Hemelvaart

William Blake, De hemelvaart (c. 1805/06)

William Blake, De hemelvaart (c. 1805/06)

Naam van Jezus, nu verheven

boven alle namen uit, 

om een leidsman ons te geven

die in alle waarheid leidt

Willem Barnard (zie LB 664)

Hemelvaart

Hemelvaart: de 40ste dag van de Paastijd. Vanaf de 4de eeuw ging men de hemelvaart van de opgestane Heer Jezus Christus als apart feest vieren en in de 5de eeuw werd dat algemeen. Eerder was Christus’ verhoging een vanzelfsprekend aspect van de Paasviering. Vanaf het begin was hemelvaart verbonden met Psalm 47, en ook Psalm 68, naar Paulus’ verwijzing in Efeziërs 4,8.

Hemelvaart is een onderdeel van de Paastijd en vormt zo een eenheid met de Veertigdagentijd, Pasen en de Paastijd (de 50 dagen van Pasen).

2018: Pinksternoveen

Voor de tien laatste dagen van de Paastijd, van Hemelvaart tot en met Pinksteren, bieden we een Pinksternoveen  aan. Dit bijbelleesrooster helpt om de vreugdevolle Paastijd af te sluiten.

Het rooster sluit aan bij het project voor de Veertigdagentijd en Pasen van dit jaar, Maar de grootste van deze is de liefde. In de tien dagen die het omvat, wordt 1 Johannes gelezen, een bijbelboek waarin het woord liefde de rode draad is: ‘Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven’.

Bij de pinksternoveen wordt ook een opzet gegeven voor een gezamenlijk ochtend- of avondgebed gedurende de periode Hemelvaart-Pinksteren. Zo kan het op verschillende manieren worden gebruikt, als persoonlijk bijbelleesrooster, maar ook voor een korte gebedsbijeenkomst met een groep, bijvoorbeeld de huiskring, aan het begin van de werkdag of juist aan het einde van de dag.

Voor kinderen: gebedskalender

Voor kinderen is er een speciale gebedskalender (inclusief knutselblad). De kalender biedt voor elke dag een gebedsonderwerp.

Prijs
 • Pinksternoveen: € 3,- voor persoonlijk gebruik en € 15,- voor gebruik in groep of gemeente
 • Gebedskalender voor kinderen: € 2,50 voor persoonlijk gebruik en € 10,- voor gebruik in groep of gemeente
 • Aanvragen

   

  Achtergronden en praktijk

  • Notitie Rond het Paasfeest (2): Hemelvaart en Pinksteren  Over Hemelvaart en Pinksteren in het kader van de Paastijd
  • Documentatiemap Hemelvaart en Pinksteren – Achtergronden, ideeën en suggesties
  • Van Hemelvaart naar Pinksteren. In negen stappen (plus een) van negen gedichten (plus een) ‘rooster’ voor de dagen van Hemelvaart tot Pinksteren

  Aanvragen