Hemelvaart

William Blake, De hemelvaart (c. 1805/06)

William Blake, De hemelvaart (c. 1805/06)

Naam van Jezus, nu verheven

boven alle namen uit, 

om een leidsman ons te geven

die in alle waarheid leidt

Willem Barnard (zie LB 664)

Hemelvaart

Hemelvaart: de 40ste dag van de Paastijd. Vanaf de 4de eeuw ging men de hemelvaart van de opgestane Heer Jezus Christus als apart feest vieren en in de 5de eeuw werd dat algemeen. Eerder was Christus’ verhoging een vanzelfsprekend aspect van de Paasviering. Vanaf het begin was hemelvaart verbonden met Psalm 47, en ook Psalm 68, naar Paulus’ verwijzing in Efeziërs 4,8.

Hemelvaart is een onderdeel van de Paastijd en vormt zo een eenheid met de Veertigdagentijd, Pasen en de Paastijd (de 50 dagen van Pasen).

2016: Van Hemelvaart tot Pinksteren

een Pinksternoveen ter afsluiting van de paastijd

Voor de tien laatste dagen van de Paastijd, van Hemelvaart tot en met Pinksteren, bieden we een Pinksternoveen  aan. Deze noveen vormt de afsluiting van de projecten die uitgingen van de invalshoek Leven naar het Koninkrijk , in de periode Epifanie t/m Paastijd.
Nu staan de koningspsalmen staan centraal, aangevuld met twee nieuwtestamentische psalmen en een hymnische tekst. En de invalshoek is de oproep VIER het koninkrijk
Een prachtige en krachtige manier om deze periode rond het Koninkrijk van God en Leven naar het koninkrijk af te sluiten.

Bij de pinksternoveen wordt ook een opzet gegeven voor een gezamenlijk ochtend- of avondgebed gedurende de periode Hemelvaart-Pinksteren. Zo kan het op verschillende manieren worden gebruikt, als persoonlijk bijbelleesrooster, maar ook voor een korte gebedsbijeenkomst met een groep, bijvoorbeeld de huiskring, aan het begin van de werkdag of juist aan het einde van de dag.

De prijs van dit bijbelleesrooster inclusief de Pinksternoveen is € 3,- voor persoonlijk gebruik en € 15,- voor gebruik in groep of gemeente.

Voorbeeldpagina 

Aanvragen

 

Achtergronden en praktijk

  • Notitie Rond het Paasfeest (2): Hemelvaart en Pinksteren  Over Hemelvaart en Pinksteren in het kader van de Paastijd
  • Documentatiemap Hemelvaart en Pinksteren – Achtergronden, ideeën en suggesties
  • Van Hemelvaart naar Pinksteren. In negen stappen (plus een) van negen gedichten (plus een) ‘rooster’ voor de dagen van Hemelvaart tot Pinksteren

Aanvragen