Veertigdagentijd

Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)

Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901)

 

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen;

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

Willem Barnard

Veertigdagentijd

Veertig: symbolisch getal. Het verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen. Allereerst naar de veertig jaren die Israël in de woestijn moest doorbrengen. Maar ook naar de veertig dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de veertig dagen die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de veertig dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. Het getal veertig is een geladen getal, vol van afzonderinginkeer, onderweg zijn naar.  De veertigdagentijd is de tijd die voorafgaat aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van vasten. Ze duurt langer dan veertig dagen. Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, dat zijn geen vastendagen. De Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en beslaat zes weken en dus zes zondagen. De kleur van de Veertigdagentijd is Paars

  2018

  Bijbelleesrooster


  Het project voor de Veertigdagen- en Paastijd van 2018 heeft als titel:

  De grootste van deze is de liefde

  Elke week wordt uitgewerkt aan de hand van een van de zeven klassieke deugden. Van deze zeven is de liefde de grootste en daar loopt het project dan ook op uit. Het project sluit op de zondag aan bij het Oecumenisch Leesrooster van dit jaar.
  Het project zal als altijd uit verschillende onderdelen bestaan:

  Prijs

  • Leesrooster Veertigdagentijd: € 3,- persoonlijk gebruik / € 15,- gemeente/groep
  • Kinderlijn/Veertigdagenkalender Veertigdagentijd: € 5,- persoonlijk gebruik / € 15,- gemeente/groep
  • 12+-lijn Veertigdagentijd: € 5,- persoonlijk gebruik / € 15,- gemeente/groep

  Waar geen prijzen worden vermeld, is het materiaal kosteloos.

 

Achtergrond en praktijk

 • Notitie Rond het Paasfeest (1) – over de Veertigdagentijd en Pasen
 • Notitie Avondmaal rond Pasen – wanneer vier je de Maaltijd van de Heer rond Pasen?
 • Notitie Lichtsymboliek rond Pasen – over de Paaskaars en eventueel ander gebruik van kaarsen rond de Veertigdagentijd en Pasen
 • Documentatiemap Veertigdagentijd en Pasen
 • Documentatiemap Stille Week en Pasen 
 • Documentatiemap Vasten in de Veertigdagentijd

En verder:

 • Het Steunpunt Liturgie verzorgt ieder jaar een Bijbelleesrooster voor de Veertigdagentijd. Daarbij is ook een Veertigdagenkalender voor kinderen. Dit Bijbelleesrooster en de kalender sluiten in principe aan bij het Oecumenisch Leesrooster.

Materiaal van voorgaande jaren:

 • 2017: Leven naar het koninkrijk (bijbelleesrooster, opzet gespreksavonden, Kinderlijn, 12+-materiaal, vespers Stille Week, handreiking)
 • 2016: Volhouden. Veertig dagen en een week onderweg met Hebreeën(bijbelleesrooster, vespers, opzet gespreksavonden, suggesties leerdiensten, werkbladen 12+)
 • 2015: Een tuin bloeit rond het open graf (bijbelleesrooster, veertigdagenkalender, vespers, opzet gespreksavonden)
 • 2014: Wat er staat geschreven… Onderweg naar Pasen aan de hand van Matteüs(bijbelleesrooster, veertigdagenkalender, vespers)
 • 2013: David – Zoon van God(bijbelleesrooster, veertigdagenkalender

Aanvragen.