---

In deze aflevering van Gereformeerd Kerkboek - Aan de Slag een verzameling van allerlei praktische informatie:

Proeftuin in Amersfoort

Proefzingen uit het nieuwe Gereformeerd Kerkboek? Dat kan op zaterdag 24 februari a.s. in De Kandelaar te Amersfoort (GKv Amersfoort-Centrum). Harry van Wijk en Peter Sneep, de twee kerkmusici die aan De Kandelaar verbonden zijn, organiseerden al vaker een Proeftuin van het kerklied. Nu is die proeftuin gewijd aan het nieuwe Geref. Kerkboek. Enkele dichters en componisten zullen aanwezig zijn. De proeftuin begint om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Er is een pauze, koffie en thee en een collecte voor de kosten. Adres: Heiligenbergerweg 64, 3816 AL Amersfoort. 

Afkortingen

Lied 3,  lied 37 - welk lied zou er worden bedoeld? Hoe meer bundels, hoe meer kans dat er iets mis gaat. Duidelijke afkortingen zijn dus handig. En dat niet alleen, ook eenduidige afkortingen zijn handig (zodat je bij gastvoorgangers, of zelf op bezoek in een andere gemeente, niet voor onverwachte verrassingen komt te staan (een verkeerde tekst op de beamer, een andere melodie vanaf de orgel-/pianobank).  

Welke afkortingen zijn handig? De Generale Synode van Ede 2014 gaf al advies: 

• LB = Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk

• LvK of LvdK = Liedboek voor de kerken 

De afkorting voor het Gereformeerd Kerkboek is simpelweg GK. 

En wat te doen met het onderscheid tussen het oude en het nieuwe GK? Het is niet de bedoeling dat die twee bundels naast elkaar blijven bestaan. Er maar één GK en dat is de nieuwe uitgave. In de overgangsperiode kan het handig zijn om tijdelijk nog wel een onderscheid te maken. In dat geval is GK het nieuwe Gereformeerd Kerkboek en GK06 het oude (want verschenen in 2006). 

Voor het Liedboek geldt trouwens ook dat het nieuwe Liedboek het oude vervangt. Nu het nieuwe Gereformeerd Kerkboek eindelijk verschenen is, gaat ook de situatie in waarbij LB en GK het basisrepertoire voor de GKv-kerken bieden. Als iedereen die afkortingen hanteert, is er geen misverstand meer mogelijk. Nogmaals op een rijtje: 

• LB = Liedboek 2013

• GK = Gereformeerd Kerkboek 2017 

• [LvK = Liedboek 1973]

• [GK06 = Gereformeerd Kerkboek 2006]

En voor de rest (ook al aangereikt door de GS van Ede 2014)

• Opw = Opwekking

• PvN = Psalmen voor Nu

 
Blinden en slechtzienden

Voor blinden en slechtzienden biedt de Christelijke Blindenbibliotheek materiaal. Naar verwachting is eind maart het GK beschikbaar op drie manieren: 

• braille

• grote letter

• digitaal voor tablet e.a. 

Zie t.z.t. www.cbb.nl.

Begeleidingen

In het definitieve Gereformeerd Kerkboek staan veel bekende liederen, maar er zijn ook nieuwe liederen in te vinden. Hoe kom je aan goede begeleidingen? De VGK, Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici, gaf al in een vroeg stadium een begeleidingsbundel uit. Informatie, voorbeeldpagina's en bestellen: zie hier

Beamer

Hoe zit het met het Gereformeerd Kerkboek en de beamer? De uitgever koos ervoor om te beginnen met de uitgave van de gedrukte bundel. Als iedereen  een bundel aanschaft, kan het GK gewoon gebruikt worden in de kerkdienst; in de aanschafprijs zijn altijd de kosten van de auteursrechten verwerkt. 

Wie wil wachten op de beamer moet geduld hebben. Zoals gezegd richtte de uitgever zich eerst op de uitgave van de gedrukte bundel. De licenties voor de beamer lopen via CCLI. Maar voordat alle liederen daar te vinden zijn, moeten eerst per lied de rechten voor deze wijze van publiceren worden geregeld. Ook is het belangrijk dat de liederen hier in de juiste tekstversie worden geplaatst (hou daar bij het downloaden rekening mee en vergelijk altijd de tekst met die uit de gedrukte bundel). Op dit moment wordt de opname van de liederen uit het GK hier stapsgewijs uitgebreid. 
Of er ook een beampakket komt, is nog niet zeker. De uitgever beraadt zich hierover. We kunnen dus niet anders, dan geduld te vragen. Of gewoon 'ouderwets' uit de gedrukte bundel te zingen. (Dat heeft een bijkomend voordeel: ieder heeft gelijk veel meer bij de hand dan alleen de te zingen coupletten.) 

Alle informatie over liturgie en auteursrecht, inclusief het beamen, wordt bijgehouden in de notitie Liturgie en het Auteursrecht. Deze notitie is beschikbaar via de site van het Steunpunt Liturgie

---

In de volgende aflevering van Gereformeerd Kerkboek - Aan de slag: Gereformeerd Kerkboek, liedboek en dienstboek in een.