Paastijd

Christus bevrijd Adam en Eva uit de gevangenschap van de dood - 'Nederdaling ter helle' Fresco in de grafkapel van het Choraklooster te Istanbul (13de eeuw)

Christus bevrijd Adam en Eva uit de gevangenschap van de dood – ‘Nederdaling ter helle’
Fresco in de grafkapel van het Choraklooster te Istanbul (13de eeuw)

Juich, hemelen, één koor van engelen, 

juich, hemelen, om de grote koning, 

juich om de overwinning. 

Steek de bazuinen, vreugde klinkt alom. 

Schep vreugde, aarde in dit licht, 

helder en stralend, 

het duister is verdreven. 

Zing, kerk van God, het hoogste lied, 

zuivere klanken over de aarde; 

heel deze ruimte is een jubelzang. 

Paasjubel ‘Exsultet’, bewerking Andries Govaart

Paastijd

Pasen is het feest van de kruisinging en opstanding van Christus. Pasen is een woord in de meervoudsvorm, het gaat om de reeks van feestdagen. Het woord gaat via via terug op het Aramese woord pasha en daarin is het Hebreeuwse pesach te herkennen, het feest van de uittocht uit Egypte. Al vroeg vierde de kerk dit feest tijdens de drie dagen van Pasen, het paastriduum. Dat begint op de avond van Witte Donderdag en gaat via Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de paaswake naar de paaszondag.

Paastijd Pasen gaat over in de paastijd, de vijftig dagen tot en met Pinksteren (vergelijk Leviticus 23: 15). ‘Deze 50 dagen moeten als Pasen worden gevierd, en ze zijn als een doorlopende zondag’ (Ambrosius). Zoals de tijd voor Pasen Veertigdagentijd wordt genoemd – 40 dagen vasten – zo worden de vijftig dagen na Pasen ook wel Vijftigdagentijd genoemd.

De Paastijd vormt een geheel met de Veertigdagentijd en de drie dagen van Pasen: voorbereiding – feest – doorwerking. De liturgische kleur van Pasen en de Paastijd is wit. 

2018: Pinksternoveen

Voor de tien laatste dagen van de Paastijd, van Hemelvaart tot en met Pinksteren, bieden we een Pinksternoveen  aan. Dit bijbelleesrooster helpt om de vreugdevolle Paastijd af te sluiten.

Het rooster sluit aan bij het project voor de Veertigdagentijd en Pasen van dit jaar, Maar de grootste van deze is de liefde. In de tien dagen die het omvat, wordt 1 Johannes gelezen, een bijbelboek waarin het woord liefde de rode draad is: ‘Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven’.

Bij de pinksternoveen wordt ook een opzet gegeven voor een gezamenlijk ochtend- of avondgebed gedurende de periode Hemelvaart-Pinksteren. Zo kan het op verschillende manieren worden gebruikt, als persoonlijk bijbelleesrooster, maar ook voor een korte gebedsbijeenkomst met een groep, bijvoorbeeld de huiskring, aan het begin van de werkdag of juist aan het einde van de dag.

Voor kinderen: gebedskalender

Voor kinderen is er een speciale gebedskalender (inclusief knutselblad). De kalender biedt voor elke dag een gebedsonderwerp.

Prijs
 • Pinksternoveen: € 3,- voor persoonlijk gebruik en € 15,- voor gebruik in groep of gemeente
 • Gebedskalender voor kinderen: € 2,50 voor persoonlijk gebruik en € 10,- voor gebruik in groep of gemeente
 • Aanvragen

   

  Achtergronden

  • Notitie Rond het Paasfeest (1) – Veertigdagentijd, Stille Week en Pasen
  • Notitie Rond het Paasfeest (2) – de vijftig dagen van Pasen inclusief Hemelvaart en Pinksteren
  • Notitie Lichtsymboliek rond Pasen – over de Paaskaars en eventueel ander gebruik van kaarsen rond de Veertigdagentijd en Pasen
  • Documentatiemap Avondmaal rond Pasen
  • Documentatiemap Hemelvaart en Pinksteren