alleen de extra liederen die graag in de GKv worden gezongen of die kenmerkend voor de eigen identiteit (en in dat opzicht niet in het LB zijn te vinden). Dit betekent dat sommige liederen uit de vorige editie niet meer in het Gereformeerd Kerkboek terugkomen, omdat ze al in het Liedboek staan. De Lofzang van Zacharias'is nu LB 158a en staat in de rubriek Cantica in het Liedboek (cantica zijn liederen uit de Bijbel, anders dan de psalmen bv lofzangen van Mozes, Maria, Simeon). 'De dag gaat open voor het woord des Heren' is nu LB 217, in de rubriek Getijden van de dag –morgen.
Sommige liederen uit het Liedboek voor de Kerken (1973) die niet in het Liedboek staan, zijn  wel aan het Gerefomeerd Kerkboek toegevoegd, omdat ze geliefd zijn geworden, bijvoorbeeld 'Ik heb de vaste grond gevonden'; het is nu GK 214.

Het Gereformeerde Kerkboek volgt dezelfde indeling als het Liedboek. Eerst de Psalmen, dan de Cantica, de Bijbelse vertelliederen, de Getijden van de dag, De eerste dag, Getijden van het jaar, Leven en Samen Leven. Zo zijn ze logisch samen te gebruiken.

NB (1): De afstemming van het GK op het LB werkt ook door in de spelling: er is gekozen voor dezelfde, actuele, spellingsregels.
Gebruik dus op de beamer de psalmen uit het nieuwe GK, zodat we niet blijven hangen in ouderwetse spelling! 
NB (2): Veel informatie over alle liederen en liedschrijvers en -componisten is te vinden in:

- het online Liedboek Compendium: https://www.liedboekcompendium.nl
-
 het wikipedia voor het kerklied  www.kerkliedwiki.nl

Zie verder de korte besprekingen van die liederen die op het rooster Lied van de Week staan. 

---

Uitgelicht: Het lied van het zout

GK 248 'Zout moet ik zijn op aarde' 

Dit lied is geschreven door Michel van der Plas bij Matteüs 5:13 ‘Jullie zijn het zout van de aarde’. Het is geschreven in de ik-vorm, zodat de tekst heel dichtbij komt. Vers 1 gaat over de uitspraak van Jezus, in vers 2-5 komen allerlei eigenschappen van zout voorbij.

Elk couplet bevat een kenmerk van zout  en een uitwerking ervan, bijvoorbeeld in couplet 3: de bederfwerend kracht van zout werkt geneeskrachtig: 

Die lafheid kan doorbreken
en die bederf geneest
en die de stomme weer doet spreken,
vervuld van frisse geest.

Vers 6 gaat weer terug naar de opdracht om zout te zijn en verwoordt een gebed ‘ wees Gij het zout in mij’ (artsenij = medicijn).

De melodie (van  Joop Stokkermans) is fris en lijkt in de eerste twee regels eenvoudig met een vierkwartsmaat . De derde regel bevat een verrassende wending, de cadans verandert door twee maten met drie halve noten. De vierde regel gaat vanzelf weer terug naar het begin ritme. Inhoudelijk bevat de derde regel vaak de bijzondere doorwerking van het zout.
Dit  lied is prima te zingen als gemeente. Zeker als alle coupletten worden gezongen zal de eventuele onwennigheid na twee coupletten wel over zijn.

WendelmoetEen lied met een heldere boodschap, het zet je aan tot actie. Ik vind het eigenlijk een 'stoer' lied. De dichtvorm is mooi; de melodie is even wennen, niet voor de hand liggend en met verrassende wendingen. Mooie aanvulling dus!

PlonieEen prachtig lied. Goed te zingen, even wennen aan de maatwisseling. Mooi dat het lied gaat over dat we zout ZIJN, dat we niet activistisch hoeven te zijn, maar in geloof leven op de plek waar God ons geplaatst heeft. 

 

In de volgende aflevering van Gereformeerd Kerkboek 2017 aan de slag zal het gaan over het GK als Dienstboek

Klik hier om een titel of tekst toe te voegen.

---