Pinksteren

Soichi Watanabe: Neerdaling van de Heilige Geest

Soichi Watanabe: Neerdaling van de Heilige Geest

Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht.

Pia Perkiö/Sytze de Vries (zie LB 695)

 

Pinksteren

Pinksteren: de 50ste dag van de Paastijd. De geschiedenis van de komst van de Geest begint in Handelingen 2,1  met de woorden ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak…’. Daar gaat het om het Wekenfeest, een oogstfeest zoals beschreven in Leviticus 23,15-21 en Deuteronomium 16,9-11. Later kwam op dit feest de gave van de Tien Woorden op de Sinaï centraal te staan.

Het woord ‘pinksteren’ gaat terug op een Grieks woord, pentekonta – vijftig. In feite betekent het gewoon de vijftigste dag. Aanvankelijk was deze vijftigste dag niet meer dan de laatste dag van de Paastijd. Vanaf ongeveer de vierde eeuw ging men op deze dag de Hemelvaart gedenken, soms gecombineerd met de komst van de Heilige Geest. Vanaf het eind van de 5de eeuw is het min of meer gewoon om de komst van de Geest als zelfstandig feest te gaan vieren, op de vijftigste en laatste dag van de Paastijd. De kleur van Pinksteren is rood

2017: Pinksternoveen

Voor de tien laatste dagen van de Paastijd, van Hemelvaart tot en met Pinksteren, bieden we een Pinksternoveen  aan. Deze noveen vormt de afsluiting van de projecten die uitgingen van de invalshoek Leven naar het Koninkrijk , in de periode Epifanie t/m Paastijd.
Nu staan de koningspsalmen staan centraal, aangevuld met twee nieuwtestamentische psalmen en een hymnische tekst. En de invalshoek is de oproep VIER het koninkrijk
Een prachtige en krachtige manier om deze periode rond het Koninkrijk van God en Leven naar het koninkrijk af te sluiten.

Bij de pinksternoveen wordt ook een opzet gegeven voor een gezamenlijk ochtend- of avondgebed gedurende de periode Hemelvaart-Pinksteren. Zo kan het op verschillende manieren worden gebruikt, als persoonlijk bijbelleesrooster, maar ook voor een korte gebedsbijeenkomst met een groep, bijvoorbeeld de huiskring, aan het begin van de werkdag of juist aan het einde van de dag.

De prijs van dit bijbelleesrooster inclusief de Pinksternoveen is € 3,- voor persoonlijk gebruik en € 15,- voor gebruik in groep of gemeente.

Voorbeeldpagina 

Aanvragen