Pinksteren

Soichi Watanabe: Neerdaling van de Heilige Geest

Soichi Watanabe: Neerdaling van de Heilige Geest

Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht.

Pia Perkiö/Sytze de Vries (zie LB 695)

 

Pinksteren

Pinksteren: de 50ste dag van de Paastijd. De geschiedenis van de komst van de Geest begint in Handelingen 2,1  met de woorden ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak…’. Daar gaat het om het Wekenfeest, een oogstfeest zoals beschreven in Leviticus 23,15-21 en Deuteronomium 16,9-11. Later kwam op dit feest de gave van de Tien Woorden op de Sinaï centraal te staan.

Het woord ‘pinksteren’ gaat terug op een Grieks woord, pentekonta – vijftig. In feite betekent het gewoon de vijftigste dag. Aanvankelijk was deze vijftigste dag niet meer dan de laatste dag van de Paastijd. Vanaf ongeveer de vierde eeuw ging men op deze dag de Hemelvaart gedenken, soms gecombineerd met de komst van de Heilige Geest. Vanaf het eind van de 5de eeuw is het min of meer gewoon om de komst van de Geest als zelfstandig feest te gaan vieren, op de vijftigste en laatste dag van de Paastijd. De kleur van Pinksteren is rood

2018: Pinksternoveen

Voor de tien laatste dagen van de Paastijd, van Hemelvaart tot en met Pinksteren, bieden we een Pinksternoveen  aan. Dit bijbelleesrooster helpt om de vreugdevolle Paastijd af te sluiten.

Het rooster sluit aan bij het project voor de Veertigdagentijd en Pasen van dit jaar, Maar de grootste van deze is de liefde. In de tien dagen die het omvat, wordt 1 Johannes gelezen, een bijbelboek waarin het woord liefde de rode draad is: ‘Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven’.

Bij de pinksternoveen wordt ook een opzet gegeven voor een gezamenlijk ochtend- of avondgebed gedurende de periode Hemelvaart-Pinksteren. Zo kan het op verschillende manieren worden gebruikt, als persoonlijk bijbelleesrooster, maar ook voor een korte gebedsbijeenkomst met een groep, bijvoorbeeld de huiskring, aan het begin van de werkdag of juist aan het einde van de dag.

Voor kinderen: gebedskalender

Voor kinderen is er een speciale gebedskalender (inclusief knutselblad). De kalender biedt voor elke dag een gebedsonderwerp.

Prijs
  • Pinksternoveen: € 3,- voor persoonlijk gebruik en € 15,- voor gebruik in groep of gemeente
  • Gebedskalender voor kinderen: € 2,50 voor persoonlijk gebruik en € 10,- voor gebruik in groep of gemeente
  • Aanvragen