Veertigdagentijd

Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)

Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)

 

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

Willem Barnard

Veertigdagentijd

Veertig: symbolisch getal. Het verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen. Allereerst naar de veertig jaren die Israël in de woestijn moest doorbrengen. Maar ook naar de veertig dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de veertig dagen die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de veertig dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. Het getal veertig is een geladen getal, vol van afzonderinginkeer, onderweg zijn naar.  De veertigdagentijd is de tijd die voorafgaat aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van vasten. Ze duurt langer dan veertig dagen. Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, dat zijn geen vastendagen. De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en beslaat zes weken en dus zes zondagen. De kleur van de Veertigdagentijd is Paars

2017

wright-omslag

Download hier de flyer

Het project voor de Veertigdagentijd vormt een eenheid met dat voor de tijd van Epifanie, en sluit daarmee ook aan op het project voor Advent en Kerst – Maak het mee. Het wordt gecombineerd met een opzet voor een leesproject en/of gespreksavonden aan de hand van het boek Hoe God koning werd van N.T. (Tom) Wright.

Voor velen zijn Kerst en Pasen de hoogtepunten van het kerkelijk jaar. We verwachten en vieren de geboorte van Jezus, huilen om het onrecht in de wereld en in onszelf en verwonderen ons over de zelfgave van Gods Zoon. Maar vergeten we niet iets? Wat vertelt Jezus’ leven op aarde ons? Wat heeft dat voor betekenis? Waarom heeft hij het zo vaak over het koninkrijk?

Op die vraag gaat het project voor de tijd van Epifanie en de Veertigdagentijd in onder de invalshoek:

Leven naar het koninkrijk

Het project bestaat uit een bijbelleesrooster voor thuis, en materiaal voor zes gespreksavonden. Het materiaal is grotendeels gebaseerd op het boek Hoe God koning werd van de Engelse theoloog N.T. (Tom) Wright. Het is zo gemaakt dat het gebruikt kan worden in combinatie met dit boek, maar ook los daarvan. Het project omvat de tijd van Epifanie – in aansluiting bij het Advents- en Kerstproject Maak het mee! –  en wordt voortgezet in de Veertigdagentijd. Vanuit de vraag ‘Hebben we iets gemist’ wordt de blik gericht op de evangeliën, de bredere geschiedenis van Israël, de botsende machten in de wereld en het evangelie van ‘koninkrijk en kruis’. Aan het eind van het project, als Pasen daar is, kijken we met nieuwe blik naar Jezus’ koningschap!

De opzet is als volgt:

 • Leesrooster Epifaniëntijd
 • Leesrooster Veertigdagentijd Voorbeeld
  • Het onderwerp ‘Leven naar het koninkrijk’ wordt in weekthema’s uitgewerkt:
   1. De omgekeerde wereld
   2. Gebaande wegen? 
   3. Licht onderweg
   4. Volgeling
   5. Het zit (niet) in de genen
   6. Macht en onmacht
   7. Opgestaan
 • Opzet gespreksavonden Voorbeeld
 • Kinderlijn/Veertigdagenkalender Veertigdagentijd Voorbeeld
  • In de Kinderlijn wordt het onderwerp ‘Leven naar het koninkrijk’ uitgewerkt aan de hand van verschillende gelijkenissen:
   1. Het zuurdesem (Mt 13,33)
   2. De dagloners (Mt 20,1-16)
   3. Het verloren schaap (Lc 15,1-7)
   4. Het feestmaal (Lc 14,15-24)
   5. Het mosterdzaad (Mt 13,31-32)
   6. De talenten (Mt 25,14-30)
   7. De parel (Mt 13,45)
 • 12+lijn Veertigdagentijd Voorbeeld
  • Het 12+materiaal sluit aan bij de gelijkenissen van de Kinderlijn
 • Vespers Stille Week Download
 • Extra: Vesper Stille Zaterdag Download

 • Handreiking voor voorgangers, liturgiecommissies e.a. Download

Prijs

  • Leesrooster Veertigdagentijd: € 3,- persoonlijk gebruik / € 15,- gemeente/groep
  • Opzet gespreksavonden: gecombineerd met bijbelleesrooster
  • Kinderlijn/Veertigdagenkalender Veertigdagentijd: € 5,- persoonlijk gebruik / € 15,- gemeente/groep
  • 12+-lijn Veertigdagentijd: € 5,- persoonlijk gebruik / € 15,- gemeente/groep

Waar geen prijzen worden vermeld, is het materiaal kosteloos.

Bestellen:

Aanvragen. Het materiaal voor de gespreksavonden is al verkrijgbaar. Het overige materiaal wordt vanaf half februari verzonden.

 

Achtergrond en praktijk

 • Notitie Rond het Paasfeest (1) – over de Veertigdagentijd en Pasen
 • Notitie Avondmaal rond Pasen – wanneer vier je de Maaltijd van de Heer rond Pasen?
 • Notitie Lichtsymboliek rond Pasen – over de Paaskaars en eventueel ander gebruik van kaarsen rond de Veertigdagentijd en Pasen
 • Documentatiemap Veertigdagentijd en Pasen
 • Documentatiemap Stille Week en Pasen 
 • Documentatiemap Vasten in de Veertigdagentijd

 

En verder:

 • Het Steunpunt Liturgie verzorgt ieder jaar een Bijbelleesrooster voor de Veertigdagentijd. Daarbij is ook een Veertigdagenkalender voor kinderen. Dit Bijbelleesrooster en de kalender sluiten in principe aan bij het Oecumenisch Leesrooster.

Aanvragen: liturgie@gkv.nl