Nieuwsbrief Steunpunt Liturgie, april 2017 

In deze nieuwsbrief gaat het over: 

• Lied van de Maand juli: Met liefde uitgeschreven

• Rooster Lied van de Maand 2017-2018: Wereldwijd

• Jaaroverzicht 2017-2018

• AdventKerstEpifanie 2017-18: Wees niet bang! 

• Voor de agenda: Symposium Liturgie

• Psalmen berijmd

• Studiemateriaal: Kerkbouw, kerkinterieur en liturgie

---

Lied van de maand juli

'U bent zelf een brief van Christus' schreef Paulus lang geleden aan de geloofsgenoten in Korinte. 
Het lied van de maand juli is hierop gebaseerd: LB 976 'Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven'. Het is een lied over wie wij zijn, wie wij zouden moeten zijn, wie wij God dank mogen zijn: 

Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen zijn wij gezonden, deze wereld in. 

Lees verder over dit prachtige lied in de korte toelichting, of kijk verder bij Lied van de Maand. Daar zijn ook alle eerder verschenen korte toelichtingen te vinden. 

---

Lied van de Maand in 2017-2018: Wereldwijd

Geen enkel lied op het rooster van 2017-2018 komt uit Nederland. De rode draad is ditmaal

Wereldwijd

In het Liedboek zijn liederen te vinden uit allerlei hoeken van de wereld. Eerder stonden dit soort liederen ook al wel op het rooster, zoals 936 ‘Luister naar de wind’ uit Indonesië of  970 ‘Vlammen zijn er vele’ uit Zweden. Maar in het komende seizoen komt geen enkel lied uit Nederland. Nou ja, afgezien van de vertalingen dan. De liederen verbinden ons met bekende en minder bekende landen of regio’s van Europa, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika en ook Afrika. Lees hier meer over het rooster voor 2017-2018 en download daar de flyer. 

---

Jaaroverzicht 2017-2018

De laatste zondag van het kerkelijk jaar in 2017? De eerste van de veertigdagentijd van 2018? Zondag van de armen in 2018? 
Alles staat op een rij in het nieuwe overzicht van het liturgisch jaar. Ook de vele afzonderlijke doelzondagen en themaperiodes zijn opgenomen. 

Het overzicht is hier te vinden.  

---

Advent & Kerst 2017: Wees niet bang! 

Het project voor Advent en Kerst 2017 van het Steunpunt Liturgie draagt als titel Wees niet bang!  Deze uitspraak is in de Bijbel regelmatig te horen, bijvoorbeeld in de aanloop naar de geboorte van Jezus. Maar niet alleen daar. ‘Wees niet bang!’ is een uitspraak die aan de ene kan de ontzagwekkende heiligheid van God toont en aan de andere kant zijn verlossende nabijheid. Wees niet bang! is zo een prachtige invalshoek voor de tijd van Advent. Juist in een tijd van verwachten kan de confrontatie met harde werkelijkheid zich voortdurend opdringen. Juist dan klinkt de bevrijdende boodschap: Wees niet bang!

Het project bestaat uit een bijbelleesrooster voor thuis, materiaal voor kinderen en jongeren, een reeks vespers en een handreiking voor voorgangers en liturgiecommissies. Het materiaal is begin oktober beschikbaar. Lees hier meer over dit project.  

---

Voor de agenda: symposium Liturgie

Het Steunpunt Liturgie en het Praktijkcentrum organiseren samen een symposium rond liturgie: 25 november a.s. in Amersfoort. Reserveer de datum; de actuele informatie wordt hier bijgehouden. 

---

Psalmen zingen

Nieuw verschenen: Zingend door de tijd. 150 Geneefse psalmen opnieuw berijmd (uitg. Royal Jongbloed). Jan Mul berijmde de psalmen opnieuw, op basis van de Nieuwe Bijbelvertaling (en soms de Bijbel in Gewone Taal) en gecombineerd met de Geneefse melodieën. Als voorbeeld de opening van het Boek van de Psalmen: 

Hij is gezegend die de zonde haat, 
zich door de bozen niet verleiden laat,

geen deel heeft aan de kwalijke praktijken
van hen die van het kwaad niet willen wijken,
maar heel zijn leven naar Gods woorden richt,
die overdenkt bij nacht en morgenlicht. 

Wie wil vergelijken kan behalve bij de berijming uit het Gereformeerd Kerkboek of die uit het Liedboek ook nog elders terecht, want psalmberijmen is 'in': De nieuwe psalmberijming, de berijming van ds. Meeuse, de Levensliederen, en nu dus de berijming van Mul. En kijk vooral ook naar andere vormen van psalmzingen; het nieuwe Liedboek laat de grote diversiteit zien: van reciteren tot Psalmen voor nu en jazz-psalmen. Psalmen zijn en blijven een rijke bron om uit te putten! 

---

Studiemateriaal: Bekeerd door een kerkgebouw

Een verrassend artikel in het ND van 22 juni 2017, onder de kop Bekeerd door een kerkgebouwBrits onderzoek toont dat een indrukwekkende kathedraal of een klein verstild dorpskerkje geloof opwekt. Juist kerkgebouwen die gestempeld worden door liturgie blijken plaatsen van verstilling en besef van heiligheid te zijn. Dat is precies wat mensen dichter bij het christelijk geloof brengt. Reacties op het artikel laten zien dat dit voor sommigen ook een schokkende gedachte is.
Liturgisch denken en kerkbouw of kerkinterieur, liturgisch omgaan met kerkbouw of kerkinterieur - wat wil dat zeggen? In het julinummer van EREdienst is een artikel over dat onderwerp te vinden - opgehangen aan - jawel - de preekstoel. Lees hier meer informatie over dit nummer (zodra het verschenen is), met ook de gegevens voor het bestellen.