---

Op 21 december jl. vlogen even na drieën de berichtjes in de app-groep van Deputaten Eredienst heen en weer: de uitgever berichtte dat zij het eerste exemplaar van het nieuwe Gereformeerd Kerkboek in handen had!

Tien dagen later, 31 december, de allerlaatste dag van 2017, was er een officiële presentatie, in de Koningskerk te Zwolle. Jeroen Sytsma, voorzitter van Deputaten Eredienst en predikant in Zwolle, ging in deze dienst voor en hij overhandigde het kerkboek symbolisch aan 'de kerkgangers' (en dus: aan de kerken).

Wat krijgen de kerken in handen? Een korte impressie in de vorm van een beampresentatie laat dat zien. Deze informatie is handig voor uzelf, maar vooral ook voor de gemeente!
En voor in het kerkblad of op de eigen site is hier  een speciaal nieuwsbericht. 

In de volgende aflevering van Gereformeerd Kerkboek 2017 aan de slag zal het gaan over het 'identiteitsgebonden' karakter van de bundel. Een van de nieuwe liederen wordt er dan speciaal uitgelicht.  

---